BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzeziński Cezary (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Polityka przestrzenna miast polskich : uwarunkowania prawne i ich skutki finansowe
Polish Urban Planning Policy : Legal Framework and their Financial Implications
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 21, s. 9-19, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Planowanie przestrzenne, Planowanie przestrzenne miasta, Regulacje prawne, Podatki i opłaty lokalne
Spatial planning, Town spatial planning, Legal regulations, Tax and local charges
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie zależności pomiędzy uwarunkowaniami prawnymi a skutkami przestrzennymi i finansowymi planowania przestrzennego. W artykule zastosowano metody statystyczne, jak i analizę prawną wybranych aspektów planowania przestrzennego. Z przeprowadzonych analiz wyłania się obraz systemu planowania przestrzennego jako generującego znaczne obciążenia finansowe dla gmin i skutkujący "rozlewaniem" zabudowy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to point out the correlation between the legal conditions and the effects of spatial and financial planning. In the article statistical methods and legal analysis of selected aspects of planning were used. The analyzes show that the spatial planning system, generates significant financial burden for municipalities and resulting in "urban sprawl". (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Daniel P. (2013), Odszkodowanie za nieruchomości wydzielone pod drogi wewnętrzne, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego. Dwumiesięcznik". Rok IX, nr 6 (51), Naczelny Sąd Administracyjny, Warszawa.
  2. Kowalewski A., Mordasiewicz J., Osiatyński J., Regulski J., Stępień J., Krajowa Polityka Miejska do 2023 roku, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 20.10.2015, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2015.
  3. Śleszyński P. (2013), Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, IGiPZ PAN, Warszawa, 29 października.
  4. Śleszyński P., Komornicki T., Deręgowska A., Zielińska B. (2015), Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2013 roku, PAN IGPiPZ, opracowanie wykonane dla Departamentu polityki przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Praca wykonana w etapie I i II, Warszawa, 13 lutego.
  5. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21. 08. 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 518).
  6. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717).
  7. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8. marca 1990 r. (Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95).
  8. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych, Dz. U. 1991, nr 9, poz. 31.
  9. Wyrok NSA z 29 listopada 2012 (I OSK 1384/11, CBOSA).
  10. Wyrok SN z dnia 21 marca 2003 r., II CKN 1261/00 (LEX nr 78846).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu