BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klepacki Jarosław (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Rynek obligacji państwowych w dobie ujemnych stóp procentowych
Bond Market in the Era of Negative Interest Rates
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 541-553, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Obligacje, Ryzyko stopy procentowej, Papiery dłużne
Risk management, Bonds, Interest rate risk, Debt securities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ultraniskie stopy procentowe, masowa ucieczka kapitałów od ryzyka oraz ujemne rentowności na rynku długu rzucają nowe światło na do niedawna czysto teoretyczne koncepcje. Identyfikowanie określonych instrumentów finansowych w sposób jednoznaczny pod względem ryzyka oraz niekonwencjonalne zarządzanie stopami procentowymi determinuje konieczność nowych badań. Era pokryzysowa na globalnych rynkach finansowych uwidacznia nowe zjawiska i zależności, wskazując jednocześnie zupełnie nowe zagrożenia. Jest wielce prawdopodobne, że tak jak po 2009 roku zaczynało się nowe podejście na rynkach kapitałowych, tak obecnie, czyli po 2016 roku, kreuje się nowa wizja zarządzania kosztem pieniądza.(abstrakt oryginalny)

Ultra-low interest rates, massive capital flight risk and negative yields in the debt market sheds new light on the recent theoretical concepts. Identification of specific financial instruments explicitly in terms of risk and unconventional management of interest rates determines the need for new research. The era of post-crisis global financial markets reveals new phenomena and relationships while pointing a completely new threats. It's likely that just as after 2009 began with a new approach on the capital markets so now, that after 2016 creates a new vision of management at the expense of money.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andolfatto, D., Li, L. Quantitative Easing in Japan: Past and Present. Pobrane z: http:// research. stlouisfed.org / publications/ es/article/10024 (24.11.2016).
 2. Barbosa, L., Costa, S. (2010). Determinants of sovereign bond yield spreads in the euro area in the context of the economic and financial crisis. Banco de Portugal Working Papers, 22.
 3. Fryc, J., Oyedele, A. (2016). Ekonomiści niegdyś nawet nie śnili o ujemnych stopach procentowych. Teraz od nowa piszą podręczniki do ekonomii. Pobrane z: http://businessinsider.com.pl/finanse/ujemne-stopy-depozytowewyzwaniem- dla-ekonomistow/e7pe1bh (22.12.2016).
 4. Georgoutsos, D.A., Migiakis, P.M. (2013). Heterogeneity of the determinants of euro-area sovereign bond spreads what does it tell us about financial stability? Journal of Banking & Finance, 37.
 5. Goldberg, L., Leonard, D. (2003). What moves sovereign bond markets? The effercs of economic news on US and German yields. Current Issues in Economics and Finance, 9 (9).
 6. Gostomski, E. (2015). Konsekwencje stosowania w strefie euro ujemnych stóp procentowych. Bank Spółdzielczy, 1 (578), luty-marzec.
 7. Grabowski, W., Stawasz, E. (2013). Programy skupu Europejskiego Banku Centralnego w dobie kryzysu zadłużeniowego w strefie euro. Ekonomia Międzynarodowa, 4.
 8. Heinz, F.F., Sun, Y. (2014). Sovereign CDS spreads in Europe - The role of global risk aversion, economic fundamentals, liquidity, and spillovers. IMF Working Paper, 14/17.
 9. KNF (2010). Polski rynek finansowy w obliczu kryzysu finansowego w latach 2008-2009. Raport Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Warszawa.
 10. Kujawski, L., Mrzygłód, U., Zamojska, A. (2015). Determinanty rentowności obligacji skarbowych Polski i wybranych krajów europejskich w latach 2005-2013. Materiały i Studia NBP, 313.
 11. Mishkin, F. (2002). Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. NBP (2010-2015). Wyniki badania obrotów w kwietniu 2010-2015 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce w ramach projektu Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity. Warszawa.
 13. Rostowski, J. (2003). Pięć mitów o deflacji. Pobrane z: http://www.case-research.eu/upload/publikacja_plik/894088_ Piec mitow o deflacji.pdf (29.12.2016).
 14. Rutkowski, A. (2000). Zarządzanie finansami. Warszawa: PWE.
 15. Sporek, T. (2013). Globalne konsekwencje kryzysu finansowego w Grecji. Studia Europejskie, 3.
 16. Swatler, L. (1985). Finanse. Warszawa: PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-43
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu