BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kokot Sebastian (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Residential Property Price Indices on Small Property Markets
Źródło
Real Estate Management and Valuation, 2017, vol. 25, iss. 1, s. 5-18, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Ceny nieruchomości, Wskaźniki cen
Real estate market, Real estate prices, Price indices
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R20
summ.
Abstrakt
There are many reasons for the fact that reliable property indices are difficult to calculate. Even though, in theory, there are several acknowledged methods of their determination, this task poses problems of various nature in practice. These problems grow when the data sets are limited, which is the case on small property markets where the number of transactions are low. The paper is an attempt to compute property price indices on the basis of a statistically smoothed series of average unit prices of residential properties sold on a small market, exemplified by the county of Łobez. Additionally, the paper discusses the problems that have emerged over the course of the study, as well as the obtained results, as viewed in the context of the general situation on the property market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baza Demografia (Demography Base). Stan i struktura ludności (State and Structure of the Population). Główny Urząd Statystyczny (Central Statistical Office).
 2. Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów (stan w końcu sierpnia 2014 r). (The Unemployed and Unemployment Rate According to Provinces, Subregions and District (as of the End of August 2014)) [in Polish], 2014, Główny Urząd Statystyczny (Central Statistical Office).
 3. BOURASSA S. C., HOESLI M., SUN, J., 2006, A Simple Alternative House Price Index Method, Journal of Housing Economics, 15 (1).Crossref
 4. FRANCKE M.K., 2010, Repeat Sales Index for Thin Markets, The Journal of Real Estate Finance and Economics, Vol. 41, Issue 1.
 5. GAMRACKI A., GAMRACKI J., 2009, Szacowanie emisji tlenków azotu (NOx) na podstawie danych eksploatacyjnych rzeczywistego obiektu przemysłowego (Assessing Nitrogen Oxide Emissions Based on Operational Data of an Actual Industrial Facility) [in Polish], Pomiary Automatyka Kontrola, nr 07 (Measurement Automatics Control, No. 7) , Gliwice.
 6. GOODHART, C., 2001, What Weight Should Be Given to Asset Prices in Measurement of Inflation? Economic Journal, Vol. 111.
 7. GUO X., ZHENG S., GELTNER D., LIU H., 2014, A New Approach for Constructing Home Price Indices: The Pseudo Repeat Sales Model and its Application in China, Journal of Housing Economics, Vol. 25.Web of ScienceCrossref
 8. HILL R., 2011, Hedonic Price Indexes for Housing, OECD Statistics Directorate, Working Paper No. 36.
 9. JANSEN S.J.T., DE VRIES P., COOLEN, H.C.C.H., LAMAIN C.J.M , BOELHOUWER P. J., 2008, Developing a House Price Index for The Netherlands: A Practical Application of Weighted Repeat Sales, Journal of Real Estate Finance and Economics, Vol. 37, Issue 2.
 10. KOKOT S., 2015a, Przyczynek do badań nad indeksami cen nieruchomości (Contribution to Studies on Real Estate Price Indices) [in Polish], Wiadomości Statystyczne nr 4, (Statistical News No. 4), Warszawa.
 11. KOKOT S., BAS M., 2013, Evaluation of the Applicability of Statistical Methods in Studies on Price Dynamics on the Real Estate Market, Real Estate Management and Valuation, Vol. 21, No. 1.
 12. ŁASZEK J., WIDŁAK M., 2008, Badanie cen na rynku mieszkań prywatnych zamieszkałych przez właściciela z perspektywy banku centralnego (Studies of Prices on the Private Housing Market Inhabited by the Owner from the Perspective of the Central Bank) [in Polish], Bank i Kredyt (Bank and Credit), No. 39 (8), Narodowy Bank Polski (National Bank of Poland), Warszawa.
 13. NICHOLAS T., SCHERBINA A., 2013, Real Estate Prices During the Roaring Twenties and the Great Depression, Real Estate Economics, Vol. 41, Issue 2.
 14. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2015 r. z podziałem na województwa (Declaration of the President of the Central Statistical Office of 14 October 2015 on the issue of price change indicators for residential dwellings in the second quarter of 2015 with division into provinces) [in Polish].
 15. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2015 r. z podziałem na województwa (Declaration of the President of the Central Statistical Office of 11 January 2016 on the issue of price change indicators for residential dwellings in the third quarter of 2015 with division into provinces) [in Polish],.
 16. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2014 r. (Area and Population in Territorial Crossection in 2014) [in Polish], 2014, Główny Urząd Statystyczny (Central Statistical Office), Warszawa.
 17. TOMCZYK E., WIDŁAK M., 2010, Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy (Construction and Properties of Hedonic Housing Price Index for Warsaw) [in Polish], Bank i Kredyt (Bank and Credit), No. 41 (1), Narodowy Bank Polski (National Bank of Poland), Warsaw.
 18. TROJANEK R., 2008, Wahania cen na rynku mieszkaniowym (Fluctuations on the Housing Market) [in Polish], Published by Akademia Ekonomiczna in Poznań (Economic Academy in Poznań).
 19. VELLEMAN P. F., 1980, Definition and Comparison of Robust Nonlinear Data Smoothing Algorithms, Journal of the American Statistical Association, Volume 75, Issue 371.
 20. WIDŁAK M., 2010, Metody wyznaczania hedonicznych indeksów cen jako sposób kontroli zmian jakości dóbr. (Methods of Indicating Hedonic Price Indices as a Method of Controlling the Quality of Goods) [in Polish], Wiadomości Statystyczne (Statistical News), No. 9, Główny Urząd Statystyczny (Central Statistical Office), Warszawa.
 21. WOOD R., 2005, A Comparison of UK Residential Mouse Price Indices, BIS Paper No. 21.
 22. Wycena nieruchomości (Real Estate Valuation), 2006, Hozer et al., Department of Econometrics and Statistics, University of Szczecin, Institute for Economic Analyses, Diagnoses and Forecasts, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5289
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/remav-2017-0001
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu