BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kościelniak Helena (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Monitoring finansowy przedsiębiorstw w ujęciu sektorowym
Companies Financial Monitoring in Sectoral Term
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 3 (11), s. 43-55, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Monitoring finansowy, Luka informacyjna, Wskaźniki finansowe
Financial monitoring, Information gap, Financial indicators
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Funkcjonujące organizacje w swojej działalności wykorzystują określoną kombinację zasobów ludzkich, finansowych, rzeczowych i informacyjnych. Informacja stała się czwartym - obok ziemi, kapitału i pracy - czynnikiem produkcji, gdyż służy do osiągnięcia celów przedsiębiorstwa. Nie każda informacja pojawiająca się w gospodarce jest czynnikiem produkcji; jest nim tylko taka informacja, która ma cechy zasobu ekonomicznego. Zbiory informacji, aby przedstawiały wartość ekonomiczną dla przedsiębiorstwa, muszą być zbiorami uporządkowanymi. Jednym z wysoko kreatywnych narzędzi w zakresie zarządzania, umożliwiającym tworzenie nowych zasobów informacyjnych i decyzyjnych jest monitoring finansowy. (abstrakt oryginalny)

For their operation, organizations employ a particular combination of human, financial, material and information resources Except for land, capital and labour, information has become the fourth means of production since it is utilized for achievement of the goals. Not all information that appear in economy becomes a means of production; this occurs only in the case of information which shows the nature of economic resources. A set of information, in order to become an economic value to an enterprise, must form an ordered set. Financial monitoring is one of the most creative tools for management, allowing for creation of new information and decision-related resources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bendkowski Józef, Bendkowski Jacek: Praktyczne zarządzanie organizacjami. Kompetencje menedżerskie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
  2. Borowiecki R., Kwieciński M.: Monitorowanie otoczenia. Przepływ i bezpieczeństwo informacji. W stronę inteligencji przedsiębiorstwa. Zakamycze 2003.
  3. Flakiewicz W.: Systemy informacyjne w zarządzaniu (uwarunkowania, technologie, rodzaje). C.H. Beck, Warszawa 2002.
  4. Griffin R.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2002.
  5. Hawawini G., Viallet C.: Finance for Executives, Managing for Value Cration. South-Western, Cincinnati 2002.
  6. Mytlewski A.: Monitoring ekonomiczny przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
  7. Penc J.: Decyzje menedżerskie - o sztuce zarządzania. C.H.Beck, Warszawa 2001.
  8. Olejniczak W.: Projektowanie systemów informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1989.
  9. Rabin A., Jackowski E.M.: Handbook of Information Resource Management. Marcel Dekker, New York 1988.
  10. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z.: Controlling analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Difin, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu