BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pancewicz Łukasz (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Krajowa polityka miejska jako wyraz miastopoglądu?
Poland's National Urban Policy as an Expression of "City-Centric Outlook"?
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 21, s. 31-41, bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Krajowa Polityka Miejska, Urbanizacja, Polityka przestrzenna, Modernizacja
National Urban Policy, Urbanisation, Spatial policy, Modernization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Po dwóch latach pracy w październiku 2015 Krajowa Polityka Miejska została przyjęta przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej, jako krok w stronę skoordynowania działań, w odpowiedzi na wyzwania stojące przed polskimi miastami. Jest to nowe podejście, choć Polska nie jest jedynym krajem na świecie stosującym to narzędzie koordynacji zarządzania miastami. W Krajowej Polityce Miejskiej zebrano wyniki prac ekspertyz rządowych. Jej ustalenia mają kierunkować zarówno działania publiczne, jak i szerszą dyskusję publiczną, odnosząc się do koncepcji wdrażania miasta zrównoważonego. Punktem interpretacji i oceny w artykule Krajowej Polityki Miejskiej (dalej KPM) jest pojęcie "miasto poglądu", zapożyczone z języka ruchów miejskich, a odnoszące się do konieczności współdziałania na rzecz przekształceń miast poza podziałami politycznymi. Analiza tego, na ile polityka, w jej obecnej formule, może być użyteczna jako instrument poprawy polskich miast, jest dokonywana w oparciu o dwie perspektywy teoretyczne: proceduralną - badającą jej funkcjonowanie w ramach struktur administracji, i normatywną - związaną z określeniem pożądanego kierunku działania wobec miast. (abstrakt oryginalny)

After two years of work National Urban Policy (NUP) was officially adopted by the Polish government in October 2015 as the first step towards coordinated, joined-up answer for the challenges faced by Polish cities. It is a new approach in Poland, yet nation's experience in facilitating NUP is not unique. Polish NUP gathered the results of the governmental analysis, aimed at directing the public intervention as well as the results of the broader public, including the ideas of sustainable city. The concept of the NUP is interpreted and assessed through the concept of the 'city-centric outlook' (pol. "miastopogląd"), a portmanteau used by Polish urban activists to describe the need for cooperation in the interest of the city above the political divisions. The analysis of the feasibility of the NUP as an instrument of the improvement of the Polish cities are done through two theoretic standpoints: institutional - examining its functioning within the public administration and normative, concerning the expected direction of the evolution of the cities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berg van der L., Braun E., Meer van der J. (red.) (2007), National policy responses to urban challenges, Ashgate, Aldershot.
 2. Brenner N. (2004), New State Spaces, Urban Governance, and the Rescaling of Statehood, Oxford University Press, Oxford.
 3. Dąbska A. (2014), Krajowa Polityka Miejska: strategia zamiast reform, Portal Samorządowy, http://www.portalsamorzadowy.pl/komunikacja-spoleczna/krajowa-polityka-miejska-strategiazamiast-reform,59740.html, (dostęp: 06.02.2016).
 4. German Institute of Urban Affairs (DiFu) (red.) (2012), 5 Years after the LEPIZIG CHARTER - Integrated Urban Development as a Prerequisite for a Sustainable City. Integrated Urban Development in the EU member States and its Candidate Countries, AZ Druck und Datentechnik GhbH, Berlin.
 5. Erbel J. (2014), Jeśli ruchy miejskie nie chcą być konserwą 2.0, http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/miasto/20141211/erbel-nastepny-ruch-ruchow-kongres-w-slupsku, (dostęp: 06.02.2016).
 6. European Commission, Directorate General for Regional Policy (2011), Cities of Tomorrow - Challenges, visions, ways forward, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 7. Forrester J. F. (1999), The Deliberative Practitioner, MIT Press, Cambridge.
 8. Hall P. (1998), Cities of Tomorrow. An Intellectual History of Planning and Design in the Twentieth Century, Blackhall, Oxford.
 9. Harvey D. (2008), The Right to the City, New Left Review, October 2008, no. 53.
 10. Healey P. (1997), Collaborative Planning. Shaping Places in Fragmented Societies, Plagrave Macmillan, London.
 11. Herbst K. (2014), Krajowa Polityka Miejska zbyt obszerna i zawiła, Portal Samorządowy, http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/krajowa-polityka-miejska-zbyt-obszerna-izawila,61667.html, (dostęp: 06.02.2016).
 12. Kongres Ruchów Miejskich (2011), Tezy Miejskie, http://kongresruchowmiejskich.pl/tezymiejskie/, (dostęp: 06.02.2016).
 13. Kongres Ruchów Miejskich (2015), 15 TEZ O MIEŚCIE Kongresu Ruchów Miejskich, http://kongresruchowmiejskich.pl/15-tez-o-miescie-kongresu-ruchow-miejskich, (dostęp: 06.02.2016).
 14. Kowalewski A., Mordasewicz J., Osiatynski J., Regulski J., Stepien J., Sleszynski P. (2013), Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, PAN IGPIZ, Warszawa.
 15. Mergler L., Pobłocki K., Wudarski M. (2013), Anty-Bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu, Biblioteka Res Publiki Nowej, Warszawa.
 16. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) (2010), Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, Monitor Polski nr 35, poz. 423.
 17. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) (2010), Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Monitor Polski z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 252.
 18. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR), (2012), Krajowa Polityka Miejska - wersja I marzec 2014, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 19. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR), (2014), Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 - założenia, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 20. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR), (2015), Krajowa Polityka Miejska 2023 - październik 2015, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 21. OECD (2011), OECD Urban Policy Reviews: Poland 2011, OECD Publishing.
 22. Peck J., Theodore N. (2010), Mobilizing Policy: Models, Methods and Mutations, "Geoforum", Marzec 2010, vol. 41, nr. 2, s. 169-174.
 23. Pobłocki K. (2014), Wskrzeszenie człowieka publicznego, Dziennik Opinii Krytyka Polityczna, http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/miasto/20141219/poblocki-wskrzeszenie-czlowiekapublicznego-polemika, (dostęp: 08.02.2016).
 24. Plöger J. (2014), Leipzig City Report. CASEreport42, Centre for Analysis of Social Exclusion, London School of Economics, Londyn.
 25. Płoszaj A. (2014), Dlaczego Potrzebujemy Krajowej Polityki Miejskiej?, Respublica, http://publica.pl/teksty/dlaczego-potrzebujemy-krajowej-polityki-miejskiej-46923.html, (dostęp: 06.02.2016).
 26. Sassen S. (2001), The Global City: New York, London, Tokyo, Princeton University Press, Princeton.
 27. Sepioł J. (red.) (2014), Przestrzeń życia Polaków, Architektura-Murator, ZPR Media, Warszawa.
 28. Spanish Presidency (2010), Toledo Informal Ministerial Meeting on Urban Development Declaration, http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/newsroom/pdf/201006_toledo_declaration_en.pdf, (dostęp: 06.20.2016).
 29. Śpiewak J. (2014), Śpiewak: Jestem z Lobby Mieszkańców, Krytyka Polityczna, http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/miasto/20141021/spiewak-jestem-z-lobby-lobby-mieszkancow, (dostęp: 06.20.2016).
 30. Turok I. (1992), Property-led Urban Regeneration: Panacea or Placebo?, "Environment and Planning", March 1992, vol. 24, nr. 3, s. 361-379.
 31. Turok I., Parnell S. (2009), Reshaping Cities, Rebuilding Nations: The Role of National Urban Policies, "Urban Forum", nr. 20, s. 157-174.
 32. Turok I. (2014), The Evolution of National Urban Policies. A Global Overview. United Nations Human Settlements Programme, Nairobi.
 33. UN-Habitat (2012), State of the World Cities, 2012-2013, Prosperity of Cities, United Nations Human Settlements Programme, Nairobi.
 34. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych, Dz.U. 2015, poz. 1890.
 35. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz. U. 2015, poz. 1777.
 36. Węcławowicz G., Łotocka M., Baucz A. (2010), Raport Wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby przygotowania Przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 37. Williams K., Burton E, Jenks M. (red.) (2000), Compact City Series: Achieving Sustainable Urban Form, Spon, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu