BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kostov Ivo (University of Economics in Varna, Bulgaria), Palicki Sławomir (Poznań University of Economics and Business, Poland), Rącka Izabela (The President Stanislaw Wojciechowski University School of Applied Sciences in Kalisz, Poland)
Tytuł
The Activities of Local Governments in the Revitalization of Public Space in Bulgaria and Poland
Źródło
Real Estate Management and Valuation, 2017, vol. 25, iss. 1, s. 103-111, rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rewitalizacja, Przestrzeń publiczna, Polityka samorządu terytorialnego, Wydatki budżetowe
Revitalization, Public space, Local government policy, Budget expenditures
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O18, R19, R53
summ.
Kraj/Region
Bułgaria, Polska
Bulgaria, Poland
Abstrakt
The research discussed in the article focuses on public space in urban areas and revitalization activities carried out by local governments. The goals of the paper are to identify the conditions and opportunities for the development of public space by local governments of Bulgaria and Poland, to find regularities (similarities and differences) and to assess the actions taken. The specific objective is to illustrate the process of planning and managing selected large revitalization investments in urban public spaces in Bulgaria and Poland. The research methods used comprise the analysis of literature, including official documents and acts of law and case studies. The paper analyzes the conditions and manifestations of activities taken by local governments regarding investment in public space (development and revitalization of public space programs and investing in real estate) in Bulgaria and Poland, using examples from selected cities. The authors selected two comparable urban areas: Varna in Bulgaria and Poznań in Poland, chosen intentionally due to the similarity of the two post-socialist bloc countries and the availability of information. Bulgarian and Polish state law and various acts of local law were analyzed. The experimental part of the publication introduces case studies of investments in the revitalization of real estate in public space managed by the local governments. It shows examples of projects which are relevant to the development of the cities under study. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BELNIAK S., 2008, A Partnership of Public and Private Sectors as a Model for the Implementation of Urban Revitalization Projects, Journal Of European Real Estate Research, Vol. 1, No. 2.
 2. BODNAR J., 2015, Reclaiming Public Space, Urban Studies, September 2015, Vol. 52, No. 12, pp. 2090-2104.Crossref
 3. COLLET A., 2012, Montreuil, <>? La gentrification ou la fabrication d'un quartier ancient de centre-ville, Actes de la recherché en Sciences Sociales, Centre-villes, modèles, lutes, pratiques, décembre 2012, 195, SEUIL, pp. 13-37.
 4. CZORNIK M., 2004, Miasto: ekonomiczne aspekty funkcjonowania (City: Economic Aspects of Functioning), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 5. Jak przetworzyć Miejsce. Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych (How to Convert a Place. A Handbook on Successful Public Spaces Creation), http://www.sak.org.pl/data/file/jak_przetworzyc_miejsce_429.pdf (dostęp 05 maja 2015).
 6. KILJAŃSKA P., 2014, Prognostyczna ocena efektywności społeczno-ekonomicznej przedsięwzięć rewitalizacyjnych na przykładzie projektu ICHOT - Brama Poznania" (Prognostic Assestment of Socio- Economic Effectiveness of Revitalization Activities Based on ICHOT-Porta Posnania Project), praca dyplomowa (promotor - dissertation advisor - S. Palicki), mpm, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 7. PALICKI S., 2007, Rewitalizacja na tle innych przejawów odnowy miast (Revitalization as the One of the Aspects of Urban Renewal), Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (Journal of the Polish Real Estate Scientific Society), Vol. 15, No. 1-2, pp. 189-198.
 8. POIESI, F., CAVALLARO, A., 2015, Predicting and Recognizing Human Interactions in Public Spaces, Journal of Real-Time Image Processing, Volume: 10, Issue: 4, pp. 785-803.
 9. IGN (Institute for Real Estate Management), Polityka mieszkaniowa miasta Poznania na lata 2012-2022 (Housing Policy of Poznan City for the period 2012-2022), Instytut Gospodarki Nieruchomościami, Katowice, 2012.
 10. REKOWSKI M., 2011, Mikroekonomia (Microeconomics), Wydawnictwo Akademia, Poznań.
 11. SMITH N., 1987, Gentrification and the Rent Gap, Annals of the Association of American Geographers, Vol. 77, Issue 3, pp. 462-478. Contested Public Spaces, American Journal of Community Psychology, Vol.56, Issue: 3-4, pp. 368-382.Crossref
 12. TROJANEK M., Strategic Municipal Real Estate Management, Journal of International Studies, Vol. 8, No. 2, 2015, pp. 9-17.
 13. TROJANEK M., 2014, Zmiany wpływów z nieruchomości w dochodach miasta Poznania w latach 2001-2012 (Changes in Revenues from Real Estates in Poznań City in the Period 2001-2013), Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014, ss. 457-469.
 14. VAN CRIEKINGEN M., DECROLY J. M., 2003: Revisiting the Diversity of Gentrification: Neighbourhood Renewal Processes in Brussels and Montreal, Urban Studies, Vol. 40, No 12, 2451-2468.Crossref
 15. WOJEWNIK-FILIPKOWSKA A., 2012, Inwestycje w procesie odnowy miast - koncepcja oceny efektywności projektów (Investments in the Process of Urban Regeneration - Concept of Assessing Project Effectivness), Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (Journal of the Polish Real Estate Scientific Society), Vol. 20, No. 3, pp. 247-259.
 16. ZHENG, S., KAHN, M. E., 2013, Does Government Investment in Local Public Goods Spur Gentrification? Evidence from Beijing, Real Estate Economics, Spring 2013, Vol. 41, Iss. 1, pp. 1-28.Crossref
 17. ZIOBROWSKI Z., Rewitalizacja miast polskich - podsumowanie projektu (Polish Urban Revitalization - Project Summary), I Kongres Rewitalizacji Miast Polskich, Kraków, 2010, http://www.sgh.waw.pl/katedry/kin/wydarzenia/poznan/projekt_irm.pdf (dostęp 15 września 2012).
 18. ŹRÓBEK-RÓŻAŃSKA A., 2011, Uwarunkowania prawne gospodarki nieruchomościami w gminie w aspekcie kształtowania jej rozwoju (Legal Conditionings Concerning Real Estate Management in a Commune in View of its Development), Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (Journal of the Polish Real Estate Scientific Society), Vol. 19, No. 2, pp. 39-48.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5289
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/remav-2017-0007
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu