BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szyran-Resiak Agata (Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy)
Tytuł
Systematyka metod pokrewnych możliwych do zastosowania w ocenie jakości działalności marketingowej organizacji
Systematization of Methods Aligned with Potential Use in Assessment of Marketing Organizations Quality
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2016, t. 23, s. 87-98, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Jakość, Marketing, Marketing organizacji, Analiza wielokryterialna, Wielowymiarowa analiza porównawcza
Quality, Marketing, Organization marketing, Multicriteria analysis, Multi-dimensional comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W literaturze przedmiotu istnieje wiele metod służących ocenie jakości działalności marketingowej organizacji (np. audyt marketingowy, czy kontrola rentowności marketingu). Są też takie, które można do tej oceny zaadaptować. A zatem celem niniejszego artykułu jest identyfikacja metod pokrewnych możliwych do zastosowania w ocenie jakości działalności marketingowej organizacji. Stąd też w opracowaniu przedstawiono systematykę tych metod w podziale na dwie odrębne grupy: służące do wspomagania wyborów wielokryterialnych oraz do porównywania wielowymiarowych obiektów. Słowa kluczowe: marketing, metody, wielokryterialność, porównywanie, wielowymiarowość. (abstrakt oryginalny)

There are many methods in the literature for purpose of assessing the marketing activities quality in organizations (e.g. a marketing audit, control and profitability of marketing). There are also methods that can be adapted for this assessment. Therefore, the aim of this article is to identify methods possible to use in assessing the quality of marketing activities in organizations. In this document you will find a systematization of methods in two different groups: designed to support multi-criteria choices and designed to compare multidimensional objects.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berekoven Ludwig, Eckert Werner, Ellenreider Peter. 1999. Marktforschung. Methodische Grundlagen und Praktische Anwendung. 8. Auf. Wiesbaden.
 2. Dobrowolska Anna. 2002. Ocena jakości procesu logistycznego przedsiębiorstwa przemysłowego. Rozprawa doktorska, Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Wrocław.
 3. Galanc Tadeusz, Jaśniewicz Zygmunt, Mikuś Jan. 1989. "O pewnej metodzie prognozowania ilościowego stanów obiektów technicznych". Prace Naukowe i Prognostyczne Politechniki Wrocławskiej nr 4.
 4. Gierszewska Grażyna, Romanowska Maria. 2002. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 5. Gramacki Jarosław, Gramacki Artur. 2008. Wybrane metody redukcji wymiarowości danych oraz ich wizualizacji. XIV Konferencja PLOUG. Szczyrk.
 6. Hellwig Zygmunt. 1990. Taksonometria ekonomiczna, jej osiągnięcia, zadania i cele. W Taksonomia - teoria i jej zastosowania. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 7. Jajuga Krzysztof (red.). 1999. Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych. Warszawa: PWN.
 8. Jankiewicz-Siwek Anna. 1996. Syntetyczne miary oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw (propozycja dla banków). W Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych. red. Edward Nowak, Mirosław Urbanek. Lublin: UMSC.
 9. Kauf Sabina. 2004. Badania rynkowe w sferze marketing i logistyki. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 10. Kindlarski Edward. 1988. Jakość wyrobów. Warszawa: PWN.
 11. Kolman Romuald. 1973. Ilościowe określanie jakości. Warszawa: PWE.
 12. Kramer Teodor. 1994. Podstawy marketingu. Warszawa: PWE.
 13. Kral Zygmunt. 1997. "Ocena realizacji przedsięwzięć". Badania Operacyjne i Decyzje nr 3.
 14. Kral Zygmunt. 1993. "Metoda oceny planów przedsięwzięć". Badania Operacyjne i Decyzje nr 3.
 15. Krodkiewska-Skoczylas Elżbieta. 1997. Syntetyczna ocena jakości. W Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości. red. Tadeusz Wawak. Kraków: Wydawnictwo EJB.
 16. Krzanowski Wojtek. 2000. Principles of Multivariate Analysis: A User's Perspective. Oxford: Oxford University Press.
 17. Lisiecka Krystyna. 1997. Ocena rynkowej jakości produktów a wynik finansowy. W. Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości. red. Tadeusz Wawak. 178-188. Kraków: Wydawnictwo EJB.
 18. Meffert Heribert. 1992. Marketingforschung und Käuferverhalten. 2. Aufl.. Wiesbaden.
 19. Mynarski Stefan (red.). 1992. Badanie przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny. Warszawa: PWN.
 20. Siedlecka Urszula, Siedlecki Juliusz. 1994. Taksonomiczna analiza standardów życia w Polsce. W Zastosowanie metod taksonomicznych w gospodarce. Taksonomia zeszyt 1. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 21. Sobczyk Mieczysław. 1995. Syntetyczny miernik jakości środowiska naturalnego. W Klasyfikacja i analiza danych. Problemy teoretyczne. Taksonomia zeszyt 2. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 22. Strahl Danuta (red.). 1998. Taksonomia struktur w badaniach regionalnych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.
 23. Thompson Arthur, Strickland Alonzo. 1996. Strategic Management. Concepts and Cases. Boston: Irwin Professional Publishing.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu