BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cysek-Pawlak Monika Maria (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Znaczenie rewitalizacji w kontekście nadchodzących zmian polityki miejskiej i krajowej : analiza wybranych projektów strategicznych w Łodzi
The Importance of Urban Regeneration in Context of the Upcoming Changes in the Urban and National Policies : an Analysis of Selected Strategic Projects in Lodz
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 21, s. 43-52, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Rewitalizacja miasta, Krajowa Polityka Miejska, Inwestycje miejskie
City revitalization, National Urban Policy, City investments
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Opracowanie podejmuje debatę nad polityką miejską w kontekście nowych uwarunkowań legislacyjnych w kraju i proponowanych projektów strategicznych w Łodzi. Nowe Centrum Łodzi, projekt Rewitalizacji Obszarowej Centrum, a także kandydatura miasta na organizację międzynarodowej wystawy Expo 2022 stanowią niezwykłą szansę dla rozwoju miasta. Celem badania jest ocena spójności wdrażanych inwestycji i możliwości ich wsparcia poprzez Krajową Politykę Miejską, Założenia Narodowego Planu Rewitalizacji oraz Ustawę o Rewitalizacji. W przedstawionym artykule przeprowadzono analizę istniejących i przygotowywanych aktów prawnych oraz badano ich zgodność z projektami wdrażanymi przez miasto Łódź. Przeprowadzone badania wykazały, iż inicjatywy realizowane w Łodzi wpisują się w nowe kierunki polityki miejskiej na poziomie krajowym. (abstrakt oryginalny)

The study discusses urban policy in relation to the new legal conditions and strategic projects planned in Lodz. The New Centre of Lodz, the project of Revitalizing Urban Zone, and the city's candidature for organizing the international Expo 2022 both offer a unique opportunity for the development of the city. The aim of the study is to assess how coherent the implemented investments are and how they can be supported by the National Urban Policy, the National Revitalization Plan and the Revitalization Act. In this study we analyzed existing legislation as well as the drafts of proposed new law and investigated their compliance with the projects implemented by Lodz. In conclusion, this study revealed that the initiatives supported by the city of Lodz are in agreement with new urban policy guidelines on the national level. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy. Oddział Strategii Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Łodzi (2012). Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+. Diagnoza strategiczna Łodzi. Synteza.
 2. Kontrakt terytorialny dla województwa łódzkiego działający na podstawie art. 140 ust. 4 w związku z ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.).
 3. M & A Consulting Małgorzata Kos. (2009). Społeczna Strategia Rewitalizacji.
 4. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2014). Założenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2022.
 5. Orłowski P., Ryś R., Brzozowy A., Zagrzejewska-Fiedorowicz M. (2015), Krajowa Polityka Miejska 2023. Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 20 października 2015 r.
 6. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Departament Polityki Przestrzennej. Warszawa.
 7. Prognoza ludności Łodzi na lata 2015-2050 (2014), http://lodz.stat.gov.pl/download/gfx/lodz/en/defaultaktualnosci/678/1/11/1/201412_r_aneks_prognoza_ludnosci_statystyka_lodzi_2014.pdf. Główny Urząd Statystyczny (dostęp: 06.12.15).
 8. Uchwała nr III/40/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, dr. Stefana Kopcińskiego i Juliana Tuwima na wschód od planowanego przedłużenia ulicy Uniwersyteckiej.
 9. Uchwała nr III/41/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza.
 10. Uchwała nr LV/1146/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+.
 11. Uchwała nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi".
 12. Uchwała nr XLIII/824/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+".
 13. Uchwała nr XLV/840/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Nowego Centrum Łodzi.
 14. Uproszczony lokalny program rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004-2013.
 15. Urząd Miasta Łodzi. (2015), Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie Studium Wykonalności, Strategii Promocji oraz Aplikacji przy ubieganiu się Rzeczpospolitej Polskiej o przyznanie praw do organizacji Wystawy International EXPO 2022 w Łodzi.
 16. Urząd Miasta Łodzi (2015), Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Łodzi 2020+.
 17. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu