BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marszałek Łukasz (Pomeranian University in Słupsk, Poland)
Tytuł
The Implementation of the Concept of Regional Education in the Light of the Curriculum Activities of the Pedestrian Tourist Club "Mikołajek" PTTK Słupsk
Źródło
Journal of Geography, Politics and Society, 2015, nr 5(2), s. 19-24, rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Regionalizm, Turystyka
Education, Regionalism, Tourism
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Słupsk
Abstrakt
In the times of the omnipresent globalization, an important place in the education of children and adolescents takes the regional education and the associated with it deepening of the regional identity. The content related to this subject is woven into the issues of different subjects: history, Polish language, geography and civics. Currently available forms and methods of education are offering the teacher conducting classes, many opportunities to prepare the best workshop to achieve his or her goals in this area. One of them is the cooperation with external institutions dealing with regionalism. The curriculum activities of the Pedestrian Tourist Club "Mikołajek" PTTK (Polish Tourist and Sightseeing Society) Słupsk in cooperation with Słupsk schools is an excellent example of this. Years of experience, the regional knowledge and qualifications possessed by the staff of the Club provide a solid foundation that can be used and is used in the regional education of children and adolescents, thus implementing the main objectives of "Mikołajek".(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Awramiuk A., 2009, Pogranicze kultur. Percepcja "własnego regionu" przez uczniów a edukacja regionalna, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 2. Bednarek S., 1999, Edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole, Wydawnictwo DTSK Silesia, Wrocław.
 3. Grabowski J., 2015, Region słupski PTTK - walory krajoznawcze, Wyd. RO PTTK Słupsk, Słupsk.
 4. Hibszer A., 2004, Koncepcja poznawania "małej ojczyzny" (najbliższej okolicy i własnego regionu) w szkolnej edukacji geograficznej, [in:] T. Michalski (ed.), Region i edukacja regionalna - zarys problematyki, Wyd. Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum", Pelplin, 8-20.
 5. Jankowski D., 1990, Edukacja regionalna jako czynnik regionotwórczy, [in:] S. Dąbrowski, A. Kociszewski, A. Omelaniuk, C. Niedzielski (eds.), Regionalizm polski, Wyd. Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury, Ciechanów, 101-113.
 6. Kopeć K., 2004, Własny region w szkolnej edukacji geograficznej wobec procesu globalizacji, [in:] Europa - Region - Turystyka. Specyfika przestrzeni regionalnej - jej ochrona, zachowanie i rozwój, Ecovast - Europejski Ruch Odnowy Wsi i Małych Miast - Sekcja Polska, Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Białostocki, Białowieża, 224-230.
 7. Kossak-Główczewski K., 2003, Edukacja regionalna - pytania o realizację, [in:] P. Petrykowski (ed.), Edukacja regionalna. Problemy podstawowe i otwarte, Wyd. UMK, Toruń, 39-40.
 8. Kowolik P., 1999, Edukacja regionalna w przedszkolu, [in:] M.T. Michalewska (ed.), Edukacja regionalna - Z historii, teorii i praktyki, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków, 119-120.
 9. Michalski T., 2003, Nowe wyzwania stojące przed edukacją regionalną, [in:] T. Michalski (ed.), Nowe wyzwania i tematy w edukacji regionalnej, Wyd. Carta Blanca, Warszawa, 12-17.
 10. Mistarz R., 2011, Wielokulturowość a edukacja regionalna, Informator oświatowy, 3/2011, 29-31.
 11. Nawrocki T., 2003, Dylematy edukacji regionalnej w województwie śląskim, [in:] J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska (eds.), Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Globalizm versus regionalizm, Wyd. "Trans Humana", Białystok, 226-233.
 12. Nikitorowicz J., 2009, Edukacja regionalna i międzykulturowa, Wyd. WAiP, Warszawa.
 13. Orłowski A., 1998, Szlaki turystyki pieszej w regionie słupskim, Wyd. Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, Słupsk
 14. Petrykowski P., 1997, O edukacji regionalnej, Wychowanie na co dzień, 7/8, 22-26.
 15. Petrykowski P., 2003, Edukacja regionalna. Problemy podstawowe i otwarte, Wyd. UMK, Toruń.
 16. Region Słupsk - mapa turystyczna 1:300000, Wyd. Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Słupsku, Słupsk
 17. Regulamin Klubu Turystów Pieszych "Mikołajek" PTTK Słupsk, Słupsk.
 18. Religa A., 2003, Cele i treści ścieżek edukacyjnych w powiązaniu z treściami geograficznymi programu gimnazjum, [in:] M. Nowak (ed.), Edukacja regionalna w gimnazjum - Lubelszczyzna, Wyd. UMCS, Lublin, 11-13.
 19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, 2002 (Dz.U. 2002, poz. 458).
 20. Sołohubiak-Borchert E., Michalski T., 2002, Klocki geograficzne, [in:] K. Hall (ed.), Program szkolny. Klocki autonomiczne dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowego i technikum, Wyd. Nowa Era, Warszawa, 87-98.
 21. Srokosz W., Szmigiel M. K., 2002, Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie Małopolska. W granicach administracyjnych województwa małopolskiego. Program nauczania ścieżki edukacyjnej dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Wyd. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Toruń.
 22. Zielonka Z., 2000, Region i regionalizm słupski, [in:] J. Cieplik (ed.), Materiały do poznania regionalizmu słupskiego. Tom III, Wyd. Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Słupsk, 14-20.
 23. pomorskie.eu/documents/39036/61458/powiaty_i_gminy- _d.jpg [20.01.2015]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-2249
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/24512249JG.15.008.5164
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu