BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kordel Piotr (Politechnika Śląska)
Tytuł
Repozytorium wiedzy w strategii zarządzania wiedzą organizacji : studium przypadku przedsiębiorstwa branży informatycznej
Knowledge Repository in Organizational Knowledge Management Strategy : the Case Study of It Enterprise
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 3 (11), s. 29-41, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Zarządzanie wiedzą, Wiedza w organizacji
Knowledge-based economy, Knowledge management, Knowledge in organization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor w artykule opisuje znaczenie procesu zarządzania wiedzą w odniesieniu do przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Strategie zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania relacjami zewnętrznymi organizacji są opisywane jako kluczowe elementy strategii zarządzania wiedzą. Repozytorium wiedzy stanowi centralny mechanizm przekazywania oraz przechowywania wiedzy i informacji, w odniesieniu do strategii zarządzania wiedzą. W ostatnim rozdziale autor prezentuje studium przypadku wdrożenia repozytorium wiedzy w firmie informatycznej, jako empiryczną ilustrację przedstawionego modelu strategii zarządzania wiedzą. (abstrakt oryginalny)

The meaning of knowledge management strategy in the context of enterprises functioning in the framework of knowledge based economy is presented in the article. The strategies of human resource management and external relations management are described as crucial for knowledge management strategy. In this light knowledge repository plays important role of central system of information and knowledge storing and distribution. In the last part of the article author presents the empirical illustration of knowledge repository implementation in IT enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cook P., Laurentis C., Todtling F., Trippl M.: Regional Knowledge Economies: Markets, Clusters and Innovation. Edward Elgar, Chetelnham 2007.
 2. Czakon W., Yami S., Roy F.: Strategie koopetycji - nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej. "Przegląd Organizacji", nr 6, 2008.
 3. Emery M.: The Current Version of Emery's Open System Theory. "Systemic Practice and Action Research", no. 13, 2000.
 4. Friedman T.: The World is Flat. Farrar Straus & Giroux, New York 2005.
 5. Hammer M., Champy J.: Reengineering the Corporation: A manifesto for Business Revolution. Harper Business, New York 1993.
 6. Selsky J.W., Goes J. Babüroglu O.N.: Contrasting Perspectives of Strategy Making: Applications in 'Hyper' Environments. "Organization Studiem", no. 28, 2007.
 7. Special Issues on Hypercompetition. "Organization Science", no. 7, 1996.
 8. Sydänmaanlakka P.: An Intelligent Organization: Integrating Performance, Competence and Knowledge Management. Capstone Publishing Limited, Oxford 2002.
 9. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2009, http://www.oecd.org/document/10/0,3343,en_2649_33703_39493962_1_1_1_1,00.html#about, z dn. 30.01.2010 r.
 10. Reinstaller A., Unterlass F.: What is the right strategy for more innovation in Europe? Drivers and challenges for innovation performance at the sector level, Austrian Institute for Economic Research (WIFO), Vienna, Austria 2008, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm, http://www.europeinnova.eu/web/guest, z dn. 27.01.2010 r.
 11. http://www.oecd.org/document/16/0,3343,en_2649_39263294_2756624_1_1_1_1,00.html, z dn. 30.01.2010 r.; Raport badawczy KPMG Polska, Zarządzanie wiedza w Polsce 2004, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu