BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wąchol Jerzy (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Wybrane elementy współczesnej organizacji a procesy globalizacji i informatyzacji
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zmiany, innowacje, kreatywność w zarządzaniu i rachunkowości, 2017, s. 105-120, rys., tab., wykr., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Organizacja, Globalizacja, Informatyzacja przedsiębiorstwa
Management, Organisation, Globalization, Computerization of the company
Abstrakt
Początek historii naukowego zarządzania datowany jest dopiero na przełom XIX i XX w., kiedy to powstały nowe potrzeby, nastąpiły duże zmiany technologiczne, zaczęto m.in. używać maszyn parowych i elektryczności. Dopiero wtedy pojawili się prekursorzy naukowego zarządzania szkoły klasycznej, jak F. Taylor i H. Fayol. Dla zwiększenia wydajności pracy zastosowali oni różne zasady, które też opisywali w swoich publikacjach. Zarządzania zaczęto uczyć na uczelniach wyższych. Przedmiot początkowo nazywał się organizacja i zarządzanie. Później okazało się jednak, że w ramach podstaw zarządzania są funkcje procesu zarządzania, które obejmują planowanie, organizowanie, motywowanie (przewodzenie, kierowanie ludźmi) i kontrolowanie. Współcześnie za H. Fayolem przedmiot nazywa się zwykle krótko jako zarządzanie lub zarządzanie organizacjami. Chociaż wiele form zarządzania, koncepcji, metod i technik jest dobrze znanych, mają charakter wręcz podręcznikowy, to jednak bardzo ważne jest umiejętne ich dobranie i powiązanie przez kierownika w danej sytuacji, w danym czasie i miejscu. Taka synteza może dopiero dawać większą skuteczność zarządzania, większy efekt synergiczny i powiększenie zasobów. Traktowanie przez kierownika poszczególnych koncepcji zarządzania w ramach tylko analizy, jako oderwanych od siebie, jest niewskazane. Dopiero syntetyczne wykorzystanie wybranych technologii, form, koncepcji, metod zarządzania daje zwykle większy efekt. Celem rozdziału jest przedstawienie wybranych współczesnych koncepcji zarządzania i technologii na tle gospodarki globalnej, zaakcentowanie umiejętnego wybierania przez kierownictwo nowych koncepcji zarządzania przy wykorzystaniu ich syntezy, a nie tylko analizy, powiązanie ich lub wykorzystanie oddzielnie w określonej sytuacji, zaznaczenie ich zalet, jak i wad oraz możliwości modyfikacji i usprawnienia w przyszłości. Za pomocą danych statystycznych, wskaźników ekonomicznych zaprezentowane zostały także różnice, kontrasty gospodarcze w wybranych krajach świata stosujących w różnym zakresie tzw. nowoczesne technologie, formy organizacji, koncepcje i techniki zarządzania oraz jak na tym tle wypada gospodarka polska, gdzie np. w nadmiarze zastosowano tzw. nowoczesne elastyczne formy zatrudnienia z nadmiarem outsourcingu, plasujące Polskę na pierwszym miejscu w UE, a wśród krajów OECD na niezbyt zaszczytnym, drugim miejscu na świecie po Chile. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramowicz W. (2008), Filtrowanie informacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 2. Auksztol J., Chomuszko M. (2012), Modelowanie organizacji procesowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Borowiecki R. (2010), Analiza i diagnostyka ekonomiczna w zarządzaniu procesem zmian w przedsiębiorstwie [w:] R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Współczesne problemy analizy ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 4. Borowiecki R. (2005), Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo ABRYS, Kraków.
 5. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 6. Brzozowski M. (2010), Organizacja wirtualna, PWE, Warszawa.
 7. Clayton M. (2011), Zarządzanie czasem. Jak efektywnie planować i realizować zadanie, Wydawnictwo Edgard Samo Sedno, Warszawa.
 8. Easterby-Smith M., Thorpe R., Jackson P. (2012), Management Research, SAGE Publications, London.
 9. Godziszewski B. (2009), Wstęp [w:] B. Godziszewski, B. Kołosowska, P. Goodwin, G. Wright (2007), Analiza decyzji, Wydawnictwo Wolter Kluwer, Warszawa.
 10. Griffin R.W. (1998), Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa.
 11. Griffin R.W. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2007), Zmiany paradygmatów kształtujących systemy zarządzania [w:] J. Rokita, W.M. Grudzewski (red.), Zarządzanie strategiczne w warunkach nowej gospodarki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Katowice.
 13. Jashapara A. (2004), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
 14. Jeżak J. (2005), Struktura i formy sprawowania władzy w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Kapferer J.N. (2012), The New Strategie Brand Management Advanced Insights and Strategie Thinking, fifth edition, Kogan Page, London.
 16. King B. (2013), Bank 3,0. Nowy wymiar bankowości, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 17. Kupczyk R. (2008), Podstawowe wskaźniki gospodarki opartej na wiedzy [w:] J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '08. Konwersja wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 18. Kwiatkowska A.M. (2007), Systemy wspomagania wiedzy. Jak korzystać z wiedzy i informacji w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Lachowski S. (2010), Droga innowacji, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 20. Lichtarski J. (1998), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 21. Łuczak J. (2010), Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji ISO//EC 27001, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 22. Machaczka J. (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji, czynniki, modele, strategia, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. McNeil A.J., Frey R., Embrechts P. (2015), Quantitative Risk Management, Concepts, Techniques and Tools, Princeton University Press, New Jersey.
 24. Myers M.D. (2013), Quantitative Research in Business & Management, SAGE Publication, London.
 25. Nogalski B., Kreft Z., Walentynowicz P. (2010), Kaizen jako metoda podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw [w:] R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych, zarządzanie - strategia - analiza, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 26. Pawełoszek-Korek I. (2009), Technologie mobilne w dostarczaniu wiedzy, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 27. Peszko A. (2002), Podstawy zarządzania organizacjami, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Kraków.
 28. Piketty T. (2015), Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 29. Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 30. Quinn R.E., Faerman S.R., Thompson M.P., McGrath M.R. (2007), Profesjonalne zarządzanie, PWE, Warszawa.
 31. Rudolf S. (2002), Nadzór korporacyjny w przedsiębiorstwach przyszłości [w:] E. Skrzypek (red.), Future 2002. Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 32. Sopoćko A. (2015), Mit pieniądza. Świat realny wobec iluzji polityki pieniężnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 33. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. (1997), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 34. Stoner J.A.F., Wankel Ch. (1994), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 35. Stiglitz J.E. (2015), Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 36. Szymańska K. (2015), Kompendium metod i technik zarządzania, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 37. Toczyski W. (2004), Monitoring rozwoju zrównoważonego i trwałego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 38. [www 1] http://praca.interia.pl/news-nowoczesne-niewolnictwo,nld, 1838817, 2015.
 39. [www 2] Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home 2014-2016.
 40. [www 3] TheWorld Factbook, CIA USA ww.cia.gov 2014-2016.
 41. [www 4] http://www.zerohedge.com/news/2016-03-06/why-cashless-society-has-become- new-wet-dream-governments-and-central-bankers (dostęp: 6.03.2016).
 42. [www 5] http://www.voxeu.org/article/negative-rates-negative-reactions (dostęp: 26.02.2016).
 43. [www 6] http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-004dd60e- 8ab0-4187-820f-7ae5ff1b01e9/c/066.pdf, (dostęp: 02.2013).
 44. [www 7] http://swiatdruku3d.pl/10-wydrukowanych-domow-juz-stoi-w-szanghaju/, 2014.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu