BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kokot Sebastian (University of Szczecin, Poland), Hełdak Maria (Wrocław University of Environmental And Life Sciences, Poland)
Tytuł
Fees for Advertisements in Public Space Incurred by a Given Bank Brand in Poland
Źródło
Real Estate Management and Valuation, 2017, vol. 25, iss. 1, s. 93-102, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Reklama zewnętrzna, Przestrzeń publiczna, Ochrona krajobrazu
Outdoor advertising, Public space, Landscape protection
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C13, L85
summ.
Abstrakt
This article aims to present significant changes in the rates of fees for advertisements on selected bank buildings located in public space, resulting from the implementation of the so-called "Act on Landscape Protection" (Act on amending certain acts in connection with the strengthening of landscape protection tools from 24 April 2015 (2015 Journal Of Laws, item 774). The Act on landscape protection aims to minimize the amount of signboards in city centers. It introduces significant changes regarding (a) fees, (b) the expanded definition of advertisements, and (c) potential revisions and renewal of advertisements. The implementation of the Act causes significant inconveniences and challenges in the process advertising services. The objective of this research is to assess changes in the costs of advertising incurred by banks. More specifically, the research estimated (a) fees incurred by a selected bank brand for signboards placed on all bank branches within the entire country. An altered definition of an advertisement placed in the right-of-way and in public space will cause an increase in the surface of signboards, and, therefore, an increase in fees. In addition, a new type of fee (i.e., advertising fee) will increase the expenses incurred by the bank for the specified objects. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BENEDIKT A., 2004, Reklama jako proces komunikacji (Advertising as a Communication Process) [in Polish], Wrocław, p. 113.
 2. BERKOVITZ E. N., KERIN R.A., HARTLEY S.W., 1994, William ruderlıus, Marketing, 4. Ed. Irwin Inc.
 3. BHARGAVA, M., DONTHU, N., 1999, Sales Response to Outdoor Advertising, Journal of Advertising Research, 39, pp. 7-18.
 4. CZECH M., KROPIEWNICKA, OSTROWIECKI D.,2014, Reklama częścią krajobrazu - nowe regulacje prawne dotyczące reklamy zewnętrznej w świetle prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Advertising as Part of the Landscape - New Regulations on Outdoor Advertising in the Light of the Presidential Draft Bill on the Amendment of Certain Acts in Connection with the Strengthening of Landscape Protection Tools) [in Polish]. Przegląd Prawa Ochrony Środowiska (Environmental Law Review), 2/2014.
 5. GULMEZ M., KARACA S., KITAPCI O., 2010, The Effects of Outdoor Advertisements on Consumers: a Case Study, Studies in Business and Economics, Vol. 5, Issue 2, pp. 70-88.
 6. KAMICAITYTE-VIRBASIENE J., SAMUCHOVIENE O., 2013, Free Standing Billboards in a Road Landscape: Their Visual Impact and Its Regulation Possibilities (Lithuanian Case). Environmental Research, Engineering and Management, 2013. No. 4(66), pp. 66-78
 7. KALINOWSKA D., 2007. Czucie i wiara silniej mówią o mnie (Feeling and Faith Say More about Me) [in Polish], "Press", No. 11.
 8. LICHTENTHAL, J. D., YADAVA V., DONTHUB N., 2006, Outdoor Advertising for Business Markets, Industrial Marketing Management, 35, (2006), pp. 236-247.Crossref
 9. MIKOLAJCZAK-DEGRAUWE K., BRENGMAN M., 2014, The Influence of Advertising on Compulsive Buying - The Role of Persuasion Knowledge, Journal of Behavioral Addictions 3(1), pp. 65-73.
 10. NEUNER, M., RAAB, G., REISCH, L. A., 2005, Compulsive Buying in Maturing Consumer Societies: An Empirical Re-inquiry, Journal of Economic Psychology, 26(4), pp. 509-522.Crossref
 11. Outdoor Advertising Control Practices in Australia, Europe and Japan, 2011, FHWA International Technology Scanning Program, United States.
 12. PŁUCIENNIK M., HEŁDAK M., WERNER E., 2015, Fees for Advertisements in the Right-of-Ways of Public Roads Incurred by a Given Bank Brand in Poland, Real Estate Management and Valuation, Vol. 23, No. 4, pp. 52-61.
 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. U. z 2014 r. poz. 1608 ) (Decree of the Minister of Infrastructure of 18 July 2011 on the rates of fees for occupying the right-of-way of roads administered by the General Director for National Roads and Motorways) (Journal of Laws of 2014, Item 1608)).
 14. TAYLOR, C. R., CHANG, W., 1995, The History of Outdoor Advertising Regulation in the United States, Journal of Macromarketing, 15(1), pp. 47-59.
 15. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. 2015, poz. 774) (Act on Amending Certain Acts in Connection with the strengthening of Landscape Protection Tools of April 24, 2015 (2015 Journal of Laws, Item 774)).
 16. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015, poz. 460). (Act on Public Roads of March 21, 1985) (consolidated text, 2015 Journal of Laws, Item 460)).
 17. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) (Act on Spatial Planning and Development of March 27, 2003 (consolidated text, 2015 Journal Of Laws, Item 199 as amended)).
 18. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014 poz. 849 ze zm.) (Act on local taxes and fees of January 12, 1991 (consolidated text, 2014 Journal of Laws, Item 849 as amended)).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5289
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/remav-2017-0006
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu