BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lietnieva Olga (National Academy of Public Administration, Ukraine)
Tytuł
The Historical Perspectives of the Development of Systems of State Regulation of Estate Property in Ukraine
Źródło
Journal of Geography, Politics and Society, 2016, nr 6(1), s. 10-16, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Własność nieruchomości, Prawo
Real estate, Ownership of real property, Law
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
The article is about the development of the legal regulation in the matter of the registration of law of estate on estate property beginning from the Kyiyv Rus times till nowadays. The registration of rights on estate property is a newish phenomenon for the majority of governance systems and whereas it was unmethodical and unsystematic before the early 20th century, in the beginning of the 20th century the state registration of rights, objects or transactions is complied as a fully functional institution. Besides the main historic periods of development of the systems of legal regulation in the matter of the state registration of the rights on the estate property is reviewed.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ахмадгазизов И., 2008, О государственной регистрации вещных прав на недвижимость при их переходе, Хо- зяйство и право, 11, 124-128.
 2. Бойко І., 2009, Формування та функціонування інституту права власності у Галичині в складі Польського Коро- лівства (1349-1569), Вісник Львівського університету, 48, 32-38.
 3. Дьоміна О. 2012, До питання державної реєстрації земель- ної ділянки (в аспекті реформування інституту дер- жавної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень), Часопис цивільного і кримінального судо- чинства, 2, 98-104.
 4. История Государственной регистрации прав на недви- жимо имущество и сделок с ним, http://av-ue.ru/just. php?d=hist_grp.htm [22.05.2016]
 5. Мартинюк О., 2007, Еволюція правового регулювання дер- жавної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Україні (X - XVIII ст.), Держава і право: серія: юридичні і політичні науки, 36, 146-152.
 6. Победоносцев К., 2004, Курс гражданского права : первая часть Вотчинные права, Издательство "Статут", Мо- сква.
 7. Закон України від 01 липня 2004 року № 1952-IV Про держав- ну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (зі змінами), 2004, Відомості Верховної Ради України, № 51, 553.
 8. Романюк Я., 2010, Державна реєстрація правочинів: її суть та правове значення, Вісник Верховного Суду України, № 5 (117), 40 - 46.
 9. Рубаник В., 2002, Інститут права власності в Україні: проблеми зародження, становлення й розвитку від найдавніших часів до 1917 року: Історико-правове до- слідження, Видавництво "Легас", Харків.
 10. Сенчук В., 2009, Правове забезпечення реєстрації нерухо- мого майна та прав на нього в Україні: історико-пра- вовий аналіз, Інститут законодавства Верховної Ради України, Київ.
 11. Слободянюк С., 2011, Окремі аспекти становлення та роз- витку інституту державної реєстрації речових прав в Україні, Приватне право і підприємництво: Збірник наукових праць, 10, 66-69.
 12. Цивільний кодекс Української РСР (зі змінами), 1963, Відо- мості Верховної Ради України, № 30, 463.
 13. Martin E. A., 2003, A dictionary of law, Cambridge University Press, Cambridge.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-2249
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/24512249JG.16.002.5251
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu