BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobolewski Henryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Wściubiak Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Innowacje a wyniki przedsiębiorstwa: wybrane aspekty badawcze
Innovation and Firm Performance - Selected Research Aspects
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 445-453, bibliogr. 35 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami
Słowa kluczowe
Innowacje, Patenty, Wynik finansowy
Innovations, Patent, Financial performance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych wyzwań w obszarze badań wpływu innowacji na wyniki przedsiębiorstwa. Metodologia badania - Praca ma charakter teoretyczny. Rozważania zawarte w artykule zostały oparte na przeglądzie krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz przemyśleniach autorów. Wynik - Złożony charakter zależności między działalnością innowacyjną a wynikami przedsiębiorstwa rodzi potrzebę stosowania coraz bardziej zaawansowanych metod badawczych oraz starannego doboru wykorzystywanych wskaźników. Oryginalność/wartość - W artykule przedstawiono szereg wskazówek i rekomendacji, których uwzględnienie może przyczynić się do podniesienia jakości badań prowadzonych w omawianym obszarze.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the paper is to identify the key challenges in the area of research on the impact of innovation on firm performance. Design/methodology/approach - The work is theoretical in nature. The considerations contained in the article were based on the review of domestic and foreign literature and the authors' own reflections. Findings - The relationship between innovation activity and firm performance is complex. Therefore, it is necessary to use more and more advanced research methods and carefully selected indicators. Originality/value - The article presents a number of guidelines and recommendations which may contribute to improving the quality of research in this area.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andries, P., Faems, D. (2013). Patenting activities and firm performance: Does firm size matter? Journal of Product Innovation Management, 30 (6), 1089-1098.
 2. Artz, K., Norman, P., Hatfield, D., Cardinal, L. (2010). A longitudinal study of the impact of R&D, patents, and product innovation on firm performance. Journal of Product Innovation Management, 27 (5), 725-740.
 3. Atalay, M., Anafarta, N., Sarvanc, F. (2013). The relationship between innovation and firm performance: An empirical evidence from Turkish automotive supplier industry. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 75, 226-235.
 4. Białoń, L. (red.) (2010). Zarządzanie działalnością innowacyjną. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
 5. Camison, C., Villar-Lopez, A. (2014). Organizational innovation as an enabler of technological innovation capabilities and firm performance. Journal of Business Research, 67, 2891-2902.
 6. Cho, H., Pucik, V. (2005). Relationship between innovativeness, quality, growth, profitability, and market value. Strategic Management Journal, 26 (6), 555-575.
 7. Coad, A., Segarra, A., Teruel, M. (2016). Innovation and firm growth: Does firm age play a role? Research Policy, 45, 387-400.
 8. Czarnitzki, D., Kraft, K. (2012). Spillovers of innovation activities and their profitability. Oxford Economic Papers, 64 (2), 302-322.
 9. Desyllas, P., Sako, M. (2013). Profiting from business model innovation: Evidence from Pay-As-You-Drive auto insurance. Research Policy, 42 (1), 101-116.
 10. Dodgson, M., Gann, D., Salter, A. (2008). The Management of Technological Innovation. Oxford-New York: Oxford University Press.
 11. Galie, E., Legros, D. (2012). French firms' strategies for protecting their intellectual property. Research Policy, 41, 780-794.
 12. Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K., Alpkan, K. (2011). Effects of innovation types on firm performance. International Journal of Production Economics, 133 (2), 662-676.
 13. Hashi, I., Stojcic, S. (2012). The impact of innovation activities on firm performance using a multi-stage model: Evidence from the Community Innovation Survey 4. CABR Working Paper, 001.
 14. Hatzikian, Y. (2015). Exploring the link between innovation and firm performance. Journal of the Knowledge Economy, 6 (4), 749-768.
 15. Holgersson, M. (2013). Patent management in entrepreneurial SMEs: a literature review and an empirical study of innovation appropriation, patent propensity, and motives. R&D Management, 43 (1), 21-36.
 16. Jabłoński, M. (2013). Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 17. Jasiński, A.H. (2006). Innowacje i transfer technologii w procesie transformacji. Warszawa: Difin.
 18. Karbowski, A. (2015). Innowacyjność przedsiębiorstw - miary oraz modele. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 3, 70-76.
 19. Karlsson, C., Tavassoli, S. (2015). Innovation strategies and firm performance. CESIS Electronic Working Paper Series, 401.
 20. Koellinger, P. (2008). The relationship between technology, innovation, and firm performance: Empirical evidence from e-business in Europe. Research Policy, 37 (8), 1317-1328.
 21. Kraśnicka, T., Głód, G. (2014). Innowacyjność a konkurencyjność przedsiębiorstw województwa śląskiego. Studia Ekonomiczne, 187, 204-219.
 22. Lee, R., Chen, Q. (2009). The immediate impact of new product introductions on stock price: The role of firm resources and size. Journal of Product Innovation Management, 26 (1), 97-107.
 23. Lemańska-Majdzik, A. (2016). Innowacyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP. Przegląd Organizacji, 9, 39-43.
 24. Love, J., Roper, S., Du, J. (2009). Innovation, ownership and profitability. International Journal of Industrial Organization, 27, 424-434.
 25. Neuhäusler, P., Frietsch, R., Schubert, T., Blind, K. (2011). Patents and the financial performance of firms - an analysis based on stock market data. Fraunhofer ISI Discussion Papers Innovation Systems and Policy Analysis, 28.
 26. Pichlak, M. (2012). Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych. Warszawa: Difin.
 27. Podręcznik Oslo (2008). Pomiar działalności naukowej i technicznej. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie. Warszawa: OECD, Eurostat, MNiSW.
 28. Prędkiewicz, K., Prędkiewicz, P. (2014). The patents and financial performance of firms - evidence from Polish manufacturing companies. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 10 (4), 115-141.
 29. Rosli, M., Sidek, S. (2013). The impact of innovation on the performance of small and medium manufacturing enterprises: Evidence from Malaysia. Journal of Innovation Management in Small & Medium Enterprise, DOI: 10.5171/2013.885666.
 30. Shin, N., Kraemer, K., Dedrick, J. (2016). R&D and firm performance in the semiconductor industry. Industry and Innovation. Pobrane z: http://dx.doi.org/10.1080/13662716.2016.1224708.
 31. Solek, A. (2014). Innowacje - wybrane kwestie teoretyczne. W: K. Przybylska (red.), Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw (s. 13-35). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 32. Tidd, J., Bessant, J. (2011). Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 33. Vahs, D., Burmester, R. (2005). Innovationsmanagement. Von der Produktidee zur erfolgreichen Vermarktung. 3. Auflage. Stuttgart: Schaffer-Poeschel Verlag.
 34. Yalcinkaya, G., Calantone, R., Griffith, D. (2007). An examination of exploration and exploitation capabilities: Implications for product innovation and market performance. Journal of International Marketing, 15 (4), 63-93.
 35. Zastempowski, M. (2014). Potencjał innowacyjny polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych. Organizacja i Kierowanie, 159, 303-311.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-35
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu