BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zagóra-Jonszta Urszula (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Polscy ekonomiści o przebiegu i skutkach transformacji
Polish Economists about The Course and Results Transformation
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 316, s. 208-219, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomiści, Przekształcenia systemowe
Economists, Systemic transformation
Uwagi
Klasyfikacja JEL: B59, P29, P59
streszcz., summ.
Abstrakt
Minęło już 28 lat od chwili, gdy rozpoczęła się w Polsce transformacja ustrojowa, czyli proces przechodzenia od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej. Opinie wśród ekonomistów dotyczące jej przebiegu, skutków i kosztów są podzielone. Celem artykułu jest prezentacja stanowisk polskich ekonomistów wobec sposobu i skutków dokonanych przekształceń systemowych. Starano się zaprezentować zarówno opinie bezkrytycznie akceptujące przebieg i skutki transformacji, jak również krytyczne wobec jej rozwoju i konsekwencji bez oceniania, kto ma słuszność.(abstrakt oryginalny)

It's been 28 years since in Poland began political transformation, process of the transition from centrally planned economy to a market economy. Opinions among economists about the course, effects and costs are divided. The main goal of this article is to present attitude of polish economists towards the method and effects of transformations system. Presented opinions uncritically accepting process and results of transformation as well as opinions criticizing course and consequences of transformation, without judging who is right.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bal-Woźniak T., Woźniak M.G. (2011), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka Polski 1990-2011. Transformacja. Modernizacja. Spójność społeczno- -ekonomiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kraków-Rzeszów.
 2. Beksiak J. (2001), Etatyzm w dzisiejszej Polsce, "Gospodarka Narodowa", nr 9.
 3. Jarmołowicz W., Szarzec K. (red.) (2011), Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej, PWE, Warszawa.
 4. Kołodko G.W. (2010), Dwie dekady ustrojowej transformacji - i co dalej? "Ekonomista", nr 4.
 5. Kołodko G.W. (1999), Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa.
 6. Kołodko G.W. (2009), Polskie drogi i bezdroża transformacji [w:] S. Lis (red.), Społeczna gospodarka rynkowa. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych, "Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", Kraków, nr 4.
 7. Kołodko G.W. (2007), Sukces na dwie trzecie. Polska transformacja ustrojowa i lekcje na przyszłość, "Ekonomista", nr 6.
 8. Kowalik T. (2008), Ekonomia i socjologia a transformacja systemowa [w:] S. Banaszak i K. Doktór (red.) Problemy socjologii gospodarki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu.
 9. Kowalik T. (2001), Ekonomiści polscy wobec transformacji, VII Kongres Ekonomistów Polskich, Sesja I: Czy ekonomia nadąża z wyjaśnianiem rzeczywistości? Zeszyt 6.
 10. Kowalik T. (1997), Czy sprawiedliwość społeczna kosztuje? Artykuł polemiczny na marginesie książki pt. Efektywność a sprawiedliwość, "Ekonomista", nr 3.
 11. Kowalik T. (2007), Polska transformacja a nurty liberalne, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa.
 12. Kowalik T. (2001), Społeczne aspekty transformacji a rola państwa, "Gospodarka Narodowa", nr 9.
 13. Kowalik T. (2000), Systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzysy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 14. Kieżun W. (2012), Patologia transformacji, Poltext, Warszawa.
 15. Modzelewski K. (1993), Jestem z Uniwersytetu. Rozmowa Agnieszki Wołk-Łaniewskiej z profesorem Karolem Modzelewskim, "Przegląd Tygodniowy", nr 7.
 16. Piętnaście lat po. Bilans III RP (2004), "Polityka", nr 23.
 17. Płowiec U. (2004), Niektóre problemy rozwoju Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, "Ekonomista", nr 2.
 18. Poznański K.Z. (2001a), Obłęd reform. Wyprzedaż Polski, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
 19. Poznański K. (2001b), Wielki przekręt. Klęska polskich reform, Towarzystwo Wydawnicze i Literackie, Warszawa.
 20. Sadowski Z. (1992), Niektóre sporne aspekty przemiany systemowej w Polsce [w:] W. Jarmołowicz i J. Orczyk (red.), Od i do gospodarki rynkowej. Problemy z teorii i polityki gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 21. Sadowski Z. (2007), Od sporu o transformację do strategii rozwoju, "Ekonomista", nr 6.
 22. Sadowski Z. (1993), Podstawowe założenia strategii rozwoju Polski, "Ekonomista", nr 2.
 23. Sadowski Z. (2003), Społeczne aspekty systemu rynkowego w Polsce [w:] E. Mączyńska i P. Pysz (red.), Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, PTE, Warszawa.
 24. Wilczyński W. (2007), Dylematy polityki ustrojowej po 18 latach polskiej transformacji, "Ekonomista", nr 6.
 25. Wilczyński W. (2001), "Trzecie drogi" a transformacja, Sesja I Czy ekonomia nadąża z wyjaśnieniem rzeczywistości? Zeszyt 7, VII Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa.
 26. Wiśniewski J. (2002), Osiągnięcia i dysonanse transformacji systemu ekonomicznego w Polsce [w:] S. Partycki (red.), Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, t. 1, Wyd. UMCS, Lublin.
 27. Woźniak M.G. (2011), Gospodarka Polski 1990-2011. Transformacja. Modernizacja. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej. Tom I - Transformacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 28. [www1] http://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/442713,witold-kiezun-o-transfo rmacji-polska-afryka-europy.html (dostęp: 20.05.2016).
 29. [www2] http://wyborcza.pl/1,91446,16083381,Lubowski__wysoka_cena_transformacji __ale_bilans_reform.html#ixzz47QUJYkZB (dostęp: 2.05.2016).
 30. [www3] http://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/zdjecia/448077,1,ryszard-bugaj-niejedno znaczna-ocena-polskiej-transformacji.html (dostęp: 21.05.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu