BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarczyk Paweł (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku)
Tytuł
Ekonometryczna analiza rozwoju działalności badawczo-rozwojowej polskiego sektora ict w latach 2007-2014
Econometric Analysis of Research and Development Activities Growth of Polish Ict Sector in 2007-2014
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2016, t. 23, s. 55-70, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Badania i rozwój (B+R), Wzrost gospodarczy, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Technologie teleinformatyczne
Research & Development (R+D), Economic growth, Information and Communication Technology (ICT), Information and communication technologies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza rozwoju działalności badawczo-rozwojowej polskiego sektora ICT w latach 2007-2014. W części teoretycznej przedstawiono problematykę związaną z pojęciem i klasyfikacją sektora ICT, a także znaczenie działalności badawczo-rozwojowej sektora ICT dla rozwoju społeczno- gospodarczego. W części empirycznej przedstawiono analizę ekonometryczną nakładów na działalność badawczo-rozwojową polskiego sektora ICT z lat 2007-2014. W oparciu o dane z roczników GUS zdefiniowano szesnaście potencjalnych zmiennych objaśniających. Oszacowano trzy modele ekonometryczne. W najlepiej dopasowanym modelu ostatecznie znalazły się dwie zmienne: przychody netto ze sprzedaży w sektorze ICT oraz przychody netto ze sprzedaży na eksport w usługach ICT.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to analyze the growth of research and development activities of Polish ICT sector in 2007-2014. The theoretical part presents the issues related to the concept and classification of ICT sector, and the importance of research and development of ICT sector for socio-economic development. The empirical part presents the econometric analysis of expenditures on research and development of Polish ICT sector in the period of 2007-2014. On the basis of the data from the Central Statistical Office sixteen potential explanatory variables were defined. There were estimated three econometric models. In the best fitted model two variables were included finally: net sales in the ICT sector and net export sales in the ICT services.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dittmann Paweł, Szabela-Pasierbińska Ewa, Dittmann Iwona, Szpulak Aleksandra. 2011. Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 2. GUS. 2008. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004-2006. Warszawa.
 3. GUS. 2012. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2007-2011. Warszawa.
 4. GUS. 2015. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2011-2015. Warszawa.
 5. KPMG. 2013. Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Polsce.
 6. Haber Lesław Henryk (red.). 2011. Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym. Wybrane zagadnienia. Kraków: NOMOS.
 7. Kaczmarczyk Paweł. 2015. Analizy statystyczne i techniki predykcyjne rynku telekomunikacyjnego. Płock: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.
 8. Kaczmarczyk Paweł. 2016. Analiza wybranych aspektów rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie mazowieckim na tle Polski. W Lokalna aktywność społeczna w Polsce w latach 1990-2015, red. Andrzej Kansy, s. 45-64. Płock: Towarzystwo Naukowe Płockie.
 9. Kuszewski Tomasz. 2004a. Weryfikacja jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego - zakres podstawowy. W Ekonometria, red. Marek Gruszczyński i Maria Podgórska, s. 39-75. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 10. Kuszewski Tomasz. 2004b. Weryfikacja jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego - uzupełnienia. W Ekonometria, red. Marek Gruszczyński i Maria Podgórska, s. 76-98. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 11. Luszniewicz Andrzej, Słaby Teresa. 2008. Statystyka z pakietem komputerowy Statistica PL. Teoria i zastosowania. Warszawa: C.H. Beck.
 12. OECD. 2002. Frascati Manual 2002. Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development.
 13. OECD. 2014. OECD Science, Technology and Industry Outlook.
 14. Olszak Celina. 2007. Wyzwania ery wiedzy. W Strategie i modele gospodarki elektronicznej, red. Celina Olszak, Ewa Ziemba, s. 17-40. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 15. Piotrkowski Kazimierz, Świątkowski Marek (red.). 2009. Zarządzanie w gospodarce postindustrialnej. Warszawa: ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 16. Przybyszewski Roman. 2007. Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy. Warszawa: Difin.
 17. Rocki Marek. 2000. Ekonometria praktyczna. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 18. Zeliaś Aleksander, Pawełek Barbara, Wanat Stanisław. 2004. Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 19. [www 1] Olszewska Karolina. Sektor technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w podnoszeniu międzynarodowej konkurencyjności gospodarki na przykładzie Chin. http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/37115/07_Karolina_ Olszewska.pdf (dostęp: 10.03.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu