BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobol Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Budżet obywatelski jako narzędzie rozwoju lokalnego
Participatory Budgeting as a Tool of Local Development
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 316, s. 172-182, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Budżet obywatelski, Samorząd terytorialny, Rozwój lokalny
Participatory budgeting, Local government, Local development
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H72, H76, O20, R58
streszcz., summ.
Abstrakt
Partycypacja obywatelska staje się ważnym elementem praktyki samorządowej w Polsce. Jednym z narzędzi wspierających proces angażowania mieszkańców w sprawy samorządowe jest budżet obywatelski (BO). BO jest narzędziem współrządzenia i próbą włączenia mieszkańców w rozwój lokalny. Choć póki co nie można stwierdzić, iż partycypacja obywatelska jest wszechobecna w naszym kraju, to jednak jest widoczny rosnący ruch lokalnych inicjatyw oddolnych. Należy liczyć na to, że doświadczenie z BO nie będzie tylko chwilowym eksperymentem podszytym modą i polityczną poprawnością i na stałe zagości w polskich samorządach. Artykuł ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat BO w oparciu o analizę badań wtórnych oraz doświadczenia własne autorki.(abstrakt oryginalny)

Civic participation is getting more and more important in practice of local governments in Poland. One of the tools of support of the process of citizens' engagement in self-government is participatory budget (PB). PB goes beyond cooperation with NGO's and is an attempt to engage average residents in local development. In most of the Polish cities the experiences in participatory budgeting are assessed as a success. Even though, statistics show that we can't still state that citizens' participation is ubiquitous, we can observe a growing movement of individual and neighborly bottom-up initiatives. There is indication that Polish experience with PB will not only be a temporary experiment based on fashion and political correctness but will settle in Polish selfgovernments. This paper aims at disseminating knowledge about participatory budgeting based on desk research and on own experiences of the author.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Friske K.Z., Pawłowska K. (2011), Obywatelska partycypacja: migotanie idei [w:] A. Olech (red.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
  2. Kubicki P. (2013), Polskie ruchy miejskie in statu nascendi [w:] A. Maszkowska, K. Sztop-Rutkowska (red.), Partycypacja obywatelska - decyzje bliższe ludziom, Laboratorium Badań i Działań Społecznych SOCLAB, Białystok.
  3. O partycypacji: podsumowanie badań i analiz dotyczących partycypacji obywatelskiej w Polsce (2016), Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Warszawa.
  4. Olech A. (2012), Modele partycypacji publicznej w Polsce [w:] A. Olech (red.), Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
  5. Olech A., Sobiesiak-Penszko P. (2013), Partycypacja publiczna w Polsce. Analizy i opinie, "Decydujmy razem", Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
  6. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. z 1990 r., nr 16, poz. 95 z późn. zm.
  7. [www1] https://mac.gov.pl/budzet-partycypacyjny-1/ - Portal Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji RP (dostęp: 15.05.2016).
  8. [www2] http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/5851/1/ 1/streszczenie_partycypacja_spoleczna.pdf - Pozyskanie nowych wskaźników dotyczących realizacji usług publicznych z zakresu partycypacji społecznej, streszczenie raportu (dostęp: 10.06.2016).
  9. [www3] http://refleksje.edu.pl/wp-content/uploads/2015/11/nr11_4.pdf - Janicka R., Jędrowiak P., Budżet obywatelski - chęć zwiększenia partycypacji społecznej w rozwoju miast czy narzędzie marketingu politycznego w rękach prezydentów i burmistrzów? (dostęp: 15.05.2016).
  10. [www4] http://www.cbos.pl/PL/home/home.php - Portal Fundacji Centrum Badań Opinii Społecznej (dostęp: 15.05.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu