BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zieliński Grzegorz (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Wpływ specyficznych czynników projektów zdrowotnych na jakość efektu końcowego
The Impact of Specific Health Project Factors on the Final Results Quality
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2017, nr 24, s. 441-453, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Jakość, Jakość usług medycznych, Opieka zdrowotna, Zarządzanie projektem
Quality, Quality of medical services, Health care, Project management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano podstawowe aspekty zarządzania projektami w opiece zdrowotnej. Autor przedstawił kluczowe determinanty tego typu projektów w trzech głównych fazach jakimi są: faza planowania, faza realizacji i faza zamknięcia. We wszystkich fazach pojawiają się bowiem specyficzne czynniki, co wynika bezpośrednio ze specyfiki samych usług zdrowotnych. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja głównych czynników w każdej z faz projektu wraz z oceną wpływu tych czynników na jakość efektu końcowego. Tym samym autor zidentyfikował 37 czynników w sumie w 5-ciu fazach projektów zdrowotnych, które zostały następnie poddane ocenie przez osoby realizujące projekty, a w ostatniej fazie także przez pacjentów. (abstrakt oryginalny)

In this paper there were presented main aspects of project management in health care. Author described key determinants of these kind of projects in three main phases which are planning phase, realization phase and project closing phase. In all these phases there are some specific aspects, which are connected with specific area of health care services. The main aim of this paper is to identify key criteria in each of the project phases and impact of this criteria on project quality effect. Author identified 37 criteria in 5 project phases, which were evaluated by health care project team as well as in last phase by patients. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bukowska-Piestrzyńska A. (2007), Marketing usług zdrowotnych, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 2. Cowan R., Joseph A.(2016), Lean approach abundant results, how one health system's three-day project yielded lasting improvement, "Healthcare financial management", August.
 3. Cyfert S., Dyduch W., Latusek-Jurczak D., Niemczyk J., Sopińska A. (2014), Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu - logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna "Organizacja i Kierowanie", Nr 1(161).
 4. Komisja Europejska, Biuro Współpracy EUROPAID, Ministerstwo Gospodarki i Pracy (2004), Podręcznik - Zarządzanie Cyklem Projektu, Warszawa.
 5. Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M.(2005), Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 6. Sudoł S.(2014), Podstawowe problemy metodologiczne nauk o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", Nr 1(161).
 7. Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2009), Zarządzanie projektami, Wyd. PWE, Warszawa.
 8. Wysocki R., McGary R. (2005), Efektywne zarządzanie projektami, Wyd. One Press Helion, Gliwice.
 9. Zieliński G. (2013), Narzędzia przyczynowo - skutkowe w doskonaleniu jakości realizacji projektów, [w:] Zarządzanie projektami i procesami. Teoria i przypadki praktyczne, M. Wirkus (red.), Wyd. Difin, Warszawa.
 10. Zieliński G. (2015), Percepcja jakości usług zdrowotnych w ujęciu relacyjnym, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", Nr 39, T.2.
 11. Zieliński G. (2016), Percepcja jakości projektów usługowych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", Nr.96.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu