BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banaś Jarosław (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Użycie modeli na potrzeby analizy użytkowników systemów informatycznych, ujęcie teoretyczne
Using Models for the Analysis of Information Systems Users : Theoretical Approach
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 3 (11), s. 5-16, rys., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Teoria zachowań ludzkich, Zachowania konsumenta
Theory of human behavior, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ., Praca naukowa powstała w ramach grantu nr 1H02D04030 "Metodyka ograniczania luki kompetencyjnej przedsiębiorstwa w aspekcie organizacyjnego uczenia się" realizowanego przez zespół pracowników Zakładu Organizacji i Zarządzania WE UMCS w Lublinie.
Abstrakt
W artykule omówione zostały wybrane teorie dotyczące zachowań człowieka: Teoria Uzasadnionego Działania oraz Teoria Planowanego Działania. Przedstawiono, oparty na nich, Model Akceptacji Technologii wraz z możliwymi modyfikacjami. Zaprezentowane zostały możliwości wykorzystania powyższych modeli na potrzeby analizy użytkowników systemów informatycznych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses selected theories of human behavior: Theory of Reasoned Action and Theory of Planned Behavior. Based on previous models the Technology Acceptance Model with its possible extensions has been presented. The possibility of using these models for the analysis of users of information systems in Poland have been also presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajzen I.: The theory of planned behaviour. "Organisational Behaviour and Human Decision Processes", vol. 50, 1991.
 2. Alam S.S.: Adoption of internet in Malaysian SMEs, "Journal of Small Business and Enterprise Development", vol. 16, no. 2, 2009.
 3. Amin H.: An analysis of mobile credit card usage intentions. "Information Management & Computer Security", vol. 15, no. 4, 2007.
 4. Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M.: Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 5. Bagozzi R.P., Davis F.D., Warshaw P.R.: Development and test of a theory of technological learning and usage. "Human Relations", no. 45(7), 1992.
 6. Borcuch A.: Społeczności wirtualne a wirtualny obieg pieniądza. CeDeWu, Warszawa 2009.
 7. Bordens K.S., Horowitz I.A.: Social psychology. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers, 2002.
 8. Brzeziński J.: Wielozmiennowe modele statystyczne w badaniach psychologicznych. PWN, Warszawa-Poznań 1987.
 9. Chang C-C., Lin C-Y., Chen Y-C., Chin Y-C.: Predicting information-seeking intention in academic digital libraries. "Electronic Library", vol. 27, no. 3, 2009.
 10. Davis F.D.: Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. "MIS Quarterly", no. 13(3), 1989.
 11. Davis F.D., Venkatesh V.: A critical assessment of potential measurement biases in the technology acceptance model: Three experiments. "International Journal of Human-Computer Studies", vol. 45, Issue 1, July 1996.
 12. Fishbein M., Ajzen I.: Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research, Reading. Addison-Wesley, MA 1975.
 13. Goodhue D.L., Thompson R.L.: Task-technology fit and individual performance. "MIS Quarterly", no. 19(2), 1995.
 14. Jaruwachirathanakul B., Fink D.: Internet banking adoption strategies for a developing country the case of Thailand. "Internet Research", vol. 15, no. 3, 2005.
 15. Jelonek D.: Wybrane problemy adaptacji przedsiębiorstw do wymogów e-gospodarki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 598, Ekonomiczne problemy usług, nr 58, E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, część II, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010.
 16. Klopping I.M., McKinney E.I.: Extending the Technology Acceptance Model and the Task-Technology Fit Model to Consumer E-Commerce. "Information Technology, Learning and Performance Journal", vol. 22, no. 1, Spring 2004.
 17. Lee H-H., Fiore A.M., Kim J.: The role of the technology acceptance model in explaining effects of image interactivity technology on consumer responses. "International Journal of Retail & Distribution Management", vol. 34, no. 8, 2006.
 18. Lee M-C.: Factors influencing the adoption of internet banking: An integration of TAM and TPB with perceived risk and perceived benefit. "Electronic Commerce Research and Applications", no. 8, 2009.
 19. Li J., Mizerski D., Lee A., Liu F.: The relationship between attitude and behavior: an empirical study in China. "Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics", vol. 21, no. 2, 2009.
 20. Liu S-P., Tucker D., Koh C.E., Kappelman L.: Standard user interface in e-commerce sites. "Industrial Management & Data Systems", vol. 103, no. 8, 2003.
 21. Lu J., Yu C-S., Liu C., Yao J.E.: Technology acceptance model for wireless Internet. "Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy", vol. 13, no. 3, 2003.
 22. Pastuszak Z.: Implementacja zaawansowanych rozwiązań biznesu elektronicznego w przedsiębiorstwie. Placet, Warszawa 2007.
 23. Venkatesh V., Bala H.: Technology Acceptance Model 3 and a Research Agenda on Interventions. "Decision Sciences", no. 39(2), 2008.
 24. Venkatesh V., Davis F.D.: A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies. "Management Science", no. 46, 2000.
 25. Venkatesh V., Morris M.G., Davis G.B., Davis F.D.: User acceptance of information technology: Toward a unified view. "MIS Quarterly", no. (27:3), 2003.
 26. Wei T.T., Marthandan G., Chong A. Y-L., Ooi K-B., Arumugam S.: What drives Malaysian m-commerce adoption? An empirical analysis. "Industrial Management & Data Systems", vol. 109, no. 3, 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu