BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wartini-Twardowska Jolanta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zintegrowany raport jako narzędzie komunikowania wartości korporacji społecznie odpowiedzialnych. Przegląd badań
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zmiany, innowacje, kreatywność w zarządzaniu i rachunkowości, 2017, s. 92-104, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Raportowanie, Wartość przedsiębiorstwa, Koszty jakości, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Accounting, Reporting, Enterprise value, Quality costs, Corporate Social Responsibility (CSR)
Abstrakt
Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie opinii o użyteczności zintegrowanych raportów, oprócz tego: umiejscowienie zintegrowanej sprawozdawczości wśród innych koncepcji raportowania biznesowego, przełożenie idei modelu biznesu w naukach o zarządzaniu na koncepcję w zintegrowanym raporcie, zaproponowaną przez International Integrated Reporting Council (IIRC), uplasowanie kluczowych elementów modelu biznesu odpowiadających propozycjom zawartym w naukach o zarządzaniu i w koncepcji zintegrowanego raportu (ang. IR) organizacji odpowiedzialnej społecznie. Układ rozdziału oparto na hipotezie, w myśl której zintegrowane raportowanie dostarcza informacji użytecznych w podejmowaniu decyzji o alokacji kapitałów, jeśli wyjaśnia rolę kluczowych elementów modeli biznesu i sposoby ich dopasowania w realizowaniu zintegrowanej strategii. W przypadku łączenia heterogenicznych modeli biznesu należy zapewnić transparentną prezentację ich wzajemnych konwergencji i dywergencji, które przyczyniają się do sukcesów (porażek) przedsiębiorstwa analizowanych z perspektywy wartości dla interesariuszy. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. International Integrated Reporting Council (2013), The International Framework. Integrated Reporting.
 2. Osterwalder A., Pigneur Y. (2012), Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Helion, Gliwice.
 3. SASB (2013), Conceptual Framework of the Sastainability Accountmg Standards Board.
 4. Walińska E., Bek-Gaik B., Gad J., Rymkiewicz B. (2015), Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 5. Wartini-Twardowska J. (2014), Konsolidacja w grupach kapitałowych z perspektywy modelu biznesu na przykładzie sektora producentów systemów informatycznych zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 6. Wirtz B.W. (2011), Business Model Management. Design-Instrumente-Erfolgsfaktoren von Geschaftsmodellen, Gabier Verlag, Wiesbaden.
 7. Bek-Gaik B. (2016), Model biznesu w sprawozdawczości organizacji - przegląd badań [w:] J. Pfaff, A. Piosik (red.), "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 268.
 8. Brown J., Dillard J. (2014), Integrated Reporting: On the Need for Broadening out and Opening up, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", Vol. 27, No. 7.
 9. Dumay J., Bernardi C., Guthrie J., Demartini P. (2016), Integrated Reporting: A Structured Literature Review, "Accounting Forum", https://www.researchgate.net/ publication/304711943.
 10. Dumitru M., Glâvan M., Gorgan C., Dumitru V.F. (2013), International Integrated Reporting Framework: A Case Study in the Software Industry, "Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica", No. 15(1).
 11. Joyce A., Paquin L. (2016), The Triple Layered Business Model Canvas: A Tool to Design More Sustainable Business Models, "Journal of Cleaner Production", No. 135.
 12. Karwowski M. (2016), Model biznesu a zawartość obecnego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 90(146).
 13. Kozarkiewicz A. (2016), Modele biznesu w badaniach z rachunkowości w świetle teorii dyfuzji innowacji, "Studia Oeconomica Posnaniensia", Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Vol. 4, No. 11.
 14. Schaltegger S., Lüdeke-Freund F" Hansen E.G. (2013), Business Cases for Sustainability: The Role of Business Model Innovation for Corporate Sustainability, "International Journal of Innovation for Corporate Sustainablility", Vol. 6, No. 2.
 15. Stacchezzini R., Melloni G., Lai A. (2014), The Role of Integrated Reporting in Disclosing Sustainability Management, Conference paper.
 16. Stubbs W., Higgins C. (2014), Integrated Reporting and InternaI Mechanisms of Change, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", Vol. 27, No. 7.
 17. Walińska E.M. (2015), Zintegrowany raport - początek końca sprawozdania finansowego? "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 82(138).
 18. [www 1] http://www.adaptit.co.za/Investors/Documents/AnnualReport_2014.pdf.
 19. [www 2] http://csrreportbuilder.intel.com/PDFfiles/CSR-2015_Full-Report.pdf.
 20. [www 3] https://www.sap.com/docs/download/investors/2016/sap-2016-integrated-report.pdf.
 21. APQC (2010), Process Classification Framework, Version 2.0.0.
 22. Chartered Institute of Management Accountants (2014), CGMA Briefing. The <1R> Landscape. Executive Perceptions of Integrated Reporting, New York.
 23. Ernst & Young (2014), Integrated Reporting. Elevating Value.
 24. Global Sustainability Standards Board (2016), GRI Standards. GRI101. Foundation.
 25. KPMG (2014), Bridging the Gap between Integrated and GRI G4 Reporting.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu