BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michałowska Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Istota społecznej odpowiedzialności w działalności podmiotów TSL
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Aktywność podmiotów sektora TSL w tworzeniu i realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, 2016, s. 9-34, rys., tab.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Transport, Spedycja, Logistyka
Corporate Social Responsibility (CSR), Transport, Freight forwarding, Logistics
Abstrakt
W rozdziale, na tle przeglądu definicji pojęcia CSR, scharakteryzowano kluczowe obszary przedmiotowe oraz dokonano identyfikacji podmiotów gospodarczych i ich interesariuszy w sektorze TSL, a także określono zasady formułowania celów zarządzania społecznie odpowiedzialnego, przedstawiono ich specyfikację oraz wskazano na określone, długofalowe korzyści. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Zimniewicz K., Teoria i praktyka zarządzania. Analiza hytyczna, PWE, Warszawa 2014.
 2. Bowen H., The Social Responsibilities of Businessman, Harper and Brothers, Nowy Jork 1953.
 3. Dahlsrud A., How Corporate Social Responsibility is Defined: An Analysis of 37 Definitions, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management" Vol. 15, nr 1,2006.
 4. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 5. Cyfert S., Hoppe G., Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność konsumentów jako determinanta skutecznej implementacji CSR i ECSR, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 8, 2011.
 6. Lustyk D.: Społeczna odpowiedzialność biznesu w kreowaniu wizerunku miasta. W: Kreowanie wizerunku miast, A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011.
 7. Visser W.: CSR 2,0: the Evolution and Revolution of Corporate Social Responsibility. W: Responsible Business: How to Manage a CSR Strategy Succesfully, M. Pohl, N. Tolhurst (red.), John Wiley & Sons Ltd, Chichester 2010.
 8. Porter M., Kramer M., Tworzenie wartości dla biznesu i społeczeństwa, "HBR Polska", nr 99, 2011.
 9. Głuszek E., CSR wśród czołowych przedsiębiorstw Rankingu Odpowiedzialnych Firm - podejście tradycyjne czy nowoczesne, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 338, 2014.
 10. Kacała J.: Odpowiedzialność samorządu terytorialnego za ochronę zdrowia a komercjalizacja szpitali. W: Społeczna odpowiedzialność organizacji. Perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne, Z. Pisz, M. Rojek-Nowakowska (red.), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 100, Wrocław 2010.
 11. Pisz Z.: Idea społecznej odpowiedzialności w działalności edukacyjnej. W: Społeczna odpowiedzialność organizacji. Perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne, Z. Pisz, M. Rojek-Nowakowska (red.), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 100, Wrocław 2010.
 12. Adlwrath W.: Corporate Social Responsibility - Customer Expectations and Behavior in the Tourism Sector. W: Trends and Issues in Global Tourism 2010, R. Conrady, M. Buck (eds.), Springer Verlag, Berlin Heidelberg 2010.
 13. Szromik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 14. Kos B.: Przesłanki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. W: Społeczna odpowiedzialność - aspekty teoretyczne i praktyczne, G. Polok (red.), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2011.
 15. Skowrońska A., Rola logistyki w równoważeniu rozwoju podstawą budowania nowego wzorca kwalifikacji logistycznych, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 1, 2010.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu