BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wnuczak Paweł (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Actual and Potential Dividends: Reconciling Theory and Practice
Faktyczne i potencjalne dywidendy - teoria i praktyka
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 455-465, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami
Słowa kluczowe
Przepływy pieniężne, Polityka dywidend, Wycena
Cash flows, Dividend policy, Valuation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Koncepcja dywidend potencjalnych (PD) oraz jej zastosowanie w wycenie przedsiębiorstw stanowi źródło polemik w środowisku teoretyków wyceny. Przeciwnicy włączenia PD do wolnych przepływów pieniężnych dla akcjonariuszy wskazują na brak konsystencji logicznej takiego rozwiązania oraz wady teoretyczne tego podejścia, podczas gdy jego zwolennicy dowodzą, że pominięcie PD prowadzi do niedoszacowania wyników wyceny. W mojej opinii, mimo że wykorzystanie PD może budzić wątpliwości przy przyjęciu rygorystycznych założeń teorii Modiglianiego-Millera, odstępstwa od założeń teorii MM, obserwowane w praktyce, powodują konieczność uwzględnienia PD w wycenie. Celem artykułu jest przedstawienie kompleksowej analizy ujęcia PD oraz dywidendy faktycznej (AD) w procesie szacowania wartości przedsiębiorstw. Moim zdaniem, każde z podejść może być używane wyłącznie w specyficznych okolicznościach opisanych w artykule. Ponadto w artykule zostały zaprezentowane praktyczne wskazówki odnoście użycia koncepcji faktycznych i potencjalnych dywidend w wycenie.(abstrakt oryginalny)

The concept of potential dividends (PD) and its application in valuation models have been subject to an active debate. The opponents of the inclusion of PD into free cash flow to equity point out the logical inconsistencies and theoretical flaws of the concept, while advocates argue that ignoring the PD in value estimation may cause the results to be biased. I argue that while under rigorous assumptions of the Modigliani-Miller theory the PD concept may appear to be disputable, it represents an important part of the valuation model as soon as those assumptions are relaxed to allow for deviations commonly observed in practice. The aim of the paper is to present guidance to the application of PD and actual dividends (AD) concepts in valuation models. I maintain that each of the two methodologies can be used only in the specifically predefined contexts, which are described in the paper. Ultimately, the paper attempts to make practical recommendations regarding the application of the PD and AD concepts in valuation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baker, M., Wurgler, J. (2004a). Appearing and disappearing dividends: The link to catering incentives. Journal of Financial Economics, 73, 271-288.
 2. Benartzi, S., Michaely, R., Thaler, R.H. (1997). Do changes in dividends signal the future or the past? Journal of Finance, 52 (July), 1007-1034.
 3. Benninga, S.Z., Sarig, O.H. (1997). Corporate Finance. A Valuation Approach. New York, NY: McGraw-Hill.
 4. Black, F. (1976). The dividend puzzle. Journal of Portfolio Management, 2, 5-8.
 5. Damodaran, A. (1994). Damodaran on Valuation. New York: John Wiley.
 6. Damodaran, A. (2006). Valuation approaches and metrics: a survey of the theory and evidence. Available at: http:// www.stern.nyu.edu/~adamodar/pdfiles/papers/valuesurvey.pdf (November). Originally published in Foundations and Trends in Finance, 1 (8), 693-784, 2005.
 7. DeAngelo, H., DeAngelo, L. (2006). The Irrelevance of the MM dividend irrelevance theorem. Journal of Financial Economics, 79, 293-315.
 8. Fernández, P. (2002). Valuation Methods and Shareholder Value Creation. San Diego, CA: Academic Press.
 9. Grullon, G., Michaely, R., Swaminathan, B. (2002). Are Dividend Changes a Sign of Firm Maturity? The Journal of Business, 75 (3), July 2002. Available at: http://ssrn.com/abstract=313843.
 10. Jensen, M., Meckling, W. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3, 305-360.
 11. Jensen, M. (1986). Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. Am Econ Rev, 76, 323-326.
 12. Michaud, R., Davis, P. (1981). Valuation Model Bias and the Scale Structure of Dividend Discount Returns. Journal of Finance, 37, 563-573.
 13. Mielcarz, P. (2014). A new approach to private firm fair value valuation in line with IFRS 13 - the concept of the most advantageous market discount (MAMD). BEH - Business and Economic Horizons, 10 (1), 79-85.
 14. Mielcarz, P., Paszczyk, P. (2010). Increasing shareholders value through NPV-negative projects. Contemporary Economics, 4 (3), 119-130.
 15. Mielcarz, P., Wnuczak, P. (2011). DCF fair value valuation, excessive assets and hidden inefficiencies. Contemporary Economics, 44 (4), 44-57.
 16. Miller, M., Modigliani, F. (1961). Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares. The Journal of Business, 34 (4), 411-433.
 17. Redding, L. (1997). Firm Size and Dividend Payouts. Journal of Financial Intermediation, 6, 224-248.
 18. Thaler, R., Shefrin, H. (1981). An economic theory of self-control. Journal of Political Economy, 89 (2), 392-406.
 19. Vélez-Pareja, I., Magni, C. (2009). Potential dividends and actual cash flows in equity valuation. A critical analysis. Estudios Gerenciales, 25 (113), 123-150.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-36
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu