BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tworek Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Ryzyko w zarządzaniu publicznym
Risk in Public Management
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 316, s. 197-207, bibliogr. 57 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie publiczne, Sektor publiczny
Risk management, Public governance, Public sector
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D81, H83, L30
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych problemów zarządzania ryzykiem w zarządzaniu publicznym. Zarządzanie ryzykiem stanowi obecnie o nowoczesnej formule zarządzania publicznego. Równocześnie stanowi ono integralny element procesu kierowania współczesnymi organizacjami publicznymi. Należy je więc traktować zarówno w ujęciu funkcyjnym, jak i funkcjonalnym.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to outline the risk management issues in public management. Risk management is currently a major constituent of modern public management. It is also a process which forms an integral part of governance in public organizations. Therefore, it should be analysed in terms of its functions as well as its functionality.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrew A.S., Arlikatti S., Saitgalina M. (2013), Managing the Impact of Disaster, "Public Management Review", Vol. 15, Issue 3, s. 383-401.
 2. Asenova D., Stephen J., Bailey J.S., McCann C. (2015), Public Sector Risk Managers and Spending Cuts: Mitigating Risks, "Journal of Risk Research", No. 18, Vol. 5, s. 552-465.
 3. Arrow J.K. (1971), Essays it the Theory of Risk Bearing, Markham, Chicago.
 4. Baranoff E. (2004), Risk Management and Insurance, John Wiley & Sons, Hoboken.
 5. Barrett P. (2014), New Development: Risk Management - How to Regain Trust and Confidence in Government, "Public Money & Management", Vol. 34, Issue 6, s. 459-460.
 6. Bennet P., Calman K., Curtis S., Fischbacher-Smith D. (2010), Risk Communication and Public Health, Oxford University Press, Oxford.
 7. Borraz O. (2007), Risk and Public Problems, "Journal of Risk Research", Vol. 10, Issue 7, s. 941-957.
 8. Brookfield D., Fischbacher-Smith D. (2014), Conceptualising and Responding to Risk in IT Projects, "Risk Management", Vol. 16, Issue 3, s. 5-12.
 9. Brown L., Osborne P.S. (2013), Risk and Innovation: Towards a Framework for Risk Governance in Public Services, "Public Management Review", Vol. 15, Issue 2, s. 186-208.
 10. Carmen N., Dobrea R.C. (2006), Adapting Risk Management Principles to the Public Sector Reforms, "Administration and Public Management", Vol. 6, s. 126-127.
 11. Carroll R. (2009), Risk Management Handbook for Health Care Organizations, John Wiley & Sons, Hoboken.
 12. Chen A.Ch., Bozeman B. (2012), Organizational Risk Aversion: Comparing The Public and Non-Profit, "Public Management Review", Vol. 14, Issue 3, s. 377-402.
 13. Domański J. (2014), Zarządzanie ryzykiem w organizacjach non profit, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 14. Drennan L., McConnell A. (2007), Risk and Crisis Management in the Public Sector, Routledge, London.
 15. Drucker P. (1964), Managing for Results: Economic Tasks and Risk-taking Decisions, Heinemann, London.
 16. Federation of European Risk Management Associations [FERMA] (2002), A Risk Management Standard, London.
 17. Fone M., Young C.P. (2007), Managing Risks in Public Organizations, Palgrave Macmillan, New York.
 18. Gatenby M., Rees Ch., Truss C., Alfes K., Soane E. (2015), Managing Change, or Changing Managers? The Role of Middle Managers in UK Public Service Reform, "Public Management Review", Vol. 17, No. 8, s. 1124-1145.
 19. Hood C., Miller P. (2009), Risk and Public Services: ESRC Public Services Programme, Oxford.
 20. Hunt B. (2010), Risk and Crisis Management in the Public Sector, "Public Management Review", Vol. 12, Issue 5, s. 377-402.
 21. Jackson, P. (2013), Debate: Fraud Risk Management in the Public Sector, "Public Money & Management", Vol. 33, No.1 s. 330-335.
 22. Jędralska K. (1992), Zachowania przedsiębiorstw w sytuacjach niepewnych i ryzykownych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 23. Kalet T., Lember V. (2010), Risk Management in Public Procurement for Innovation: The Case of Nordic-Baltic Sea Cities, "Journal of Risk Research", Vol. 23, Issue 3, s. 241-242.
 24. Kapuścińska Z.K., Lachiewicz S., Matejun M. (2016), Pozytywny wpływ ryzyka kadrowego na działalność uczelni publicznych [w:] P. Tworek, J. Myrczek (red.), Public Risk Management, Tom II: Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 35-47.
 25. Klimczak K.M., Pikos M.A. (2010), Percepcja ryzyka a kontrola zarządcza w sektorze publicznym, "Przegląd Organizacji", nr 12, s. 5-6.
 26. Knight H.F. (1921), Risk, Uncertainty and Profit, Hart, Schaffner & Marx, Boston.
 27. Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem, Dz. Urz. Min. Fin., poz. 56, Warszawa, 18 grudnia 2012 r.
 28. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84.
 29. Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 30. Kurek R. (2002), Zadania i miejsce risk managera w procesie zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa [w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Klasyczne metody - nowoczesne narzędzia, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 115.
 31. Lis T. (2016), Identification and control of risk areas in the appropriate allocation of capital in local government units with emphasis on empirical research [w:] P. Tworek, J. Myrczek (red.), Public Risk Management. Tom II: Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 120-135.
 32. Merna T., Al-Thani F.F. (2001), Corporate Risk Management, John Wiley & Sons, Chichester.
 33. Mennen G.M., Van Tuyll C.M. (2015), Dealing with Future Risks in the Netherlands: the National Security Strategy and the National Risk Assessment, "Journal of Risk Research", Vol. 18, Issue 7, s. 860-876.
 34. Moore M.H. (1995), Creating Public Value, Harvard University Press, Boston.
 35. Mulcahy R. (2003), Risk Management. Tricks of the Trade® for Project Managers, RMC Publications, Minneapolis.
 36. Murphy D. (2008), Understanding Risk: the Theory and Practice of Financial Risk Management, Chapman & Hall/CRC, London.
 37. National Audit Office [NAO] (2000), Supporting Innovation: Managing Risk in Government Departments, Stationery Office, London.
 38. Nersesian L.R. (2004), Corporate Financial Risk Management: A Computer-Based Guide for Nonspecialists, Praeger Publishers, Westport.
 39. Osborne P.S., Brown L. (2013), Handbook of Innovation in Public Services, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham.
 40. Pickett S.H.K. (2006), Enterprise Risk Management: A Manager's Journey, John Wiley & Sons, Hoboken.
 41. Professeure R.L. (2004), Managing Risk: A New Approach to Government Intervention, "Public Management Review", Vol. 6, Issue 1, s. 95-111.
 42. Raczkowski K., Tworek P. (2017), What Does Risk Management in an Economy Really Mean? [w:] K. Raczkowski (red.), Risk Management in Public Administration, Palgrave Macmillan, London-New York, s. 15-21.
 43. Rejda E.G. (2010), Principles of Risk Management and Insurance, Prentice Hall, Addison Wesley.
 44. Seog H.S. (2010), The Economics of Risk and Insurance, John Wiley & Sons, Chichester.
 45. Skipper H., Kwon W. (2007), Risk Management and Insurance: Perspectives in a Global Economy, Blackwell Publishing, Oxford.
 46. Smith G.P., Merritt M.G. (2002), Managing Consulting Project Risk, "Consulting to Management", Vol. 13, No. 3, s. 8-12.
 47. Spinki C.I. (2012), Decision Theory and Risk Management in Public Organizations: A Literature Review, "Public Review", Vol. I, Issue 1, s. 101-118.
 48. Tworek P. (2010), Ryzyko wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 49. Tworek P. (2015a), Public Risk Management (PRM) [w:] M. Čulik (red.), Financial Management of Firms and Financial Institutions. Part IV, Proceedings from 10th International Conference, VŠB - Technická Univerzita Ostrava, s. 1340-1347.
 50. Tworek P. (2015b), Wykorzystanie listy kontrolnej w zarządzaniu ryzykiem w organizacjach publicznych [w:] K.Z. Kapuścińska, S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem - aspekty poznawcze, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 196-201.
 51. Tworek P. (2016), Understanding public risk [w:] P. Tworek, J. Myrczek (red.), Public Risk Management. Tome I: Perspective of Theory and Practice, Publishing House of the University of Economics in Katowice, s. 11-26.
 52. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., Dz.U. 157/2009, poz. 1240.
 53. Young C.P., Fone M. (2001), Public Sector Risk Management. Butterworth-Heinemann, Oxford.
 54. Young C.P., Tippins C.S. (2001), Managing Business Risk: An Organization - Wide Approach to Risk Management, American Management Association, New York.
 55. Zwick M.M. (2005), Risk as Perceived by the German Public: Pervasive Risks and "Switching" Risks, "Journal of Risk Research", Vol. 8, s. 481-498.
 56. [www1] http://krakow.so.gov.pl/ (dostęp: 24.02.2017).
 57. [www2] http://www.tychy.sr.gov.pl/ (dostęp: 22.02.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu