BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gemra Kamil (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Finansowanie wykupu akcji poprzez obligacje strukturyzowane - case study IPO 3D SA
Financing Shares Repurchase Through Structured Bonds - Case Study IPO 3D SA
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 533-540, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami
Słowa kluczowe
Obligacje, Produkty strukturyzowane, Papiery wartościowe
Bonds, Structured products, Securities
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
IPO 3D SA
Abstrakt
Cel - Próba odpowiedzi na pytanie, czy produkty strukturyzowane mogą służyć do wykonywania transakcji mających na celu pośrednie finansowanie przedsiębiorstw. Metodologia badania - Badanie oparte jest na metodzie case study oraz zawiera elementy analizy danych wtórnych. Wynik - Oferta obligacji znalazła zainteresowanie wśród inwestorów. Można zatem zakładać, że tym śladem podążą inni emitenci, którzy dzięki produktom strukturyzowanym będą z jednej strony oferować ciekawe możliwości inwestycyjne, a z drugiej strony takie produkty mogą posłużyć do finansowania potrzeb przedsiębiorstw. Oryginalność/wartość - W artykule omówiono stosunkowo nową emisję, która miała miejsce jesienią 2016 roku. Pokazano nowe rozwiązanie na rynku finansowym w Polsce.(abstrakt oryginalny)

Purpose - An attempt to answer the question whether structured bonds can be used in indirect corporate financing. Research methodology - The study is based on a case study method and contains elements of secondary data analysis. Findings - The offer of bonds captured the investor's attention. On the basis of that fact we can assume that other issuers will follow the same path. Structured products will create a possibility of interesting investments and on the other hand they can be used in indirect corporate financing. Originality/value - article describes relatively new transaction, which took place in Autumn of 2016. It shows new solution in financial market in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyduch, M. (2013). Bankowe papiery wartościowe strukturyzowane. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
  2. Gemra, K. (2016). Bezprospektowa emisja obligacji jako źródło finansowania firm z sektora MŚP. W: J. Grzywacz (red.), Źródła finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
  3. Gemra, K. (2016). Publiczna emisja obligacji źródłem finansowania przedsiębiorstwa typu start-up - case study Zortrax SA. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 10, 76-89.
  4. Hadaś-Dyduch, M. (2014). Zysk zakończonych produktów strukturyzowanych w formie obligacji strukturyzowanej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 804. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 67.
  5. Mokrogulski, M., Sepielak, P. (2010). Produkty strukturyzowane w Polsce w latach 2000-2010. Warszawa: Wydawnictwo Komisji Nadzoru Finansowego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-42
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu