BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bukhtatyi Oleksandr (National Academy of Public Administration, Ukraine)
Tytuł
State Support of the Local Press: What Mechanism Should Be Implemented?
Źródło
Journal of Geography, Politics and Society, 2016, nr 6(1), s. 17-23, tab., bibliogr.5 poz.
Słowa kluczowe
Media, Państwo, Prawo, Kontrola
Media, State, Law, Control
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
The aim of the article is to study the national legislation, the results of which evidence a certain disagreements between legal terminology and understanding of the role and functions of the state in mass media. Due to existence of certain reasons, both objective (complexity of regulatory and legislative procedures) and subjective (cumbersomeness of the state administration apparatus, excessive bureaucracy, in competency), the development of the state information policy is lagging behind changes in social development. In particular, it relates to the change of a model and review of the fundamental mechanisms of the state support of media in Ukraine. Most urgently this issue concerns the print media for local distribution markets.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Горобець В., Бухтатий О, 2015, Комунальна преса Укра- їни: Оцінка готовності до реформи, http://osvita. mediasapiens.ua/print/1411980811/komunalna_presa_ ukraini_otsinka_gotovnosti_do_reformi/ [16.01.2016]
  2. Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», 1997, Відомості Верховної Ради України, 23.09. 1997.
  3. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», 1992, Відомості Верховної Ради Укра- їни, 16.11.1992.
  4. Закони України «Про державний бюджет України на 2010 рік», «Про державний бюджет України на 2011 рік», «Про державний бюджет України на 2012 рік», «Про дер- жавний бюджет України на 2013 рік», «Про державний бюджет України на 2014 рік», «Про державний бюджет України на 2015 рік», 2010-2015, Відомості Верховної Ради України.
  5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затверджен- ня Порядку використання у 2007 році коштів, передба- чених у державному бюджеті для фінансової підтрим- ки преси», 2007, Офіційний вісник України, 21.03.2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-2249
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/24512249JG.16.003.5252
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu