BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gostkowska-Drzewicka Magdalena (Uniwersytet Gdański), Majerowska Ewa (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Ryzyko inwestowania w spółki budowlane notowane na GPW w Warszawie a koniunktura w budownictwie
The Risk of Investment in Construction Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange Versus the Cycles in the Construction Industry
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 469-482, rys., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami
Słowa kluczowe
Spółki giełdowe, Model wyceny aktywów kapitałowych, Ryzyko inwestycyjne, Cykl koniunkturalny, Budownictwo
Stock market companies, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Investment risk, Business cycles, Construction
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena poziomu ryzyka inwestowania w akcje spółek budowlanych notowanych na GPW w Warszawie w kontekście koniunktury w budownictwie. Do ekstrakcji cyklu koniunkturalnego w budownictwie zastosowano metodę Bry-Boschan. Oceny ryzyka dokonano za pomocą ekonometrycznych modeli wyceny kapitałowej, tj. modeli Sharpe'a oraz CAPM. Poprawność oszacowanych modeli zweryfikowano za pomocą odpowiednich testów statystycznych. Cykl koniunkturalny w budownictwie został wyodrębniony na podstawie danych miesięcznych pochodzących z testów koniunktury. Do oszacowania ryzyka wykorzystano miesięczne ceny akcji spółek budowlanych notowanych na GPW w Warszawie w latach 2000-2015. Poziom ryzyka spółek budowlanych notowanych na GPW reagował na zmiany koniunktury w budownictwie w latach 2000-2015. W większości badanych podmiotów zaobserwowano, że w trakcie trwania dekoniunktury wartości parametru beta były wyższe niż w okresach ożywienia i prosperity.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to assess the risk level of investment in construction companies shares listed on the Warsaw Stock Exchange in the context of the situation in the construction industry. The Bry- Boschan method was used to extract the business cycle in the construction. It was based on the results of monthly economic situation test, which are published by the Central Statistical Office in Warsaw. Risk assessment was made using the econometric models of valuation of capital, i.e. the Sharpe model and the CAPM. The correctness of the estimated models was verified by the relevant statistical tests. The monthly prices of the shares of construction companies listed on the WSE in 2000-2015 were used to estimate the risk level. The risk level of construction companies listed on the WSE react to changes in economic situation in the construction industry in 2000-2015. In the majority of the analysed companies, it was noticed that during the recession parameter beta was higher than in periods of recovery and prosperity.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz, E., Dudek, S., Pachucki, D., Walczyk, K. (2012). Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy euro w kontekście struktury tych gospodarek. W: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Projekty badawcze część I. NBP. Pobrane z: www.nbp.pl (19.12.2012).
 2. Adamska, A. (2014). Ryzyko i odpowiedzialność. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 67, 185-199.
 3. Ancyparowicz, G., Stanisławski, M. (2012). Kurs walutowy i kredyt a fenomen wzrostu polskiej gospodarki w latach 2009-2011. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 108, 17-28.
 4. Bernstein, P.L., Damodaran, A. (1999). Zarządzanie inwestycjami. Warszawa: Liber.
 5. Bieliński, J. (2006). Rozwój sektorów we współczesnej gospodarce. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 6. Bolkowska, Z. (2011). Wyniki gorsze od oczekiwań. Licz i Buduj, 182.
 7. Bry, G., Boschan, Ch. (1971). Cyclical Analysis of Time Series: Selected Procedures and Computer Programs. Technical Papers NBER No. 20.
 8. Drozdowicz-Bieć, M. (2012). Cykle i wskaźniki koniunktury. Warszawa: Poltex.
 9. Francis, J.C. (2000). Inwestycje. Analiza i zarządzanie. Warszawa: WIG-Press.
 10. Gierszewska, G, Romanowska, M. (1995). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 11. Gradzewicz, M., Growiec, J., Hagemejer, J., Popowski, P. (2010). Cykl koniunkturalny w Polsce - wnioski z analizy spektralnej. Bank i Kredyt, 41 (5), 54-60.
 12. GUS (2016). Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu, usługach i inwestycjach, baza bieżąca, dane miesięczne. Pobrane z: www.stat.gov.pl (9.12.2016).
 13. Haugen, R.A. (1996). Teoria nowoczesnego inwestowania. Warszawa: WIG-Press.
 14. Jajuga, K. (2009). Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem - wprowadzenie. W: K. Jajuga (red.), Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Kałkowski, L. (2001). Rynek nieruchomości w Polsce. Warszawa: Twigger.
 16. Kokot-Stępień, P. (2015). Identyfikacja ryzyka jako kluczowy element procesu zarzadzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74, 533-544.
 17. Lintner, J. (1965). Security Prices, Risk and Maximal Gains from Diversification. Journal of Finance, 20, 587-615.
 18. Mayo, H.B. (1997). Wstęp do inwestowania. Warszawa: Liber.
 19. Mossin, J. (1966) Equilibrium in a Capital Asset Market. Econometrica, 34, 768-783.
 20. Ostrowska, E. (1999). Ryzyko inwestycyjne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 21. Sharpe, W.F. (1963). A Simplified Model for Portfolio Analysis. Management Science, 9 (2), 277-293.
 22. Sharpe, W.F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. Journal of Finance, 19, 425-442.
 23. Siemińska, E. (2002). Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-37
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu