BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gojny-Zbierowska Milena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Postrzegane wsparcie organizacyjne : perspektywa wysoce efektywnych systemów pracy
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, 212 s., rys., tab., wykr., bibliogr. 530 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie personelem, Produktywność, Motywacje, Efektywność pracy
Personnel management, Productivity, Motivation, Work effectiveness
Abstrakt
Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej dokonano krytycznej analizy literatury polskiej i zagranicznej. Postrzegane wsparcie organizacyjne jest rozważane z perspektywy teorii społecznej, a zasady wymiany stanowią fundament dla percepcji relacji jako wspierającej bądź nie, dają też kontekst dla interpretacji związku POS z zachowaniami organizacyjnymi oraz postawą pracownika. Nadaje to pracy interdyscyplinarny charakter, gdyż rozważania odnoszą się do wiedzy z zakresu nie tylko zarządzania, ale także psychologii i socjologii. Zagadnienie wysoce efektywnych systemów pracy wywodzi się ze strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Rozważania dotyczące ich związku z efektywnością organizacji najczęściej opierają się na podejściu zasobowym. W części empirycznej pracy na podstawie analizy literatury przedmiotu zbudowano model badawczy służący analizie związku pomiędzy wysoce efektywnymi systemami pracy a efektywnością organizacji. Przyjęto, że kluczem do wyjaśnienia powyższej relacji jest poczucie wsparcia organizacyjnego. W opisie założeń teoretycznych dla modelu badawczego zaprezentowano wyniki najnowszych badań z zakresu wysoce efektywnych systemów pracy i postrzeganego wsparcia organizacyjnego. W części metodycznej pracy przedstawiono narzędzia do badania wysoce efektywnych systemów pracy oraz poczucia wsparcia organizacyjnego, które zostały opracowane na podstawie istniejących narzędzi w literaturze anglojęzycznej. Efektywność była mierzona skalą konkurencyjności. W celu weryfikacji hipotez wykonano analizy statystycznej związków pomiędzy zmiennymi dla badanych przedsiębiorstw na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych. Przedmiotowym zakresem badań była identyfikacja i weryfikacja zależności pomiędzy wysoce efektywnymi systemami pracy (HPWS) a postrzeganym wsparciem organizacyjnym (POS) oraz efektywnością organizacji. Podmiotowym zakresem byli pracownicy średnich i dużych organizacji gospodarczych. Badania zostały przeprowadzone w Polsce w 2015 roku. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Addae H.M., Parboteeah K.P., Davis E.E. (2006): Organizational commitment and intentions to quit: An examination of the moderating effects of psychological contract breach in Trinidad and Tobago. "International Journal of Organizational Analysis", Vol. 14.
 2. Ahmed I., Ismail W., Amin S., Nawaz M. (2013): A social exchange perspective of the individual quanxi network evidence from Malaysian-Chinese employees. "Chinese Management Studies", Vol. 7(1).
 3. Albrecht S., Travaglione A. (2003): Trust in public-sector senior management. "The International Journal of Human Resource Management", Vol. 14.
 4. Alder G.S., Noel T.W., Ambrose M.L. (2006): Clarifying the effects of Internet monitoring on job attitudes: The mediating role of employee trust. "Information & Management", Vol. 43.
 5. Ali N. (2009): Effects of perceived organizational support and leader-member exchange on organizational citizenship behavior. "Journal of Managerial Sciences", Vol. 1.
 6. Allen D., Shore L., Griffeth R. (1999): A model of perceived organizational support. Unpublished manuscript, University of Memphis and Georgia State University, Memphis, TN - Atlanta, GA.
 7. Allen D.G., Shore L.M., Griffeth R.W. (2003): The role of POS in the voluntary turnover process. "Journal of Management", Vol. 29.
 8. Allen M.W. (1995): Communication concepts related to perceived organizational support. "Western Journal of Communication", Vol. 59.
 9. Ambrose M.L., Schminke M. (2003): Organization structure as a moderator of the relationship between procedural justice, interactional justice, perceived organizational, support, and supervisory trust. "Journal of Applied Psychology", Vol. 88(2).
 10. Anand S., Vidyarthi P.R., Liden R.C., Rousseau D.M. (2010): Good citizens in poor-quality relationships: Idiosyncratic deals as a substituted for relationship quality. "Academy of Management Journal", Vol. 53.
 11. Anderson-Connolly R., Grunberg L., Greenberg E.S., Moore S. (2002): Is lean mean? Workplace transformation and employee well-being. "Work, Employment and Society", Vol. 16(3).
 12. Ang S., Slaughter S. (2001): Work outcomes and job design for contract versus permanent information systems professionals on software development teams. "Mis Quarterly", Vol. 25.
 13. Antonioli D., Mancinelli S., Mazzanti M. (2013): Is environmental innovation embedded within high-performance organisational changes? The role of human resource management and complementarity in green business strategies. "Research Policy", Vol. 42(4).
 14. Appelbaum E., Bailey T., Berg P., Kalleberg A. (2000): Manufacturing Advantage: Why High Performance Work Systems Pay off. Cornell University Press, New York.
 15. Appelbaum E., Batt R. (1993): The new American workplace: transforming work systems in the United States. Cornell University Press, Ithaca, NY.
 16. Aquino K., Griffeth R.W. (1999): An exploration of the antecedents and consequences of perceived organizational support: A longitudinal study. Unpublished manuscript, University of Delaware and Georgia State University, za: L. Rhoades, E. Eisenberger (2002): Perceived organizational support: A review of the literature. "Journal of Applied Psychology", Vol. 87(4).
 17. Armeli S., Eisenberger R., Fasolo P., Lynch P. (1998): Perceived organizational support and police performance: The moderating influence of socioemotional needs. "Journal of Applied Psychology", Vol. 83.
 18. Armstrong C., Flood P., Guthrie J., Liu W., Maccurtain S., Mkamwa T. (2010): The impact of diversity and equality management on firm performance: Beyond high performance work systems. "Human Resource Management", Vol. 49(6).
 19. Armstrong-Stassen M. (1997): The effect of repeated downsizing and surplus designation on remaining managers: An exploratory study, anxiety, stress and coping. "An International Journal", Vol. 10.
 20. Armstrong-Stassen M. (1998): Downsizing the federal government: A longitudinal study of managers reactions. "Canadian Journal of Administrative Sciences", Vol. 15.
 21. Armstrong-Stassen M., Cameron S. (2005): Factors related to the career satisfaction of older managerial and professional women. "Career Development International", Vol. 10(3).
 22. Armstrong-Stassen M., Ursel N.D. (2009): Perceived organizational support, career satisfaction, and the retention of older workers. "Journal of Occupational and Organizational Psychology", Vol. 82(1).
 23. Arthur J.B. (1992): The link between business strategy and industrial relations systems in American steel minimill. "Industrial and Labor Relations Review", Vol.45.
 24. Arthur, J.B. (1994): Effects of human resource systems on manufacturing performance and turnover. "Academy of Management Journal", Vol. 37.
 25. Aryee S., Walumbwa F.O., Seidu E.Y.M., Otaye L.E. (2012): Impact of high-performance work systems on individual - and branch-level performance: Test of a multilevel model of intennediate linkages. "Journal of Applied Psychology". Vol. 97(2).
 26. Aselage J., Eisenberger R. (2003): Perceived organizational support and psychological contracts: A theoretical integration. "Journal of Organizational Behavior", Vol. 24.
 27. Asgari A., Silong A.D., Ahmad A., Abu Samah B. (2008): The relationship between leader-member exchange, organizational inflexibility, perceived organizational support, interactional justice and organizational citizenship behavior. "African Journal of Business Management", Vol. 2.
 28. Ashkanasy N., Wilderom C., Peterson M. (2010): The Handbook of organizational culture and climate. Sage, Newcastle upon Tyne.
 29. Ashton D., Sung J. (2002): Supporting workplace learning for high performance working. International Labour Office, Geneva.
 30. Aube C., Rousseau V., Morin E. (2007): Perceived organizational support and organizational commitment: The moderating effect of locus of control and work autonomy. "Journal of Managerial Psychology", Vol. 22.
 31. Babalola S.S. (2010): The impact of length of unemployment and perceived organisational support on employees socio-emotional needs. "IFE PsychologlA: An International Journal", 18.
 32. Bae J., Chen S.J., Wan T.W., Lawler J.J., Walumbwa F. (2003): Human resource strategy and firm performance in Pacific Rim countries. "International Journal of Human Resource Management", Vol. 14(8).
 33. Bae J., Lawler J.J. (2000): Organizational and HRM strategies in Korea: Impact on firm performance in an emerging economy. "Academy of Management Journal", Vol. 43(3).
 34. Bailey T., Berg P., Sandy C. (2001): The effect of high-performance work practices on employee earnings in the steel, apparel and medical electronics and imaging industries. "Industrial and Labor Relations Review", Vol. 54(2A).
 35. Bal P.M., Chiaburu D.S., Jansen P.G.W. (2009): Psychological contract breach and work performance. "Journal of Managerial Psychology", Vol. 25(3).
 36. Bamberger P., Meshoulam I. (2000): Human resource strategy. Sage, Newbury Park, CA.
 37. Baran B.E., Rhoades Shanock L., Miller L.R. (2012): Advancing organizational support theory into the twenty-first centuiy world of work. "Journal of Business & Psychology", Vol. 27.
 38. Baranik L.E., Roling E.A., Eby L.T. (2010): Why does mentoring work? The role of perceived organizational support. "Journal of Vocational Behavior", Vol. 76.
 39. Barney J.B. (1991): Firm resources and sustained competitive advantage. "Journal of Management", Vol. 17.
 40. Baron J., Black D., Lowenstein M. (1993): Gender differences in training, capital and wages. "Journal of Human Resources", Vol. 28.
 41. Baron R.M., Kenny D.A. (2007): The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic and statistical considerations. "Journal of Personality and Social Psychology", Vol. 51.
 42. Bartel A.P. (1995): Training, wage growth, and job performance: Evidence from a company database, "Journal of Labor Economics", Vol. 13(3).
 43. Bashshur M.R., Hernandez A., Goznalez-Roma V. (2011): When managers and their teams disagree: A longitudinal look at the consequences of differences in perceptions of organizational support. "Journal of Applied Psychology", Vol. 96(3).
 44. Bateman T.S., Organ D.W. (1983): Job satisfaction and the good soldier: The relationship between affect and employee 'citizenship'. "Academy of Management Journal", Vol. 26.
 45. Batt R. (2002): Managing customer services: Human resource practices, quit rates, and sales growth. "Academy of Management Journal", Vol. 45.
 46. Bauer T. (2004): High performance workplace practices and job satisfaction: Evidence from Europe. Discussion Paper, No. 1265, Institute for the Study of Labor (1ZA), Bonn.
 47. Beaupre D., Cloutier J. (2007): "High performance" management practices in the Quebec civil service: Mobilizing practices and coherence. "Revue Relations Industrielles/Industrial Relations", Vol. 62(3).
 48. Becker B.E., Gerhart B. (1996): The impact of human resource management on organizational performance: Progress and prospects. "Academy of Management Journal", Vol. 39, No. 4.
 49. Becker B.E., Huselid M.A. (1998): High performance work systems and firm performance: A synthesis of research and managerial applications. "Research in Personnel and Human Resources Management", Vol. 16.
 50. Bedyńska S., Książek M. (2012): Statystyczny drogowskaz 3 - praktyczny przewodnik modeli regresji oraz równań strukturalnych. Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa.
 51. Behson S. (2002): Which dominates? The relative importance of work-family organizational support and general organizational context on employee outcomes. "Journal of Vocational Behavior", Vol. 61.
 52. Beltrán-Martin I., Roca-Puig V., Escrig-Tena A., Bou-Llusar J.C. (2008): Human resource flexibility as a mediating variable between high performance work systems and performance. "Journal of Management", Vol. 5.
 53. Bełz G. (2014): Organizational ambidexterity w strategii konkurencyjności przedsiębiorstwa. "Prace Naukowe WWSZIP", nr 27 (2).
 54. Bertels H.M., Kleinschmidt E.J., Koen P.A. (2011): Communities of practice versus organizational climate: Which one matters more to dispersed collaboration in the front end of innovation? "Journal of Product Innovation Management", Vol. 28(5).
 55. Bhanthumnavin D. (2003): Perceived social support from supervisor and group members psychological and situational characteristics as predictors of subordinate performance in Thai work units. "Human Resource Development Quarterly", Vol. 14.
 56. Bird A., Beechler S. (1995): Links between business strategy and human-resource management strategy in U.S.-based Japanese subsidiaries: An empirical-investigation. "Journal of International Business Studies", Vol. 26(1).
 57. Bishop J., Goldsby M., Neck C. (2002): Who goes? Who cares? Who stays? Who wants to? The role of contingent workers and corporate layoff practices. "Journal ol Managerial Psychology", Vol. 17.
 58. Bishop J.W., Scott K.D., Goldsby M.G., Cropanzano R. (2005): A construct validity study of commitment and perceived support variables - a multifoci approach across different team environments. "Group & Organization Management", Vol. 30.
 59. Biswas S., Varma A. (2012): Antecedents of employee performance: An empirical investigation in India. "Employee Relations", Vol. 34(2).
 60. Blakely G.L., Andrews M.C., Fuller J. (2003): Are chameleons good citizens? A longitudinal study of the relationship between self-monitoring and organizational citizenship behavior. "Journal of Business and Psychology", Vol. 2.
 61. Blancero D.M., DelCampo R.G., Gao T., Lewis P.D. (2009): Insights on Hispanic business professionals, perceived organizational support and psychological contracts: Report from a large scale national study. "International Journal of Business Research", Vol. 9(4).
 62. Blau P.M. (1964): Exchange and power in social life. Wiley, New York.
 63. Boezeman E.J., Ellemers N. (2007): Volunteering for charity: Pride, respect, and the commitment of volunteers. "Journal of Applied Psychology", Vol. 92.
 64. Boezeman E.J., Ellemers N. (2008): Pride and respect in volunteers organizational commitment. "European Journal of Social Psychology", Vol. 38.
 65. Boezeman E.J., Ellemers N. (2008): Volunteer recruitment: The role of organizational support and anticipated respect in nonvolunteers attraction to charitable volunteer organizations. "Journal of Applied Psychology", Vol. 93.
 66. Bohlander G.W., Snell S. (2004): Managing human resources. 13th ed. Thomson/South-Western, Mason, OH.
 67. Borkowska S., red. (2007): Systemy wysoce efektywnej pracy. IPiSS, Warszawa.
 68. Boselie P. (2002): Human resource management, work systems and performance: A theoretical-empirical approach. Erasmus University, Rotterdam.
 69. Boxall P. (2003): HR Strategy and competitive advantage in the service sector. "Human Resource Management Journal", Vol. 13(3).
 70. Boxall P., Macky K. (2009): Research and theory on high-performance work systems: progressing the high-involvement stream. "Human Resource Management Journal", Vol. 19(1).
 71. Boxall P., Purcell J., Wright P. (2007): The Oxford handbook of human resource management, Oxford University Press, Oxford.
 72. Bradley J., Cartwright S. (2002): Social support, job stress, health, and job satisfaction among nurses in the United Kingdom. "International Journal of Stress Management", Vol. 9.
 73. Bratnicki M., Leśnikowski M. (1986): Efektywność organizacji - istota i problemy. "Doskonalenie Kadr Kierowniczych", nr 27(5).
 74. Bratnicki M., red. (2001): Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Wydawnictwo Akademii Ekonocznej, Katowice.
 75. Bright L. (2009): Why do public employees desire intrinsic nonmonetary opportunities? "Public Personnel Management", Vol. 38(3).
 76. Brislin R.W. (1980): Translation and content analysis of oral and written material. W: Handbook of cross-cultural psychology. Ed. by H.C. Triandis, J.W. Berry. Allyn & Bacon, Boston, MA.
 77. Bryson A., Forth J., Kirby S. (2005): High-involvement management practices, trade union representation and workplace performance in Britain. "Scottish Journal of Political Economy", Vol. 52(3).
 78. Buch R., Kuvaas B., Dysvik A. (2010): Dual support in contract workers triangular employment relationships. "Journal of Vocational Behavior", Vol. 77.
 79. Burton M.D., OReilly C. (2004): Walking the talk: The impact of high commitment values and practices on technology start-ups. http://works.bepress.com/m_diane_burton/4 (dostęp: 20 sierpnia 2015).
 80. Byrne Z., Hochwarter W. (2008): Perceived organizational support and performance: Relationships across levels of organizational cynicism. "Journal of Managerial Psychology", Vol. 23.
 81. Byrne Z., Pitts V., Chiaburu D., Steiner Z. (2011): Managerial trustworthiness and social exchange with the organization. "Journal of Managerial Psychology", Vol. 26(2).
 82. Camerman J., Cropanzano R,, Vandenberghe C. (2007): The benefits of justice for temporary workers. "Group and Organization Management", Vol. 32.
 83. Cameron K., Whetten D.A. (1983): Organizational effectiveness: A comparison of multiple models. Academic Press, New York.
 84. Campbell D.J., Campbell K.M. (2003): Global versus facet predictors of intention to quit: Differences in a sample of male and female Singaporean managers and nonmanagers. "International Journal of Human Resource Management", Vol. 14.
 85. Camps J., Luna-Arocas R. (2012): A matter of learning: How human resources affect organizational performance. "British Journal of Management", Vol. 23.
 86. Capon J., Chernyshenko O.S., Stark S. (2007): Applicability of civilian retention theory in the New Zealand military. "New Zealand Journal of Psychology", Vol. 36.
 87. Cappelli P., Neumark D. (2001): Do "high performance" work practices improve establishment level outcomes? "Industrial and Labor Relations Review", Vol. 54.
 88. Carlson D.S., Upton N., Seaman S. (2006): The impact of human resource practices and compensation design on performance: An analysis of family-owned firms. "Journal of Small Business Management", Vol. 44(4).
 89. Casimir G., Ngee K.N.Y., Yuan W.K., Ooi G. (2014): The relationships amongst leader-member exchange, perceived organizational support, affective commitment, and in-role performance: A social-exchange perspective. "Leadership & Organization Development Journal", Vol. 35(5).
 90. Casper W., Buffardi L. (2004): Work-life benefits and job pursuit intentions: The role of anticipated organizational support. "Journal of Vocational Behavior", Vol. 65.
 91. Casper W., Harris C. (2008): Work-life benefits and organizational attachment: Self-interest utility and signaling theory models. "Journal of Vocational Behavior", Vol. 72.
 92. Casper W., Martin J., Buffardi L., Erdwins C. (2002): Work-family conflict, perceived organizational support, and organizational commitment among employed mothers. "Journal of Occupational Health Psychology", Vol. 7.
 93. Casper W., Weltman D., Kwesiga E. (2007): Beyond family friendly: The construct and measurement of singles-ffiendly work culture. "Journal of Vocational Behavior", Vol. 70.
 94. Caspersz D. (2006): The 'talk' versus the 'walk': High performance work systems, labour market flexibility and lessons from Asian workers. "Asia Pacific Business Review", Vol. 12(2).
 95. Chambel M.J., Sobral F. (2011): Training is an investment with return in temporaiy workers a social exchange perspective. "Career Development International", Vol. 16(2).
 96. Chan D. (2001): Method effects of positive affectivity, negative affectivity, and impression management in self-reports of work attitudes. "Human Performance", Vol. 14.
 97. Chan C., Monroe G.S., Ng J., Tan R. (2008): Effects of employee support on junior accountants job attitudes and intention to quit. "Australian Accounting Review", Vol. 18(2).
 98. Chang P., Chen S. (2011): Crossing the level of employees performance: HPWS, affective commitment, human capital, and employee job performance in professional service organizations. "The International Journal of Human Resource Management", Vol. 22(4).
 99. Chen Z., Aryee S., Lee C. (2005): Test of a mediation model of perceived organizational support. "Journal of Vocational Behavior", Vol. 66.
 100. Cheung M. (2013): The mediating role of perceived organizational support in the effects of interpersonal and informational justice on organizational citizenship behaviors, "Leadership & Organization Development Journal", Vol. 34(6).
 101. Cheung F., Wu A. (2013): Older workers' successful aging and intention to stay. "Journal of Managerial Psychology", Vol. 28(6).
 102. Chi N., Lin C. (2011): Beyond the high-performance paradigm: exploring the curvilinear relationship between high-performance work systems and organizational performance in Taiwanese manufacturing firms. "British Journal of Industrial Relations", Vol. 49(3).
 103. Chiang H., Han T., Chuang J. (2011): The relationship between high-commitment HRM and knowledge-sharing behavior and its mediators. "International Journal of Manpower", Vol. 32(5/6).
 104. Chiu C., Lin C., Hui Y., Tsai C. (2005): Modeling turnover intentions and their antecedents using the locus of control as a moderator: A case of customer service employees. "Human Resource Development Quarterly", 16(4).
 105. Cho J., Kessler S.R. (2008): Employees distributive justice perceptions and organizational citizenship behaviors: A social exchange perspective. "Review of Business Research", Vol. 8(6).
 106. Choi J.N. (2006): Multilevel and cross-level effects of workplace attitudes and group member relations on interpersonal helping behavior. "Human Performance", Vol. 19.
 107. Chou H., Hecker R., Martin A. (2012): Predicting nurses well-being from job demands and resources: a cross-sectional study of emotional labour. "Journal of Nursing Management", Vol. 20.
 108. Chow I. (2012): The roles of implementation and organizational culture in the HR - performance link. "The International Journal of Human Resource Management", Vol. 23(15).
 109. Chuang C.H., Liao H. (2010): Strategic human resource management in service context: Taking care of business by taking care of employees and customers. "Personnel Psychology", Vol. 63.
 110. Chullen C.L., Dunford B.B., Angermeier I., Boss R.W., Boss A.D. (2010): Minimizing deviant behavior in healthcare organizations: The effects of supportive leadership and job design. "Journal of Healthcare Management", Vol. 55(6).
 111. Cialdini R. (2000): Wywieranie wplywu na innych. GWP, Gdansk.
 112. Cleveland J.N., Shore L.M. (1992): Self-perspectives and supeivisory perspectives on age and work attitudes and performance. "Journal of Applied Psychology", Vol. 77.
 113. Cohen J., Cohen P. (1983): Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences. 2nd ed. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ.
 114. Collins C.J., Smith K.G. (2006): Knowledge exchange and combination: The role of human resource practices in the performance of high-technology firms. "Academy of Management Journal", Vol. 49.
 115. Combs J., Liu Y., Hall A., Ketchen D. (2006): How much do high-performance work practices matter? A meta-analysis of their effect on organizational performance. "Personnel Psychology", Vol. 59.
 116. Connell J., Ferres N., Travaglione T. (2003): Engendering trust in manager-subordinate relationships: Predictors and outcomes. "Personnel Review", Vol. 32.
 117. Connelly C., Gallagher D. (2004): Emerging Trends in Contingent Work Research. "Journal of Management", Vol. 30(6).
 118. Connelly C., Gallagher D., Gilley K. (2007): Organizational and client commitment among contracted employees: A replication and extension with temporary workers. "Journal of Vocational Behavior", Vol. 70.
 119. Connelly C.E., Gallagher D.G., Webster J. (2011): Predicting temporary agency workers behaviors: Justice, volition, and spillover. "Career Development International", Vol. 16(2).
 120. Conway N., Briner R.B. (2009): Understanding psychological contracts at work. Oxford University Press, Oxford.
 121. Conway N., Coyle-Shapiro J. (2012): The reciprocal relationship between psychological contract fulfilment and employee performance and the moderating role of perceived organizational support and tenure. "Journal of Occupational and Organizational Psychology", Vol. 85.
 122. Coyle-Shapiro J.A., Morrow P. (2006): Organizational and client commitment among contracted employees. "Journal of Vocational Behavior", Vol. 68.
 123. Coyle-Shapiro J.A., Morrow P., Kessler 1. (2006) Serving two organizations: Exploring the employment relationship of contracted employees. "Human Resource Management", Vol. 45.
 124. Coyle-Shapiro J.A.M., Conway N. (2005): Exchange relationships: Examining psychological contracts and perceived organizational support. "Journal of Applied Psychology", Vol. 90(4).
 125. Coyle-Shapiro J.A.M., Kessler I. (2000): Consequences of the psychological contract for the employment relationship: a large scale survey. "Journal of Management Studies", Vol. 37.
 126. Cristini A., Eriksson T., Pozzoli D. (2013): High-performance management practices and employee outcomes in Denmark. "Scottish Journal Of Political Economy", Vol. 60(3).
 127. Crook T.R., Ketchen D.J. Jr., Combs J.G., Todd S.Y. (2008): Strategic resources and performance: A meta-analysis. "Strategic Management Journal", Vol. 29(11).
 128. Cropanzano R., Howes J.C., Grandey A.A., Toth P. (1997): The relationship of organizational politics and support to work behaviors, attitudes, and stress. "Journal of Organizational Behavior", Vol. 22.
 129. Cross B., Travaglione A. (2004): The times they are a-changing: Who will stay and who will go in a downsizing organization? "Personnel Review", Vol. 33.
 130. Cullen J.C., Silverstein B.A., Foley M.P. (2008): Linking biomechanical workload and organizational practices to burnout and satisfaction. "Journal of Business and Psychology", Vol. 23.
 131. Cullen K.L., Edwards B.D., Casper W.C., Gue K.R. (2014): Employees adaptability and perceptions of change-related uncertainty: Implications for perceived organizational support, job satisfaction, and performance. "Journal of Business and Psychology", Vol. 29(2).
 132. Currie P., Dollery B. (2006): Organizational commitment and perceived organizational support in the NSW police. "Policing an International Journal of Police Strategies & Managemen", Vol. 29.
 133. Daly C.L. (1998): Explaining the extra-role behavior of part-time and full-time workers: A matter of support? Unpublished doctoral dissertation, Michigan State University, za: L. Rhoades, E. Eisenberger (2002): Perceived organizational support: A review of the literature. "Journal of Applied Psychology", Vol. 87(4).
 134. Dandridge T.C. (1979): Children are not little grown-ups: Small business needs its own organizational theory. "Journal of Small Business Management", Vol. 17(2).
 135. Danford A. (2003): Workers, unions and the high performance workplace. "Work, Employment and Society", Vol. 17(3).
 136. Darolia C.R., Kumari P., Darolia S. (2010): Perceived organizational support, work motivation, and organizational commitment as determinants of job performance. "Journal of the Indian Academy of Applied Psychology", Vol. 36.
 137. Datta D.K., Guthrie J.P., Wright P.M. (2005): Human resource management and labor productivity: does industry matter? "Academy of Management Journal", Vol. 48.
 138. Davis J. (2013): Leveraging the IT competence of non-IS workers: Social exchange and the good corporate citizen. "European Journal of Information Systems", Vol. 22.
 139. Davis-LaMastro V.A. (1995): Factors affecting professional commitment, organizational commitment, and perceived organizational support in a sample of educators. Unpublished doctoral dissertation, University of Delaware, za: L. Rhoades, E. Eisenberger (2002): Perceived organizational support: A review of the literature. "Journal of Applied Psychology", Vol. 87(4).
 140. Dawley D., Andrews M., Bucklew N. (2008): Mentoring, supervisor support, and perceived organizational support: what matters most? "Leadership & Organization Development Journal", Vol. 29(3).
 141. Dawley D., Houghton J.D., Bucklew N.S. (2010): Perceived organizational support and turnover intention: The mediating effects of personal sacrifice and job fit. "The Journal of Social Psychology", Vol. 150.
 142. Dawson C.L. (1996) Dispositional and attitudinal explanations of counterproductivity in the workplace. Unpublished doctoral dissertation, University of California, Berkeley, za: L. Rhoades, E. Eisenberger (2002): Perceived organizational support: a review of the literature. "Journal of Applied Psychology", Vol. 87(4).
 143. DeConinck J.B. (2010): The effect of organizational justice, perceived organizational support, and perceived supervisor support on marketing employees level of trust. "Journal of Business Research", Vol. 63.
 144. DeConinck J.B., Johnson J.T. (2009): The effects of perceived supervisor support, perceived organizational support, and organizational justice on turnover among salespeople. "Journal of Personal Selling & Sales Management", Vol. 29 (4).
 145. Dekker L, Barling J. (1995): Workforce size and work-related role stress. "Work and Stress", Vol. 9.
 146. Delaney J.T., Huselid M.A. (1996): The impact of human resource practices on perceptions of organizational performance. "Academy of Management Journal", Vol. 39.
 147. Delaney J.T., Lewin D., Ichniowski C. (1989): Human resource policies and practices in American firms. U.S. Government Printing Office, Washington. DC.
 148. Delbridge R. (2007): HRM and contemporary manufacturing. W: The Oxford Handbook of Human Resource Management. Ed. by P. Boxall, J. Purcell, P. Wright. Oxford University Press, Oxford.
 149. Delery J.E., Doty D.H. (1996): Modes of theorizing in strategic human resource management: Tests of universalistic, contingency, and configurational performance predictions, "Academy of Management Journal", Vol. 39.
 150. Delery J., Shaw J. (2001): The strategic management of people in work organizations: Review, synthesis, and extension. "Research in Personnel and Human Resources Management", Vol. 20.
 151. Dobreva-Martinova T., Villeneuve M., Strickland L., Matheson K. (2002): Occupational role stress in the Canadian forces: Its association with individual and organizational well-being. "Canadian Journal of Behavioural Science", Vol. 34.
 152. Drucker P. (1995): Menedżer skuteczny. Biblioteka Nowoczesności, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 153. Dulac T., Coyle-Shapiro J.A.-M., Henderson D.J., Wayne S.J. (2008): Not all responses to breach are the same: The interconnection of social exchange and psychological contract processes in organizations. "Academy of Management Journal", Vol. 51.
 154. Dupré K., Day A. (2007): The effects of supportive management and job quality on the turnover intentions and health of military personnel. "Human Resource Management", Vol. 46.
 155. Dyduch W. (2007): Dobór miar do systemów pomiaru efektywności organizacyjnej: dylematy i propozycje rozwiązań. W: Efektywność-rozważania nad istotą i pomiarem. Red. T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz. Prace Naukowe, nr 1183, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 156. Dyduch W. (2013): Twórcza strategia organizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 157. Dyer L., Reeves T. (1995): Human resource strategies and firm performance: What do we know and where do we need to go? "The International Journal of Human Resource Management", Vol. 6.
 158. Dysvik A., Kuvaas B. (2012): Perceived supervisor support climate, perceived investment in employee development climate, and business-unit performance. "Human Resource Management", Vol. 51(5).
 159. Eby L., DeMatteo J. (2000): When the type of move matters employee outcomes under various relocation situations. "Journal of Organizational Behavior", Vol. 21.
 160. Eder P., Eisenberger R. (2008): Perceived organizational support: Reducing the negative influence of coworker withdrawal behavior. "Journal of Management", Vol. 34(1).
 161. Edwards M.R. (2009): HR, perceived organizational support and organizational identification: An analysis after organizational formation. "Human Resource Management Journal", Vol. 19.
 162. Edwards M.R., Peccei R. (2010): Perceived organizational support, organizational identification, and employee outcomes. Testing a simultaneous multifoci model. "Journal of Personnel Psychology", Vol. 9(1).
 163. Edwards P., Wright M. (2001): High-involvement work systems and performance outcomes: the strength of variable, contingent and context-bound relationships. "International Journal of Human Resource Management", Vol. 12(4).
 164. Ehigie B., Otukoya O. (2005): Antecedents of organizational citizenship behaviour in a government-owned enterprise in Nigeria. "European Journal of Work and Organization Psychology", Vol. 14.
 165. Eisenberger R., Armeli S., Rexwinkel B., Lynch P.D., Rhoades L. (2001): Reciprocation of perceived organizational support. "Journal of Applied Psychology", Vol. 86(1).
 166. Eisenberger R., Cummings J., Armeli S., Lynch P. (1997): Perceived organizational support, discretionary treatment, and job satisfaction. "Journal of Applied Psychology", Vol. 82.
 167. Eisenberger R., Fasolo P., Davis-LaMastro V. (1990): Perceived organizational support and employee diligence, commitment, and innovation. "Journal of Applied Psychology", Vol. 75.
 168. Eisenberger R., Huntington R., Hutchison S., Sowa D. (1986): Perceived organizational support. "Journal of Applied Psychology", Vol. 3.
 169. Eisenberger R., Jones J., Aselage J., Sucharski I. (2004): Perceived organizational support. W: The employment relationships: Examining psychological and contextual perspectives. Ed. by J. Coyle-Shapiro, L. Shore, M.S. Taylor, L. Tetrick. Oxford University Press, Oxford.
 170. Eisenberger R., Rhoades L., Cameron J. (1999): Does pay for performance increase or decrease perceived self-determination and intrinsic motivation? "Journal of Personality and Social Psychology", Vol. 77.
 171. Eisenberger R., Shoss M.K., Karagonlar G., Gonzalez-Morales M.G., Wickham R.E., Buffardi L.C. (2014): The supervisor POS-LMX-subordinate POS chain: Moderation by reciprocation wariness and supervisors organizational embodiment. "Journal of Organizational Behavior", Vol. 35(5).
 172. Eisenberger R., Stinglhamber F., Vandenberghe C., Sucharski I.L., Rhoades L. (2002): Perceived supervisor support: Contributions to perceived organizational support and employee retention. "Journal of Applied Psychology", Vol.87(3).
 173. Emerson R.M. (1976): Social exchange theory. "Annual Review of Sociology", Vol. 2.
 174. Ensher E.A., Thomas C., Murphy S.E. (2001): Comparison of traditional, step-ahead, and peer mentoring on protégés' support, satisfaction, and perceptions of career success: A social exchange perspective. "Journal of Business and Psychology", Vol. 15(3).
 175. Erdogan B., Kraimer M., Liden R. (2004): Work value congruence and intrinsic career success: The compensatory roles of leader-member exchange and perceived organizational support. "Personnel Psychology", Vol. 57.
 176. Erturk A. (2014): Influences of HR practices, social exchange, and trust on turnover intentions of public it professionals. "Public Personnel Management", Vol. 43(1).
 177. Evans R., Davis W. (2005): High-performance work systems and organizational performance: The mediating role of internal social structure. "Journal of Management", Vol. 31(5).
 178. Farh J.L., Hackett R.D., Liang J. (2007): Individual-level cultural values as moderators of perceived organizational support - employee outcome relationship in China: Comparing the effects of power distance and traditionality. "Academy of Management Journal", Vol. 50(3).
 179. Farh J.L., Zhong C.B., Organ D.W. (2004): Organizational citizenship behavior in the Peoples Republic of China. "Organization Science", Vol. 2.
 180. Farias G.F., Varma A. (1998): High performance work systems: What we know and what we need to know. "Human Resource Planning", Vol. 21(2).
 181. Farris D., Tohyama H. (2002): Productive efficiency and the lean production system in Japan and the United States. "Economic and Industrial Democracy", Vol. 23(4).
 182. Feng W.C., Angeline T. (2010): Turnover intention and job hopping behaviour of music teachers in Malaysia. "African Journal of Business Management", Vol. 4.
 183. Ferguson G.A., Takane Y. (1997): Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 184. Flett G.L., Hewitt P.L., Hallett C.J. (1995): Perfectionism and job stress in teachers. "Canadian Journal of School Psychology", Vol. 11.
 185. Flood P., Liu W., MacCurtain S. (2005): High Performance Work Systems in Ireland - the economic case. Forum on the Workplace of the Future, Research Series No. 4, University of Kansas - University of Limerick - National Centre for Partnership Performance, Lawrence, KS - Limerick - Dublin.
 186. Foley S., Ngo H., Loi R. (2012): The adoption of high performance work systems in foreign subsidiaries. "Journal of World Business", Vol. 47(1).
 187. Foote N., Matson E., Weiss L. (2002): Leveraging group knowledge for high- performance decision-making. "Organizational Dynamics", Vol. 31(3).
 188. Forth J., McNabb R. (2008): Workplace performance: A comparison of subjective and objective measures in the 2004 Workplace Employment Relations Survey. "Industrial Relations Journal", Vol. 39(2).
 189. Fu N., Flood P., Bosak J. (2015): How do high performance work systems influence organizational innovation in professional service firms? "Employee Relations", Vol. 37(2).
 190. Fuller J., Barnett T., Hester K., Relyea C. (2003): A social identity perspective on the relationship between perceived organizational support and organizational commitment. "Journal of Social Psychology", Vol. 143(6).
 191. Gakovic A., Tetrick L. (2003): Perceived organizational support and work status: A comparison of the employment relationships of part-time and full-time employees attending university classes. "Journal of Organizational Behavior", Vol. 24.
 192. Garcia-Chas R., Neira-Fontela E., Castro-Casal C. (2014): High-performance work system and intention to leave: A mediation model. "International Journal of Human Resource Management", Vol. 25(3).
 193. Gavino M., Wayne S., Erdogan B. (2012): Discretionary and transactional human resource practices and employee outcomes: The role of perceived organizational support. "Human Resource Management", Vol. 51(5).
 194. Gellis Z., Kim J. (2004): Predictors of depressive mood, occupational stress, and propensity to leave in older and younger mental health case managers. "Community Mental Health Journal", Vol. 40(5).
 195. George J.M., Reed T.F., Ballard K.A., Colin J., Fielding J. (1993): Contact with AIDS patients as a source of work-related distress: Effects of organizational and social support. "Academy of Management Journal", Vol. 36.
 196. Gerhart B. (2007): Modeling HRM and performance linkages. W: The Oxford handbook of Human Resource Management. Ed. by P. Boxall, J. Purcell, P. Wright. Oxford University Press, Oxford.
 197. Gephart M.A., Van Burén M.E. (1996): Building synergy: The power of high performance work systems. "Training and Development", Vol. 50(10).
 198. Gibson C.B., Porath C.L., Benson G.S., Lawler III E.E. (2007): What results when firms implement practices: The differential relationship between specific practices, firm financial performance, customer service, and quality. "Journal Of Applied Psychology", Vol. 92(6).
 199. Gillet N., Colombat P., Michinov E., Pronost A.M., Fouquereau E. (2013): Procedural justice, supervisor autonomy support, work satisfaction, organizational identification and job performance: The mediating role of need satisfaction and perceived organizational support. "Journal of Advanced Nursing", Vol. 69(11).
 200. Godard J. (2001): High performance and the transformation of work? The implications of alternative work practices for the experience and outcomes of work. "Industrial and Labor Relations Review", Vol. 54(4).
 201. Godard J. (2004): A critical assessment of the high-performance paradigm. "British Journal of Industrial Relations", Vol. 42(2).
 202. Gong Y., Chang S., Cheung S. (2010): High performance work system and collective OCB: A collective social exchange perspective. "Human Resource Management Journal", Vol. 20(2).
 203. Gouldner A.W. (1960): The norm of reciprocity: A preliminary statement. "American Sociological Review", Vol. 25(2).
 204. Gould-Williams J.S., Davies F. (2005): Using social exchange theory to predict the effects of HRM practice on employee outcomes: An analysis of public sector workers. "Public Management Review", Vol. 7.
 205. Greenberg M.S. (1980): A theory of indebtedness. W: Social exchange: Advances in theory and research. Ed. by K.J. Gergen, M.S. Greenberg, R.H. Willis. Plenum Press, New York.
 206. Greenup P.E. 1997. Individual and system determinants of organizational citizenship behaviors in clinical laboratories. Unpublished doctoral dissertation, University of Alabama at Birmingham, za: L. Rhoades, E. Eisenberger (2002): Perceived organizational support: A review of the literature. "Journal of Applied Psychology", Vol. 87(4).
 207. Gruszczyńska-Malec G. (2001): Tworzenie systemu płac w firmie. Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, Warszawa.
 208. Gruszczyńska-Malec G., Rutkowska M. (2013): Strategie zarządzania wiedzą. PWE, Warszawa.
 209. Guerrero S., Herrbach O. (2008): The affective underpinnings of psychological contract fulfillment. "Journal of Managerial Psychology", Vol. 23(1).
 210. Guerrero S., Herrbach O. (2009): Manager organizational commitment: A question of support or image? "International Journal of Human Resource Management", Vol. 20(7).
 211. Guest D. (1999): HRM: The workers verdict. "Human Resource Management Journal", Vol. 9(3).
 212. Guest D. (2002): Human resource management, corporate performance and employee well-being: building the worker into HRM. "Journal of Industrial Relations", Vol. 44(3).
 213. Guthrie J.P. (2001): High-involvement work practices, turnover, and productivity: Evidence from New Zealand. "Academy ofManagement Journal", Vol. 44(1).
 214. Guthrie J.P., Flood P., Liu W., MacCurtain S. (2009): High performance work systems in Ireland: human resource and organizational outcomes. "The International Journal of Human Resource Management", Vol. 20(1).
 215. Guzzo R.A., Noonan K.A., Elron E. (1994): Expatriate managers and the psychological contract. "Journal of Applied Psychology", Vol. 79.
 216. Haar J.M. (2006): Challenge and hindrance stressors in New Zealand: Exploring social exchange theory outcomes. "International Journal of Human Resource Management", Vol. 17.
 217. Haar J.M., Roche M.A. (2010): Family supportive organization perceptions and employee outcomes: the mediating effects of life satisfaction. "International Journal of Human Resource Management", Vol. 21(7).
 218. Hamama L., Ronen T., Shachar K., Rosenbaum M. (2013): Links between stress, positive and negative affect, and life satisfaction among teachers in special education schools. "Journal of Happiness Studies", Vol. 14.
 219. Harley B., Allen B., Sargent L. (2007): High performance work systems and employee experience of work in the service sector: The case of aged care. "British Journal of Industrial Relations", Vol. 45(3).
 220. Harlos K.P., Axelrod L.J. (2005): Investigating hospital administrators experience of workplace mistreatment. "Canadian Journal of Behavioural Science", Vol. 37.
 221. Harmon J., Scotti D.J., Behson S., Farius G., Petzel R., Neuman J,H., Keashly L. (2003): Effects of high-involvement work systems on employee satisfaction and services costs in veterans healthcare. "Journal of Healthcare Management", Vol. 48(6).
 222. Harris K.A. (1995): Variables related to supervisory confrontation and referral of employees to Employee Assistance Programs. Unpublished doctoral dissertation, Wayne State University, za: L. Rhoades, E. Eisenberger (2002): Perceived organizational support: A review of the literature. "Journal of Applied Psychology", Vol. 87(4).
 223. Hayton J.C. (2005): Promoting corporate entrepreneurship through human resource management practices: A review of empirical research. "Human Resource Management Review", Vol. 15(1).
 224. Hayton J., Carnabuci G., Eisenberger R. (2012): With a little help from my colleagues: A social embeddedness approach to perceived organizational support. "Journal of Organizational Behavior55, Vol. 33.
 225. He H., Pham H.Q., Baruch Y., Zhu W. (2014): Perceived organizational support and organizational identification: Joint moderating effects of employee exchange ideology and employee investment. "International Journal of Human Resource Management", Vol. 25(20).
 226. Hechanova R. (2013): The call center as a revolving door: A Philippine perspective. "Personnel Review", Vol. 42(3).
 227. Heinrich C.J. (2007): False or fitting recognition? The use of high performance bonuses in motivating organizational achievements. "Journal Of Policy Analysis And Management", Vol. 26(2).
 228. Hekman D., Bigley D., Hereford J. (2009): Combined effects of organizational and professional identification on the reciprocity dynamic for professional employees. "Academy of Management Journal55, Vol. 52(3).
 229. Herda D.N., Lavelle J.J. (2012): The auditor-audit firm relationship and its effect on burnout and turnover intention. "Accounting Horizons", Vol. 26(4).
 230. Herriot P., Pemberton C. (1997): Facilitating new deals. "Human Resource Management Journal", Vol. 7.
 231. Hofmann D.A., Morgeson F.P. (1999): Safety-related behavior as a social exchange: The role of perceived organizational support and leader-member exchange. "Journal of Applied Psychology", Vol. 84.
 232. Holbeche L. (2005): The high performance organization, creating dynamic stability and sustainable success. Elsevier, Oxford.
 233. Hostager T.J., Neil T.C., Decker R.L., Lorentz R.D. (1998): Seeing environmental opportunities: Effects of entrepreneurial ability, efficacy, motivation and desirability. "Journal of Organizational Change", Vol. 11(1).
 234. Houghton J., DiLiello T. (2010): Leadership development: The key to unlocking individual creativity in organizations. "Leadership & Organization Development Journal", Vol. 31(3).
 235. Huang J.H., Jin B.H., Yang C. (2004): Satisfaction with business-to-employee benefit systems and organizational citizenship behavior - an examination of gender differences. "International Journal of Manpower", Vol. 25.
 236. Hui C., Lee C., Rousseau D. (2004): Employment relationships in China: Do workers relate to the organization or to people? "Organization Science", Vol. 15.
 237. Hui C., Wong A., Tjosvold D. (2007): Turnover intention and performance in China: The role of positive affectivity, Chinese values, perceived organizational support and constructive controversy. "Journal of Occupational and Organization Psychology", Vol. 80.
 238. Hung H., Wong Y. (2007): The relationship between employer endorsement of continuing education and training and work and study performance: A Hong Kong case study. "International Journal of Training and Development", Vol. 11.
 239. Huselid M.A. (1995): The impact of human resource management practices on turnover, productivity, and corporate financial performance. "Academy of Management Journal", Vol. 38(3).
 240. Huselid M.A., Becker B.E. (1997): The impact of high performance work systems, implementation effectiveness, and alignment with strategy on shareholder wealth. Paper presented on conference: Academy of Management Best Papers Proceedings (awarded as the best article).
 241. Huselid M.A., Becker B.E. (2011): Bridging micro and macro domains: Workforce differentiation and strategic human resource management. "Journal of Management", Vol. 37(2).
 242. Hutchison S. (1997): A path model of perceived organizational support. Journal of Social "Behavior and Personality", Vol. 12.
 243. Hutchison S. (1997): Perceived organizational support: Further evidence of construct validity. "Educational and Psychological Measurement", Vol. 57.
 244. Hutchison S., Garstka M. (1996): Sources of perceived organizational support: Goal setting and feedback. "Journal of Applied Social Psychology", Vol. 26.
 245. Hutchison S., Valentino K.E., Kirkner S.L. (1998): What works for the gander does not work as well for the goose: The effects of leader behavior. "Journal of Applied Social Psychology", Vol. 28.
 246. Ichniowski C., Shaw K., Prennush G. (1997): The effects of human resource management practices on productivity: A study of steel finishing lines. "American Economic Review", Vol. 87(3).
 247. Hies R., Dimotakis N., De Pater I.E. (2010): Psychological and physiological reactions to high workloads: Implications for wellbeing. "Personnel Psychology", Vol. 63.
 248. Ivars J., Martinez J. (2015): The effect of high performance work systems on small and medium size enterprises. "Journal of Business Research", Vol.68(7).
 249. Ivars P., Vicente J., Martinez C., Manuel J.F. (2015): The effect of high performance work systems on small and medium size enterprises. "Journal Of Business Research", Vol. 68(7), Special Issue.
 250. Iverson R., Zatzick C. (2011): The effects of downsizing on labor productivity: The value of showing consideration for employees morale and welfare in high-performance work systems. "Human Resource Management", Vol. 50(1).
 251. Jackson S.E., Schuler R.S. (1995): Understanding human resource management in the context of organizations and their environments. "Annual Review of Psychology", Vol. 46.
 252. Jackson S.E., Hitt M., DeNisi A. (2004): Managing knowledge for sustained competitive advantage: Designing strategies for effective HRM. Jossey-Bass, San Francisco, CA.
 253. Jacobs G., Belschak F., Den Hartog D. (2014): (Un)ethical behavior and performance appraisal: the role of affect, support, and organizational justice. "Journal of Business Ethics", 121.
 254. Jahn E., Thompson C., Kopelman R. (2003): Rationale and construct validity evidence for a measure of perceived organizational family support (POFS): Because purposed practices may not reflect reality. "Community, Work and Family", Vol. 6(2).
 255. Jain A., Sinha A. (2005): General health in organizations: Relative relevance of emotional intelligence, trust, and organizational support. "International Journal of Stress Management", Vol. 12.
 256. Jashapara A. (2003): Cognition, culture and competition: An empirical test of the learning organization. "The Learning Organization", Vol. 10.
 257. Jawahar I.M., Carr D. (2007): Conscientiousness and contextual performance: The compensatory effects of perceived organizational support and leader-member exchange. "Journal of Managerial Psychology", Vol. 22(4).
 258. Jawahar I., Stone T., Kisamore J. (2007): Role conflict and burnout: The direct and moderating effects of political skill and perceived organizational support on burnout dimensions. "International Journal of Stress Management", Vol. 14.
 259. Jensen J., Patel P., Messersmith J. (2013): High-performance work systems and job control: Consequences for anxiety, role overload, and turnover intentions. "Journal of Management", Vol. 39(6).
 260. Jiang J., Liu C. (2015): High performance work systems and organizational effectiveness: The mediating role of social capital. "Human Resource Management Review", Vol. 25.
 261. Johlke M.C., Stamper C.L., Shoemaker M.E. (2002): Antecedents to boundary-spanncr perceived organizational support. "Journal of Managerial Psychology", Vol. 17(1,2).
 262. Johnson J.L., O'Leary-Kelly A.M. (2003): The effects of psychological contract breach and organizational cynicism: Not all social exchange violations are created equal. "Journal of Organizational Behavior", Vol. 24.
 263. Jones B., Flynn D.M., Kelloway E.K. (1995): Perception of support from the organization in relation to work stress, satisfaction, and commitment. W: Organizational risk factors for job stress. Ed. by S.L. Sauter, L.R. Murphy. American Psychological Association, Washington, DC.
 264. Jordan M.H., Lindsay D.R., Schraeder M. (2012) An examination of salient, nonmonetary, factors influencing performance in public sector organizations: A Conceptual Model. "Public Personnel Management", Vol. 41(4).
 265. Jordan J.S., Turner B.A., Pack S.M. (2008): Organizational justice as a predictor of perceived organizational support. "Research Quarterly for Exercise and Sport", Vol. 79(1): A92-A93 Supplement: S.
 266. Kang B., Twigg N.W., Hertzman J. (2010): An examination of social support and social identity factors and their relationship to certified chefs burnout. "International Journal of Hospitality Management", Vol. 29.
 267. Kaplan R.D., Norton D.P. (2001): Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 268. Karatepe O.M. (2010): Do job resources moderate the effect of emotional dissonance on burnout? A study in the city of Ankara, Turkey. "International Journal of Contemporary Hospitality Management", Vol. 23(1).
 269. Karatepe O.M. (2012): Perceived organizational support, career satisfaction, and performance outcomes. A study of hotel employees in Cameroon. "International Journal of Contemporary Hospitality Management", Vol. 24(5).
 270. Kauhanen A. (2009): The incidence of high-performance work systems: Evidence from a nationally representative employee survey. "Economic and Industrial Democracy", Vol. 30(3).
 271. Kehoe R.R., Wright P.M. (2013): The impact of high-performance human resource practices on employees attitudes and behaviors. "Journal of Management", Vol. 39(2).
 272. Kersley B., Alpin C., Forth J., Bryson A., Bewley H., Dix G. (2006): Inside the workplace: Findings from the 2004 workplace employment relations survey. Routledge, London.
 273. Kickul J.R., Neuman G., Parker C., Finki J. (2002): Settling the score: The role of organizational justice in the relationship between psychological contract breach and anticitizenship behavior. "Employee Responsibilities and Rights Journal", Vol. 13.
 274. Kiewitz C., Restubog S.L., Zagenczyk T., Hochwarter W. (2009): The interactive effects of psychological contract breach and organizational politics on perceived organizational support: Evidence from two longitudinal studies. "Journal of Management Studies", Vol. 46(5).
 275. Kim Y. W., Ko J. (2014): HR practices and knowledge sharing behavior: Focusing on the moderating effect of trust in supervisor. "Public Personnel Management", Vol. 43(4).
 276. Kinnunen U., Feldt T., Makikangas A. (2008): Testing the effort-reward imbalance model among Finnish managers: The role of perceived organizational support. "Journal of Occupational Health Psychology", Vol. 13.
 277. Knippenberg D. van, Sleebos E. (2006): Organizational identification versus organizational commitment: Self-definition, social exchange, and job attitudes. "Journal of Organizational Behavior", Vol. 27.
 278. Kossek E.E., Noe R.A., DeMarr B.J. (1999): Work-family role synthesis: Individual and organizational determinants. "International Journal of Conflict Management", Vol. 10(2).
 279. Kossek E.E., Pichler S., Bodner T., Hammer L.B. (2011): Workplace social support and work-family conflict: A meta-analysis clarifying the influence of general and work-family-specific supervisor and organizational support. "Personnel Psychology", Vol. 64.
 280. Kottke J.L., Sharafinski C.E. (1988): Measuring perceived supervisory and organizational support. "Educational and Psychological Measurement", Vol. 48.
 281. Kowalczyk A., Nogalski B. (2007): Zarządzanie wiedzą koncepcja i narzędzia. Difin, Warszawa.
 282. Kraimer M.L., Wayne S.J., Jaworski R.A. (2001): Sources of support and expatriate performance: The mediating role of expatriate adjustment. "Personnel Psychology", Vol. 54.
 283. Kroon B., Voorde K. van de, Timmers J. (2013): High performance work practices in small firms: A resource-poverty and strategic decision-making perspective. "Small Business Economics", Vol. 41.
 284. Kroon B., Voorde K. van de, Veldhoven M. van (2009): Cross-level effects of high performance work practices on burnout: Two counteracting mediating mechanisms compared. "Personnel Review", Vol. 38(5).
 285. Krueger A., Rouse C. (1998): The effect of workplace education on earnings, turnover, and job performance. "Journal of Labor Economics", Vol. 16(1).
 286. Kuvaas B. (2008): An exploration of how the employee-organization relationship affects the linkage between perception of developmental human resource practices and employee outcomes. "Journal of Management Studies", Vol. 45.
 287. Kuvaas B., Dysvik A. (2007): Investment in permanent employees and exchange perceptions among temporary employees. "Academy of Management Annual Meeting Proceedings", No. 1.
 288. Ladd D. (1997): Do two dimensions of OCBs have different correlates? Unpublished master thesis, Purdue University, za: L. Rhoades, E. Eisenberger (2002): Perceived organizational support: A review of the literature. "Journal of Applied Psychology", Vol. 87(4).
 289. Ladebo O.J. (2009): Emotional exhaustion and strain reactions: Perceived organisational support as a moderator. "South African Journal of Psychology", Vol. 39.
 290. Laing A., Craig D., White A. (2011): High-performance office space. "Harvard Business Review", Vol. 89(9).
 291. Lambert S. (2000): Added benefits: the link between work-life benefits and organizational citizenship behavior. "Academy of Management Journal", Vol. 43(5).
 292. Lamm E., Tosti-Kharas J., King C. (2015): Empowering employee sustainability: Perceived organizational support toward the environment. "Journal of Business Ethics", Vol. 128.
 293. Lapalme M.E., Tremblay M., Simard G. (2009): The relationship between career pla- teauing, employee commitment and psychological distress: The role of organizational and supervisor support. "International Journal of Human Resource Management", Vol. 20.
 294. Lavelle J.J., McMahan G.C., Harris C.M. (2009): Fairness in human resource management, social exchange relationships, and citizenship behavior: Testing linkages of the target similarity model among nurses in the United States. "International Journal of Human Resource Management", Vol. 20.
 295. Lawler E.E. (1992): The ultimate advantage: Creating the high involvement organization. Jossey-Bass, San Francisco.
 296. Lee J., Miller D. (1999): People matter: Commitment to employees, strategy and performance in Korean firms. "Strategic Management Journal", Vol. 20(6).
 297. Lee J., Peccei R. (2007): Perceived organizational support and affective commitment: The mediating role of organization-based self-esteem in the context of job insecurity. "Journal of Organizational Behavior", Vol. 28.
 298. Lepak D.E., Smith K.G., Taylor M.S. (2007): Value creation and value capture: A multilevel perspective. "Academy of Management Review", Vol. 32.
 299. Lepak D.P., Snell S.A. (2002): Examining the human resource architecture: The relationship among human capital, employment, and human resource configurations. "Journal of Management", Vol. 28.
 300. Lepak D.P., Liao H., Chung Y., Harden E.E. (2006): A conceptual review of human resource management systems in strategic human resource management research. "Research in personnel and human resources management", Vol. 25.
 301. Lertxundi A., Landeta J. (2011): The moderating effect of cultural context in the relation between HPWS and performance: an exploratory study in Spanish multinational companies. "International Journal Of Human Resource Management", Vol. 22(18), Special Issue.
 302. Leveson L., Joiner T.A., Bakalis S. (2009): Managing cultural diversity and perceived organizational support: Evidence from Australia. "International Journal of Manpower", Vol. 30.
 303. Leveson L., Joiner T., Bakalis S. (2010): Dual commitment in the Australian construction industry. "Asia Pacific Journal of Human Resources", Vol. 48.
 304. Levine D. (1995): Reinventing the workplace: How business and employers can both win. Brookings Institution, Washington, DC.
 305. Levinson H. (1965): Reciprocation: The relationship between man and organization. "Administrative Science Quarterly", Vol. 9.
 306. Lewicka D. (2011): Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Metody, narzędzia, mierniki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 307. Lewis R. (2010): Work-life balance in hospitality: Experiences from a Geneva-based hotel. "International Journal of Management & Information System", Vol. 14(5).
 308. Liao H., Joshi A., Chuang A. (2004): Sticking out like a sore thumb: Employee dissimilarity and deviance at work. "Personnel Psychology", Vol. 57.
 309. Liao H., Toya K., Lepak D.L.P., Hong Y. (2009): Do they see eye to eye? Management and employment perspectives of high-performance work systems and influence processes on service quality. "Journal of Applied Psychology", Vol. 94(2).
 310. Liao P.Y. (2011): Linking work-family conflict to job attitudes: the mediating role of social exchange relationships. "International Journal of Human Resource Management", Vol. 22(14).
 311. Liden R., Wayne S., Kraimer M., Sparrowe R. (2003): The dual commitments of contingent workers: An examination of contingents commitment to the agency and the organization. "Journal of Organizational Behavior", Vol. 24.
 312. Lilly J.D., Virick M. (2006): The effect of personality on perceptions of justice. "Journal of Managerial Psychology", Vol. 21.
 313. Lin C. (2006): Gender differs: Modelling knowledge sharing from a perspective of social network ties. "Asian Journal of Social Psychology", Vol. 9.
 314. Litwin G.H., Stringer R.A. (1968): Motivation and organizational climate. Harvard Business School, Boston.
 315. Liu Y. (2009): Perceived organizational support and expatriate organizational citizenship behavior: The mediating role of affective commitment towards the parent company. "Personnel Review", Vol. 38.
 316. Loi R., Ngo H. (2010): Mobility norms, risk aversion, and career satisfaction of Chinese employees. "Asia Pacific Journal of Management", Vol. 27.
 317. Loi R., Ngo H.Y., Foley S. (2006): Linking employees justice perceptions to organizational commitment and intention to leave: The mediating role of perceived organizational support. "Journal of Occupational and Organizational Psychology", Vol. 79.
 318. Luther N. (2000): Integrity testing and job performance within high performance work teams: A short note. "Journal of Business and Psychology", Vol. 15(1).
 319. Lynch P.D., Eisenberger R., Armeli S. (1999): Perceived organizational support: Inferior versus superior performance by wary employees. "Journal of Applied Psychology", Vol. 84.
 320. MacDuffie J.P. (1995): Human resource bundles and manufacturing performance: organizational logic and flexible production systems in the world auto industry. "Industrial and Labor Relations Review", Vol. 48(2).
 321. MacKenzie S.B., Podsakoff P.M., Fetter R. (1993): The impact of organizational citizenship behavior on evaluations of salesperson performance. "Journal of Marketing", Vol. 57.
 322. Macky K., Boxall P. (2008): High-involvement work processes, work intensification and employee well-being: A study of New Zealand worker experiences. "Asia Pacific Journal of Human Resources", Vol. 46(1).
 323. Madera J.M., Steele S.T., Beier M. (2011): The temporal effect of training utility perceptions on adopting a trained method: The role of perceived organizational support. "Human Resource Development Quarterly", Vol. 22(1).
 324. Maertz C.P. Jr., Griffeth R.W., Campbell N.S., Allen D.G. (2007): The effects of perceived organizational support and perceived supervisor support on employee turnover. "Journal of Organizational Behavior", Vol. 28 (8).
 325. Malatesta R.M. (1995): Understanding the dynamics of organizational and supervisory commitment using a social exchange framework. Unpublished doctoral dissertation, Wayne State University, za: L. Rhoades, E. Eisenberger (2002): Perceived organizational support: A review of the literature. "Journal of Applied Psychology", Vol. 87(4).
 326. Martin-Tapia I., Aragón-Correa A., Guthrie J. (2009): High performance work systems and export performance. "The International Journal of Human Resource Management", Vol. 20(3).
 327. Masterson S.S. (1998): A "trickle-down" model of organizational justice: Relating employee and customer perceptions of and reactions to organizational fairness. Unpublished doctoral dissertation, University of Maryland, za: L. Rhoades, E. Eisen- berger (2002): Perceived organizational support: A review of the literature. "Journal of Applied Psychology", Vol. 87(4).
 328. Mayson S., Barrett R. (2006): The science and practice of HRM in small firms. "Human Resource Management Review", Vol. 16(4).
 329. McKeown T., Cochrane R. (2012): Professional contractor wellbeing: mutual benefits of organisational support. "International Journal of Manpower", Vol. 33(7).
 330. Mearns K., Reader J.T. (2008): Organizational support and safety outcomes: An uninvestigated relationship? "Safety Science", Vol. 46.
 331. Messersmith J.G., Guthrie J.P. (2010): High performance work systems in emergent organizations: Implications for firm performance, "Human Resource Management", Vol. 49(2).
 332. Miceli M.P., Mulvey P.W. (2000): Consequences of satisfaction with pay systems: Two field studies. "Industrial Relations", Vol. 39.
 333. Michaelis B., Wagner J., Schweizer L. (2015): Knowledge as a key in the relationship between high-performance work systems and workforce productivity. "Journal of Business Research", Vol. 68.
 334. Michie J., Sheehan M. (1999): HRM practices, R&D expenditure and innovative investment: Evidence from the UKs 1990 Workplace Industrial Relations Survey (WIRS). "Industrial and Coiporate Change", Vol. 8(2).
 335. REGON (2015): Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej. www.bip.stat.gov.pl (dostęp: 15.07.2015).
 336. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., red. (2007): Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy. Difin, Warszawa.
 337. Millward L.J., Brewerton P.M. (1999): Contractors and their psychological contract. "British Journal of Management", Vol. 10.
 338. Mitchell R., Obeidat S., Bray M. (2013): The effect of strategic human resource management on organizational performance: The mediating role of high-performance human resource practices. "Human Resource Management", Vol. 52(6), Special Issue.
 339. Moideenkutty U., Blau G., Kumar R., Nalakath A. (2001): Perceived organisational support as a mediator of the relationship of perceived situational factors to affective organizational commitment. "Applied Psychology: An International Review", Vol. 50.
 340. Molden D.C., Lucas G.M., Finkel E.J. (2009): Perceived support for promotion-focused and prevention-focused goals: Associations with well-being in unmarried and married couples. "Psychological Science", Vol. 20(7).
 341. Monks IC., Kelly G., Conway E., Flood P., Truss K., Hannon E. (2013): Understanding how HR systems work: The role of HR philosophy and HR processes. "Human Resource Management Journal", Vol. 23(4).
 342. Moon T.W., Won-Moo Hur W.M., Jun J.K. (2013): The role of perceived organizational support on emotional labor in the airline industry. "International Journal of Contemporary Hospitality Management", Vol. 25(1).
 343. Moore T.W., Casper W.J. (2006): An examination of proxy measures of workplace spirituality: A profile model of multidimensional constructs. "Journal of Leadership & Organizational Studies", Vol. 12.
 344. Moorman R.H., Blakely G.L., Niehoff B.P. (1998): Does perceived organizational support mediate the relationship between procedural justice and organizational citizenship behavior? "Academy of Management Journal", Vol. 41.
 345. Moorman R., Harland L. (2002): Temporary employees as good citizens: Factors influencing their OCB performance. "Journal of Business & Psychology", Vol. 17(2).
 346. Moran E.T., Volkwein J.F. (1992): The cultural approach to the formation of organizational climate. "Human Relation", Vol. 45(1).
 347. Morrison E.W., Robinson S.L. (1997): When employees feel betrayed: A model of how psychological contract violation develops. "Academy of Management Review", Vol. 22, No. 1.
 348. Mostafa A.M.S., Gould-Williams J.S. (2014): Testing the mediation effect of person - organization fit on the relationship between high performance HR practices and employee outcomes in the Egyptian public sector. "International Journal of Human Resource Management", Vol. 25(2). Special Issue.
 349. Murphy K., Olsen M. (2009): Dimensions of a high performance management system: An exploratory study of the US casual restaurant segment. "International Journal Of Contemporary Hospitality Management", Vol. 21(6-7).
 350. Muse L., Harris S.G., Giles W.E., Feild H.S. (2008): Work-life benefits and positive organizational behavior: Is there a connection? "Journal of Organizational Behavior", Vol. 29.
 351. Muse L., Wadsworth L. (2012): An examination of traditional versus non-traditional benefits. "Journal of Managerial Psychology", Vol. 27(2).
 352. Nadler D.A., Gerstein M.S., Shaw R.B. (1992): Organizational architecture: Designs for changing organizations. 1st ed. Jossey-Bass, San Francisco.
 353. Nadler D.A., Nadler M.B., Tushman M.L. (1997): Competing by design: The power of organizational architecture. Oxford University Press, New York.
 354. Nehles A.C., Riemsdijk M.K., Looise J.K. (2006): Implementing human resource management successfully: A first-line management challenge. "Management Revue", Vol. 17(3).
 355. Neves P., Eisenberger R. (2012): Management communication and employee performance: The contribution of perceived organizational support. "Human Performance", Vol. 25.
 356. Neves P., Eisenberger R. (2014): Perceived organizational support and risk taking. "Journal of Managerial Psychology", Vol. 29(2).
 357. Newburry W., Thakur P. (2010): Multi-level impacts on perceived career opportunity from global integration: Human capital development within internal institutional environments. "International Journal of Human Resource Management", Vol. 21(13).
 358. Newman J. (2009): Building a creative high-performance R&D culture. "Research- Technology Management", Vol. 52(5).
 359. Newman A., Thanacoody R., Hui W. (2012): The effects of perceived organizational support, perceived supervisor support and intra-organizational network resources on turnover intentions. A study of Chinese employees in multinational enterprises. "Personnel Review", Vol. 41(1).
 360. Ngo H., Loi R., Foley S., Zheng X., Zhang L. (2013): Perceptions of organizational context and job attitudes: The mediating effect of organizational identification. "Asia Pacific of Management", Vol. 30.
 361. Ni Y., Lin J. (2012): Review and new progresses on high performance strategic Alliance Formation. Proceedings of the 2012 International Conference on Management Innovation and Public Policy (ICMIPP 2012), Vol. 1-6, Chongqing.
 362. Nielsen S.K.A. (2014): Multi-source model of perceived organizational support and performance. "Journal of Organizational Psychology", Vol. 14(2).
 363. Nishii L., Wright P. (2008): Variability within organizations: implications for strategic human resource management. W: The people make the place: Dynamic linkages between individuals and organizations. Ed. by D.B. Smith. Taylor, Francis Group, New York.
 364. Nye L.G., Witt L.A. (1993): Dimensionality and construct-validity of the Perceptions of Organizational Politics Scale (POPS). "Educational and Psychological Measurement", Vol. 53.
 365. O'Driscoll M.P., Randall D.M. (1999): Perceived organizational support, satisfaction with rewards, and employee job involvement and organizational commitment. "Applied Psychology: An International Review", Vol. 48.
 366. O'Neill O.A., Vandenberg R.J., Dejoy D.M., Wilson M.G. (2009): Exploring relationships among anger, perceived organizational support, and workplace outcomes. "Journal of Occupational Health Psychology", Vol. 14.
 367. Oldham G.R., Hackman J.R. (1980): Work design in the organizational context. W: Research in organizational behavior, Vol. 2, Ed. by B.M. Staw, L.L. Cummings, JAI Press, Greenwich, CT.
 368. Organ D.W., Bateman T.S. (1991): Organizational behavior. Irwin, Toronto.
 369. Organ D.W., Ryan K. (1995): A meta-analytic review of attitudinal and dispositional predictors of organizational citizenship behavior. "Personnel Psychology", Vol. 48.
 370. Orlitzky M., Frenkel S.J. (2005): Alternative pathways to high-performance workplaces. "International Journal of Human Resource Management", Vol. 16(8).
 371. Osterman J. (1994): How common is workplace transformation and who adopts it? "Industrial and Labor Relations Review", Vol. 47(2).
 372. Ovadje F. (2010): Exploring turnover among middle managers in a non-western context. "International Journal of Business Research", Vol. 10(2).
 373. Paauwe J. (2004): HRM and performance: achieving long-term viability. Oxford University Press, Oxford.
 374. Paluchowski W.J. (1998): Klimat organizacyjny i jego pomiar. W: Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. Red. S.,Witkowski. Prace Psychologiczne, XLVTT, T. IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 375. Panaccio A., Vandenberghe C. (2009): Perceived organizational support, organizational commitment and psychological well-being: A longitudinal study. "Journal of Vocational Behavior", Vol. 75.
 376. Park R., Kim J. (2013): Individual employees responses to group incentives: The moderating role of innovation. "Journal of Business and Psychology", Vol. 28.
 377. Parzefall M.R., Salin D.M. (2010): Perceptions of and reactions to workplace bullying: A social exchange perspective. "Human Relations", Vol. 63.
 378. Patel P., Conklin B. (2012): Perceived labor productivity in small firms - the effects of high-performance work systems and group culture through employee retention. "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 36(2).
 379. Patel P., Messersmith J., Lepak D. (2013): Walking the tightrope: an assessment of the relationship between high-performance work systems and organizational ambidexterity. "Academy of Management Journal", Vol. 56(5).
 380. Pattie M., Benson G., Baruch Y. (2006): Tuition reimbursement, perceived organizational support, and turnover intention among graduate business school students. "Human Resource Development Quarterly", Vol. 17(4).
 381. Pawar B.S. (2009): Some of the recent organizational behavior concepts as precursors to workplace spirituality. "Journal of Business Ethics", Vol. 88.
 382. Pazy A., Ganzach Y. (2013): Pay contingency and the effects of perceived organizational and supervisor support on performance and commitment. "Journal of Management", Vol. 35(4).
 383. Peelle H.E. (2007): Reciprocating perceived organizational support through citizenship behaviors. "Journal of Managerial Issues", Vol. 4.
 384. Penc J. [2011] Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie: Kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji. Wolters Kluwer, Warszawa.
 385. Pfeffer J. (1998): The human equation: Building profits by putting people first. Harvard Business School Press, Boston.
 386. Pfeffer J. (1998): Seven practices of successful organizations. "California Management Review", Vol. 40.
 387. Piercy N.F., Cravens D.W., Lane N., Vorhies D.W. (2006): Driving organizational citizenship behaviors and salesperson in-role behavior performance: The role of management control and perceived organizational support. "Journal of the Academy of Marketing Science", Vol. 34, No. 2.
 388. Pil F.K., MacDuffie J.P. (1996): The adoption of high-involvement work practices. "Industrial Relations", Vol. 35(3).
 389. Pszczołowski T. (1977): Celowość, skuteczność, efektywność. "Prakseologia", nr 3(63).
 390. Purcell J. (1999): The search for "best practice" and "best fit": Chimera or cul-de-sac? "Human Resource Management Journal", Vol. 9(3).
 391. Quenneville N., Bentein K., Simard G. (2010): From organizational values to mobilization of human resources. "Canadian Journal of Administrative Sciences-Revue", Vol. 27.
 392. Quinn R.W. (2005): Flow in knowledge work-high performance experience in the design of national security technology. "Administrative Science Quarterly", Vol. 50(4).
 393. Rabl T. (2010): Age, discrimination, and achievement motives. A study of German employees. "Personnel Review", Vol. 39.
 394. Raja U., Johns G., Ntalianis F. (2004): The impact of personality on psychological contracts. "Academy of Management Journal", Vol. 47.
 395. Randall D.M., O'Driscoll M.P. (1997): Affective versus calculative commitment: Human resource implications. "Journal of Social Psychology", Vol. 137.
 396. Randall M.L., Cropanzano R., Bormann C.A., Birjulin A. (1999): Organizational politics and organizational support as predictors of work attitudes, job performance, and organizational citizenship behavior. "Journal of Organizational Behavior", Vol. 20.
 397. Rauch A., Frese M., Utsch A. (2005): Effects of human capital and long-term human resources development and utilization on employment growth of small-scale business: A causal analysis. "Entrepreneurship: Theoiy & Practice", Vol. 29(6).
 398. Reinardy S. (2007): Satisfaction vs sacrifice: Sports editors assess the influences of life issues on job satisfaction. "Journalism & Mass Communication Quarterly", Vol. 84.
 399. Rhoades L., Eisenberger E. (2002): Perceived organizational support: A review of the literature. "Journal of Applied Psychology", Vol. 87(4).
 400. Rhoades L., Eisenberger R., Armeli S. (2001): Affective commitment to the organization: The contribution of perceived organizational support. "Journal of Applied Psychology", Vol. 86.
 401. Ribeiro N., Semedo A.S. (2014): Human resources management practices and turnover intentions: The mediating role of organizational justice. "IUP Journal of Organizational Behavior", Vol. 13(1).
 402. Rich B., Lepine J., Crawford E. (2010): Job engagement: Antecedents and effects on job performance. "Academy of Management Journal", Vol. 53(3).
 403. Richard O.C., Johnson N.B. (2001): Strategic human resource management effectiveness and firm performance. "International Journal of Human Resource Management", Vol. 12(2).
 404. Richardson H.A., Yang J.X., Vandenberg R.J., DeJoy D.M., Wilson M.G. (2008): Perceived organizational support's role in stressor-strain relationships. "Journal of Managerial Psychology", Vol. 23.
 405. Rioux S.M., Penner L.A. (2001): The causes of organizational citizenship behavior: A motivational analysis. "Journal of Applied Psychology", Vol. 86(6).
 406. Rivera-Santos M. (2005): Start-up factories - high-performance management, job quality and regional advantage. "Journal Of Economic Behavior & Organization", Vol. 56(3).
 407. Robblee M. (1998): Confronting the threat of organizational downsizing: Coping and health. Unpublished master thesis, Carleton University, Ottawa, Ontario, za: L. Rhoades, E. Eisenberger (2002): Perceived organizational support: A review of the literature. "Journal of Applied Psychology", Vol. 87(4).
 408. Robinson S.L., Morrison E.W. (2000): The development of psychological contract breach and violation: A longitudinal study. "Journal of Organizational Behavior", Vol. 21.
 409. Rogg K.L. (1997): Organizational commitment in the post-loyalty era: Perceived organizational support, multiple commitments, and other antecedents effects on turnover intentions and job performance. Unpublished doctoral dissertation, Kansas State University, za: L. Rhoades , E. Eisenberger (2002): Perceived organizational support: A review of the literature. "Journal of Applied Psychology", Vol. 87(4).
 410. Rosenblatt Z., Ruvio A.A. (1996): Test of a multidimensional model of job insecurity: The case of Israeli teachers. "Journal of Organizational Behavior", Vol. 17.
 411. Rousseau D.M. (1989): Psychological and implied contracts in organizations. "Employee Responsibilities and Rights Journal", Vol. 2.
 412. Rousseau D.M. (1990): New hire perceptions of their own and their employers obligations: A study of psychological contracts. "Journal of Organizational Behavior", Vol. 11.
 413. Rousseau D.M. (1995): Psychological contracts in organizations. Understanding written and unwritten agreements. Sage, Thousand Oaks, CA.
 414. Rummler G.A., Brache A.P. (2000): Podnoszenie efektywności organizacji. PWE, Warszawa.
 415. Rutherford B.N., Park W.Y., Kun J., Won-Moo H. (2012): Increasing job performance and reducing turnover: An examination of female Chinese salespeople. "Journal of Marketing Theory & Practice", Vol. 20(4).
 416. Rutkowska A. (2013): Teoretyczne aspekty efektywności - pojęcie i metody pomiaru. "Zarządzanie i Finanse", nr 1(4).
 417. Saks A. (2006): Antecedents and consequences of employee engagement. "Journal of Managerial Psychology", Vol. 21.
 418. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (1995): Ekonomia. T.I., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 419. Scher S.L. (1991): Psychologists in state psychiatric settings: Attributional style, self-efficacy, and perceived organizational support as correlates of job satisfaction and burnout. Unpublished doctoral dissertation, Hofstra University, za: L. Rhoades, E. Eisenberger (2002) Perceived organizational support: A review of the literature. "Journal of Applied Psychology", Vol. 87(4).
 420. Scotti D. (2007): Links among high-performance work environment, service quality, and customer satisfaction: An extension to the healthcare sector. "Journal of Healthcare Management", Vol. 52(2).
 421. Self D.R., Holt D.T., Schaninger W.S. Jr. (2005): Work-group and organizational support: A test of distinct dimensions. "Journal of Occupational and Organizational Psychology", Vol. 78.
 422. Sels L., Winne S. de, Delmotte J., Maes J., Faems D., Forrier A. (2006): Linking HRM and small business performance: An examination of the impact of HRM intensity on the productivity and financial performance of small business. "Small Business Economics", Vol. 26(1).
 423. Settoon R.P., Bennett N., Liden R.C. (1996): Social exchange in organizations: Perceived organizational support, leader-member exchange, and employee reciprocity. "Journal of Applied Psychology", Vol. 81(3).
 424. Shanock L., Baran B.E., Gentry W., Pattison S. Heggestad E. (2010): Polynomial regression with response surface analysis: A powerful approach for examining moderation and overcoming limitations of difference scores. "Journal of Business and Psychology", Vol. 25.
 425. Shanock L.R., Eisenberger R. (2006): When supervisors feel supported: Relationships with subordinates perceived supervisor support, perceived organizational support, and performance. "Journal of. Applied Psychology", Vol. 91.
 426. Shaw J.D., Gupta N., Delery J.E. (2005): Alternative conceptualizations of the relationship between voluntary turnover and organizational performance. "Academy of Management Journal", Vol. 48(1).
 427. Shen Y., Jackson T., Ding C., Yuan D., Zhao L., Dou Y., Zhang Q. (2014): Linking perceived organizational support with employee work outcomes in a Chinese context: Organizational identification as a mediator. "European Management Journal", Vol. 32(3).
 428. Shih H., Chiang Y., Hsu C. (2006): Can high performance work systems really lead to better performance? "International Journal of Manpower", Vol. 27(8).
 429. Shih H., Chiang Y., Hsu C. (2013): High performance work system and HCN performance. "Journal of Business Research", Vol. 66.
 430. Shore L.M., Barksdale K. (1998): Examining degree of balance and level of obligation in the employment relationship: A social exchange approach. "Journal of Organizational Behaviour", Vol. 19.
 431. Shore L.M., Shore T.H. (1995): Perceived organizational support and organizational justice. W: Organizational politics, justice and support: Managing the social climate in the work places. Ed. by R. Cropanzano i M. Kacmar. Quorum, Westport, CT.
 432. Shore L.M., Tetrick L.E. (1991): A construct validity study of the Survey of Perceived Organizational Support. "Journal of Applied Psychology", Vol. 76.
 433. Shore L.M., Wayne S.J. (1993): Commitment and employee behavior: Comparison of affective commitment and continuance commitment with perceived organizational support. "Journal of Applied Psychology", Vol. 78(7).
 434. Simosi M. (2012): Disentangling organizational support construct The role of different sources of support to newcomers training transfer and organizational commitment. "Personnel Review", Vol. 41(3).
 435. Singh A., Singh A. (2010): Role of Stress and Organizational Support in Predicting Organizational Citizenship Behavior. "The IUP Journal of Organizational Behavior", Vol. IX(4).
 436. Sluss D.M., Klimchak M., Holmes J.J. (2008): Perceived organizational support as a mediator between relational exchange and organizational identification. "Journal of Vocational Behavior", Vol. 73(3).
 437. Smith C.A., Organ D.W., Near J.P. (1983): Organizational citizenship behavior: Its nature and antecedents. "Journal of Applied Psychology", Vol. 68.
 438. Snell S.A., Dean J.W. Jr. (1992): Integrated manufacturing and human resource management: A human capital perspective. "Academy of Management Journal", Vol. 35.
 439. Snell S.A., Youndt M.A., Wright P.M. (1996): Establishing a framework for research in strategic human resource management: Merging resource theory and organizational learning. "Research in Personnel and Human Resources Management", Vol. 14.
 440. Soutaris V. (2002): Firm-specific competencies determinin technological innovation: A survey in Greece. "R&D Management", Vol. 32(1).
 441. Spink K.S., Wilson K.S., Brawley L.R. (2013): The perception of team environment: the relationship between the psychological climate and members perceived effort in high-performance groups. "Group Dynamics-Theory Research and Practice", Vol. 17(3).
 442. Spreitzer G.M. (1996): Social structural characteristics of psychological empowerment. "Academy Of Management Journal", Vol. 39(2).
 443. Stamper C., Johlke M. (2003): The impact of perceived organizational support on the relationship between boundary spanner role stress and work outcomes. "Journal of Management", Vol. 29.
 444. Stamper C.L., Masterson S.S. (2002): Insider or outsider? How employee perceptions of insider status affect their work behavior. "Journal Of Organizational Behavior", Vol. 23(8).
 445. Stinglhamber F., De Cremer D., Mercken L. (2006): Perceived support as a mediator of the relationship between justice and trust - a multiple foci approach. "Group & Organization Management", Vol. 31.
 446. Stinglhamber F., Vandenberghe C. (2003): Organizations and supervisors as sources of support and targets of commitment: A longitudinal study. "Journal of Organizational Behavior", Vol. 24.
 447. Stirpe L., Bonache J., Revilla A. (2014): Differentiating the workforce: The performance effects of using contingent labor in a context of high-performance work systems. "Journal of Business Research", Vol. 67.
 448. Stobbeleir K. de, Ashford S., Buyens D. (2011): Self-regulation of creativity at work the role of feedback-seeking behavior in creative performance. "Academy of Management Journal", Vol. 54(4).
 449. Suazo M.M. (2009): The mediating role of psychological violation on the relations between psychological contract breach and work-related attitudes and behaviors. "Journal of Managerial Psychology", Vol. 24.
 450. Suazo M., Stone-Romero E. (2011): Implications of psychological contract breach: A perceived organizational support perspective. "Journal of Managerial Psychology", Vol. 26(5).
 451. Suazo M.M., Turnley W.H. (2010): Perceived organizational support as a mediator of the relations between individual differences and psychological contract breach. "Journal of Managerial Psychology", Vol. 25.
 452. Suazo M.M., Turnley W.H., Mai-Dalton R.R. (2005): The role of perceived violation in determining employees reactions to psychological contract breach. "Journal of Leadership and Organizational Studies", Vol. 12.
 453. Sulea C., Virga D., Maricutoiu L., Schaufeli W., Dumitru C., Sava F. (2012): Work engagement as mediator between job characteristics and positive and negative extra-role behaviors. "Career Development International", Vol. 17(3).
 454. Sun L.Y., Aryee S., Law K.S. (2007): High performance human resource practices, citizenship behavior, and organizational performance: A relational perspective. "Academy of Management Journal", Vol. 50.
 455. Syrek C.J., Antoni C.H. (2014): Unfinished tasks foster rumination and impair sleeping - particularly if leaders have high performance expectations. "Journal of Occupational Health Psychology", Vol. 19(4).
 456. Tagore P. (2007): Transformation into a high performance process plant: What is the roadmap? "Total Quality Management & Business Excellence", Vol. 18(1-2).
 457. Takeuchi R., Lepak D.P., Chen G. (2009): Through the looking glass of a social system: Cross-level effects of high performance work systems on employees attitudes. "Personnel Psychology", Vol. 62.
 458. Takeuchi R., Lepak D.P., Wang H., Takeuchi K. (2007): An empirical examination of the mechanisms mediating between high-performance work systems and the performance of Japanese organizations. "Journal of Applied Psychology", Vol. 92.
 459. Tan H.H., Tan C.S.F. (2000): Toward the differentiation of trust in supervisor and trust in organization. "Genetic Social and General Psychology Monographs", Vol. 126.
 460. Tansky J.W., Cohen D.J. (2001): The relationship between organizational support, employee development, and organizational commitment: An empirical study. "Human Resource Development Quarterly", Vol. 12(3).
 461. Tekleab A., Takeuchi R., Taylor M. (2005): Extending the chain of relationships among organizational justice, social exchange, and employee reactions: The role of contract violations. "Academy of Management Journal", Vol. 48.
 462. Thompson C.A., Prottas D.J. (2005): Relationships among organizational family support, job autonomy, perceived control, and employee well-being. "Journal of Occupational Health Psychology", Vol. 11(1).
 463. Tomer J.F. (2001): Understanding high-performance work systems: The joint contribution of economics and human resource management. "Journal of Socio-Economic", Vol. 30.
 464. Travis D.J., Mor B.M.E. (2010): Fight or flight? Factors influencing child welfare workers propensity to seek positive change or disengage from their jobs. "Journal of Social Service Research", Vol. 36.
 465. Tregaskis O., Daniels K., Glover L., Butler P., Meyer M. (2013): High performance work practices and firm performance: A longitudinal case study. "British Journal of Management", Vol. 24.
 466. Truss C. (1999): Soft and hard models of human resource management. W: Strategic human resource management: Corporate rhetoric and human reality. Ed. by L. Gratton, V. Hope-Hailey, P. Stiles, C. Truss. Oxford University Press, Oxford. UK.
 467. Truss C. (2001): Complexities and controversies in linking HRM with organisational outcomes. "Journal of Management Studies", Vol. 38(8).
 468. Trybou J., Gemmel P., Pauwels Y., Henninck C., Clays E. (2014): The impact of organizational support and leader member exchange on the work-related behaviour of nursing professionals: The moderating effect of professional and organizational identification. "Social Identification and Social Exchange in Nursing", Vol. 70(2).
 469. Tumwesigye G. (2010): The relationship between perceived organizational support and turnover intentions in a developing country: The mediating role of organisational commitment. "African Journal of Business Management", Vol. 4.
 470. Turnley W.H., Feldman D.C. (2000): Re-examining the effects of psychological contract violations: Unmet expectations and job dissatisfaction as mediators. "Journal of Organizational Behavior", Vol. 21(1).
 471. Tuzun I.K., Kalemci R.A. (2012): Organizational and supervisory support in relation to employee turnover intentions. "Journal of Managerial Psychology", Vol. 27(5).
 472. Tyagi R.K., Sawhney M.S. (2010): High-performance product management: The impact of structure, process, competencies, and role definition. "Journal of Product Innovation Management", Vol. 27(1).
 473. Urbanowicz-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. (2004): Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa.
 474. Van Breugel G., Van Olffen W., Olie R. (2005): Temporary liaisons: The commitment of temps towards their agencies. "Journal of Management Studies", Vol. 42.
 475. Van Dyne L., Graham J.W., Dienesch R.M. (1994): Organizational citizenship behavior: Construct redefinition, measurement and validation. "Academy of Management", Vol. 37.
 476. Vandenberghe C., Bentein K., Michon R., Chebat J., Tremblay M., Fils J. (2007): An examination of the role of perceived support and employee commitment in employee-customer encounters. "Journal of Applied Psychology", Vol. 92.
 477. Veitch R.W.D., Cooper-Thomas H.D. (2009) Tit for tat? Predictors of temporary agency workers commitments. "Asia Pacific Journal of Human Resources", Vol. 47.
 478. Venkatachalam M. (1995): Personal hardiness and perceived organizational support as links in the role stress-outcome relationship: A person environment fit model. Unpublished doctoral dissertation, University of Alabama, za: L. Rhoades, E. Eisenberger (2002): Perceived organizational support: A review of the literature. "Journal of Applied Psychology", Vol. 87(4).
 479. Villanueva D., Djurkovic N. (2009): Occupational stress and intention to leave among employees in small and medium enterprises. "International Journal of Stress Management", Vol. 16.
 480. Voorde K. van de, Beijer S. (2015): The role of employee HR attributions in the relationship between high-performance work systems and employee outcomes. "Human Resource Management Journal", Vol. 25(1).
 481. Waal A. de (2010): Achieving High Performance in the public sector. "Public Performance & Management Review", Vol. 34(1).
 482. Waal A. de (2012): What makes a high performance organization: Five factors of competitive advantage that apply worldwide. Global Professional Publishing, London.
 483. Waal A. de, Sivro M. (2012): The relation between servant leadership, organizational performance, and the high-performance organization framework. "Journal of Leadership & Organizational Studies", Vol. 19(2).
 484. Wall T.D., Wood S.J. (2005): The romance of human resource management and business performance, and the case for big science. "Human Relations", Vol. 58(4).
 485. Wallace J.C., Edwards B.D., Arnold T., Frazier M.L., Finch D.M. (2009): Work stressors, role-based performance, and the moderating influence of organizational support. "Journal of Applied Psychology", Vol. 94.
 486. Wallner T., Menrad M. (2012): High Performance Work Systems as an enabling structure for self-organized learning processes. "International Journal of Advanced Corporate Learning (iJAC)", Vol. 5(4).
 487. Walters G., Raybould M. (2007): Burnout and perceived organisational support among front-line hospitality employees. "Journal of Hospitality and Tourism Management", Vol. 14.
 488. Wang M.L. (2009): Does organizational support promote citizenship in service settings? the moderating role of service climate. "The Journal of Social Psychology", Vol. 149(6).
 489. Wang M.L. (2009b): What makes a good citizen in service settings? "Service Industries Journal", Vol. 29.
 490. Wang C.L., Indridason T., Saunders M.N.K. (2010): Affective and continuance commitment in public private partnership. "Employee Relations", Vol. 32.
 491. Watson Wyatt International (1999): WorkUSA 2000: Employee commitment and the bottom line. Bethesda, MD.
 492. Watt J.D., Hargis M.B. (2010) Boredom proneness: Its relationship with subjective underemployment, perceived organizational support, and job performance. "Journal of Business and Psychology", Vol.25.
 493. Way S.A. (2002): High performance work systems and intermediate indicators of firm performance within the US small business sector. "Journal of Management", Vol. 28.
 494. Wayne S.J., Shore L.M., Liden R.C. (1997): Perceived organizational support and leader-member exchange: A social exchange perspective. "Academy of Management Journal", Vol. 40.
 495. Webster J., Adams G. (2010): Organizational support and contract fulfillment as moderators of the relationship between preferred work status and performance. "Journal ofBusiness & Psychology", Vol. 25(1).
 496. Wei L., Lau C. (2010): High performance work systems and performance: The role of adaptive capability. "Human Relations", Vol. 63(10).
 497. Welbourne T.M., Andrews A.O. (1996): Predicting the performance of initial public offerings: Should human resource management be in the equation? "Academy of Management Journal", Vol. 39(4).
 498. Welchans T.D. (1995): The effects of telecommuting and communication media on perceived value congruence, organizational support and job satisfaction. Unpublished doctoral dissertation, Ohio State University, Columbus, za: L. Rhoades, E. Eisenberger (2002): Perceived organizational support: A review of the literature. "Journal of Applied Psychology", Vol. 87(4).
 499. Wernerfelt B. (1984): A resource-based view of the firm. "Strategic Management Journal", Vol. 5.
 500. Westring A.F., Ryan A.M. (2010): Personality and inter-role conflict and enrichment: Investigating the mediating role of support. "Human Relations", Vol. 63(12).
 501. White M., Hill S., McGovern P., Mills C., Smeaton D. (2003): High-performance management practices, working hours and work-life balance. "British Journal of Industrial Relations", Vol. 41(2).
 502. Whitener E.M. (2001): Do "high commitment" human resource practices affect employee commitment? A cross-level analysis using hierarchical linear modeling. "Journal of Management", Vol. 27.
 503. Whitfield K. (2000): High-performance workplaces, training, and the distribution of skills. "Industrial Relations", Vol. 39(1).
 504. Wiesner R., McDonald J., Banham H.C. (2007): Australian small and medium sized enterprises (SMEs): A study of high performance management practices. "Journal Of Management & Organization", Vol. 13(3).
 505. Wikhainn W., Hall A.T. (2012): Social exchange in a Swedish work environment. "International Journal of Business and Social Science", Vol. 3(23).
 506. Wilson M.G., DeJoy D.M., Vandenberg R.J., Richardson H.A., McGrath A.L. (2004): Work characteristics and employee health and well-being: Test of a model of healthy work organization. "Journal of Occupational and Organizational Psychology", Vol. 77.
 507. Witt L.A. (1991): Exchange ideology as a moderator of job-attitudes - organizational citizenship behaviors relationships. "Journal of Applied Social Psychology", Vol. 21.
 508. Witt L.A. (1992): Exchange ideology as a moderator of the relationships between importance of participation in decision-making and job attitudes. "Human Relations", Vol. 45.
 509. Witt L., Carlson D. (2006): The work-family interface and job performance: Moderating effects of conscientiousness and perceived organizational support. "Journal of Occupational Health Psychology", Vol. 11.
 510. Witt L.A., Heilman C. (1992): Effects of subordinate feedback to the supervisor and participation in decision-making in the prediction of organizational support. Final report. FAA-AM Publication, No. 92-13, Civil Aeromedical Institute,Oclahoma City.
 511. Witt L.A., Nye L.G. (1992): Organizational goal congruence and job attitudes revisited. FAA-AM Publication, No. 92-8, Federal Aviation Administration, Office of Aviation Medicine, Washington, DC.
 512. Wood S. (1999): Human resource management and performance. "International Journal of Management Reviews", Vol. 1(4).
 513. Wright P.M., Dunford B.B., Snell S.A. (2001): Human resources and the resource base view of the firm. "Journal of Management", Vol. 27.
 514. Wright P.M., Gardner T.M., Moynihan L.M. (2003): The impact of HR practices on the performance of business units. "Human Resource Management Journal", Vol. 13(3).
 515. Wu P., Chaturvedi S. (2009): The role of procedural justice and power distance in the relationship between high performance work systems and employee attitudes: A multilevel perspective. "Journal Of Management", Vol. 35(5).
 516. Yamaguchi I. (2001): Perceived organizational support for satisfying autonomy needs of Japanese white-collar workers. "Journal of Managerial Psychology", Vol. 16 (5/6).
 517. Yoon J., Han N.C., Seo Y.J. (1996): Sense of control among hospital employees: An assessment of choice process, empowerment, and buffering hypotheses. "Journal of Applied Psychology", Vol. 26.
 518. Yoon J., Lim J.C. (1999): Organizational support in the workplace: The case of Korean hospital employees. "Human Relations", Vol. 52.
 519. Yoon J., Thye S. (2002): A dual process model of organizational commitment: Job satisfaction and organizational support. "Work and Occupations", Vol. 29.
 520. Young M., Dulewicz V. (2008): Similarities and differences between leadership and management: High-performance competencies in the British Royal Navy. "British Journal of Management", Vol. 19(1).
 521. Zacharatos A., Barling J., Iverson R.D. (2005): High performance work systems and occupational safety. "Journal of Applied Psychology", Vol. 90.
 522. Zagenczyk T.J., Gibney R., Few W.T., Scott K.L. (2011): Psychological contracts and organizational identification: The mediating effect of perceived organizational support. "Journal of Labor Research", Vol. 32.
 523. Zakrzewska-Bielawska A. (2013): Strategia nowoczesnego przedsiębiorstwa: zasoby i okazje. W: Zarządzanie strategiczne Quo vadis? Red. R. Krupski. Prace Naukowe, nr 22, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 524. Zhang M., Fan D., Zhu C. (2014): High-performance work systems, corporate social performance and employee outcomes: Exploring the missing links. "Journal of Business Ethics", Vol. 120.
 525. Zhang Y., Farh J., Wang H. (2012): Organizational antecedents of employee perceived organizational support in China: A grounded investigation. "The International Journal of Human Resource Management", Vol. 23(2).
 526. Zhao H., Wayne S.J., Glibkowski B.C., Bravo J. (2007): The impact of psychological contract breach on work-related outcomes: A meta-analysis. "Personnel Psychology", Vol. 60.
 527. Zhou J., George J.M. (2001): When job dissatisfaction leads to creativity: Encouraging the expression of voice. "Academy of Management Journal", Vol. 44.
 528. Ziębicki B. (2007): Efektywność a jakość w sektorze publicznym. W: Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych. Red. A. Potocki. Difin, Warszawa.
 529. Ziębicki B. (2010): Współczesne koncepcje oceny efektywności organizacyjnej - próba porównania. W: Efektywność - rozważania nad istotąi pomiarem. Red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha. Prace Naukowe, nr 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 530. Ziębicki B. (2012): Metodyka oceny efektywności organizacyjnej. W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Red. B. Mikuła. Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu