BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Twardzik Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Halama Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Dostępność usług handlowych w obszarach suburbanizacji na przykładzie południowych dzielnic Katowic
Availability of Commercial Services in The Areas of Suburbanization on The Example of The Southern Districts of Katowice City
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 316, s. 183-196, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Urbanizacja, Usługi, Handel, Suburbanizacja
City, Urbanisation, Services, Trade, Suburbanization
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L81, O18, R12, R32
streszcz., summ.
Abstrakt
Suburbanizacja może być postrzegana w wielu aspektach. Zjawisko to prowadzi do przeobrażania struktury fizycznej, społecznej oraz zmian funkcji w sąsiedztwie miasta, ale także przyczynia się do decentralizacji przestrzennej ludności i podmiotów gospodarczych. Przykładem intensywnego procesu urbanizacji w ciągu ostatnich kilku lat mogą być południowe dzielnice Katowic. Celem artykułu jest rozpoznanie warunków dostępności handlu w wybranych dzielnicach południowych Katowic (Podlesie, Kostuchna i Zarzecze), na podstawie przeprowadzonych badań bezpośrednich wśród mieszkańców i inwentaryzacji placówek handlowych. Deficyty ilościowe oraz branżowe w zakresie oferty handlowo-usługowej stanowią niedogodność dla badanych mieszkańców i w przyszłości należałoby je uzupełnić. Należy rozważyć podjęcie działań w celu zaspokojenia lokalnych potrzeb, aby utrzymać atrakcyjność tych obszarów dla potencjalnych przyszłych mieszkańców oraz inwestorów.(abstrakt oryginalny)

The transformation of the economic and social changes in Katowice resulted in a number of functional and spatial changes, including the transfer of the residents of the districts of downtown to the neighborhoods of detached houses in the peripheral districts. The greatest interest in this regard concerns the districts Podlesie, Kostuchna and Zarzecze. The aim of the paper is to identify the conditions for the availability of trade in some southern districts of Katowice (Podlesie, Kostuchna and Zarzecze). Especially important it seems to be the range of commercial services for inhabitants of these areas in terms of assortment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barciak A. (2012), Katowice. Środowisko, dzieje kultura, język i społeczeństwo, T. 2, Wyd. Muzeum Historii Katowic, Katowice
  2. Lisowski A., Grochowski M. (2009), Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje [w:] Ekspertyzy do Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju, Warszawa.
  3. Małek J. (2011), Historyczne i współczesne uwarunkowania procesów suburbanizacji, [w:] "Przestrzeń i FORMA" 16/2011.
  4. Mandal A. (2013), Rozwój przestrzenny ośrodków miejskich powstałych w warunkach kapitalistycznej industrializacji (na przykładzie Katowic) [w:] "Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii", Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
  5. Słodczyk J. (2012), Historia planowania i budowy miast, Opole.
  6. Twardzik M. (2016), Diagnoza stanu handlu detalicznego w Katowicach 31.03.2016, Urząd Miasta, Katowice.
  7. [www1] www.infokatowice.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu