BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błaszak Magdalena (Uniwersytet Śląski)
Tytuł
Nowa leksyka w macedońskiej terminologii ekonomicznej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce, 2016, s. 15-27, bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe
Terminologia ekonomiczna
Economic terminology
Abstrakt
Autorka w niniejszym artykule przedstawia, jak duża otwartość na obce wpływy charakteryzuje język macedoński. Można w nim spotykać wiele zapożyczeń z różnych języków, na przykład tureckiego, serbskiego czy bułgarskiego, co wynika głównie z historii tego kraju, ale także ze specyfiki języka angielskiego, który znany jest niemal każdemu, a zwłaszcza młodemu pokoleniu. Przeprowadzone badania wskazują, iż wpływ anglicyzmów uwidacznia się na różnych płaszczyznach języka macedońskiego, przede wszystkim we współczesnej leksyce. Autorka w swoich rozważaniach pokazuje, jak przebiega proces adaptacji zapożyczeń na różnych poziomach języka: graficznym, fonologicznym, morfologicznym i semantycznym. Zapożyczenia te, ze względu na znaczną potrzebę uzupełnienia macedońskiej leksyki, napływają do terminologii ekonomicznej bardzo szybko, w sposób niekontrolowany. Prowadzi to do internacjonalizacji słownictwa z uwagi na umiędzynarodowianie się systemów terminologicznych. Współcześnie nie ma możliwości uniknięcia różnych pożyczek językowych, ponieważ są one najprostszym i najszybszym sposobem wzbogacania słownictwa. Można zauważyć, że nowa terminologia ekonomiczna, w wyniku oddziaływania czynników oraz zjawisk językowych i pozajęzykowych, znalazła odpowiednie miejsce w macedońskim systemie językowym.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gajęcka М.: Zapożyczenia angielskie w bułgarskiej prasie męskiej. "Littera et Lingua". Електронно списание за хуманитаристика. www.slav.uni-sofia.bg/naum/en/ lilijournal/2013/3-4 (dostęp: 26.06.2015)
 2. Kleparski G.A.: Angielskie zapożyczenia leksykalne w języku polskim i niektóre problemy ich adaptacji. "Studia Anglica Resoviensia 2" 2001
 3. Kryżan-Stanojević B.: Jezićni snobizam. "Rijeć" 1998, nr 4
 4. Mańczak-Wohlfeld E.: Angielskie elementy leksykalne w języku polskim. Wydawnictwo Platan, Kraków 1994
 5. Mańczak-Wohlfeld E.: Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim. Universitas, Kraków 1995
 6. Mieszkowska W.: Stare nowe zapożyczenia w rosyjskiej terminologii ekonomicznej. "Linąuistica Copernicana" 2010
 7. Nycz K.: Między fachowością a ekspresją językową. O niektórych swoistych cechach komunikacji giełdowej. "Lingwistyka Stosowana" 2013
 8. Sendek R.: Język macedoński. W: Słowiańskie języki literackie. Red. B. Oczkowa, E. Szczepańska. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011
 9. Дигитален речник на македонскиот јазик. http://www. makedonski.info/ (dostęp: 16.06.2015).
 10. Макаријоска Л., Павлеска-Георгиевска Б.: Влијанието на англискиот јазик врз економската терминологија во македонскиот, српскиот и хрватскиот јазик. "Славистички Студии" 2012-2013
 11. Минова-Гуркова Л.: Синтакса на македонскиот стандарден јазик. Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје 2000
 12. Минова-Гуркова Л.: Стилистика на современиот македонски јазик. Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје 2003
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu