BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ludwiczak Anna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu)
Tytuł
Wymiary i parametry sytuacji negocjacyjnej
Dimensions & Parameters of Negotiation Situation
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 419-429, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami
Słowa kluczowe
Negocjacje, Negocjacje gospodarcze
Negotiations, Economic negotiations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Sprecyzowanie wymiarów i parametrów sytuacji negocjacyjnej w firmie. Metodologia badania - Przegląd, wybór, studiowanie oraz analiza krytyczna i porównawcza literatury (rezultatów badań) z zakresu negocjacji i dziedzin wspomagających, tj. zarządzania firmą, teorii podejmowania decyzji, zachowań organizacyjnych, analizy strategicznej, metodologii badań itp. Wynik - Opracowanie pogłębionej, autorskiej koncepcji analizy sytuacji negocjacyjnej, wzbogaconej o zestaw jej skonkretyzowanych wymiarów i parametrów. Oryginalność/wartość - W aspekcie teoretycznym: stworzenie podstaw do uściślenia parametrów negocjacji i ich kwantyfikacji w kolejnym etapie badań. W aspekcie praktycznym: dostarczenie narzędzia przydatnego do analizy praktycznych przypadków negocjacyjnych w przedsiębiorstwie.(abstrakt oryginalny)

Purpose - To precise dimensions and parameters of negotiation situation in a company. Design/methodology/approach - Review, selection, studying as well as critical and comparative analysis of the literature (research findings) on negotiations and supportive areas, i.e. business management, decision making theory, organizational behaviour, strategic analysis, research methodology etc. Findings - Elaboration of deepened, author's concept of negotiation situation analysis, enriched by the set of concretized dimensions and parameters. Originality/value - In terms of theory: creation of basics to specify negotiations parameters and their quantification within the subsequent stage of research. In terms of practice: providing a useful tool to analyse practical negotiation cases within a company.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Crump, L., Glendon, A.I. (2003). Towards a Paradigm of Multiparty Negotiation. International Negotiation, 8 (2).
 2. Dąbrowski, P.J. (1991). Praktyczna teoria negocjacji. Warszawa: Sorbog.
 3. Kozina, A. (2012). Planowanie negocjacji w przedsiębiorstwie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 4. Lewicki, R.J., Saunders, D.M., Barry, B., Minton, J.W. (2005). Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 5. Morrison, W.F. (1985). The Prenegotiation Planning Book. New York: John Wiley & Sons.
 6. Negocjacje. Harvard Business Essentials (2003). Konstancin-Jeziorna: MT Biznes Ltd.
 7. Peterson, R.M., Lucas, G.H. (2001). Expanding The Antecedent Component of The Traditional Business Negotiation Model: Pre-Negotiation Literature Review and Planning-Preparation Propositions. Journal of Marketing, Fall.
 8. Rządca, R. (2003). Negocjacje w interesach. Warszawa: PWE.
 9. Rządca, R.A., Wujec, P. (1998). Negocjacje. Warszawa: PWE.
 10. Thompson, L.L. (2001). The Mind and Heart of The Negotiator. New Jersey: Prentice Hall.
 11. Walker, M.A., Harris, G.L. (1995). Negotiations. Six Steps To Success. New Jersey: Prentice Hall.
 12. Zartman, W.I., Berman, M. (1982). The Practical Negotiator. New Haven: Yale University Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-33
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu