BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czaplińska Mirosława (University of Gdansk, Poland), Rymarzak Małgorzata (University of Gdansk, Poland), Trojanowski Dariusz (University of Gdansk, Poland)
Tytuł
Fuel Station Valuation under Polish and RICS Standards
Źródło
Real Estate Management and Valuation, 2017, vol. 25, iss. 2, s. 20-32, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Nieruchomości komercyjne, Rynek paliw, Rachunek zysków i strat
Commercial property, Fuel market, Profit and loss statement
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D46
summ.
Kraj/Region
Polska, Wielka Brytania
Poland, United Kingdom
Abstrakt
In the last few years, there has been a visible change in the structure of the fuel station market in both Poland and the United Kingdom. The changes taking place both in the fuel station market structure and the management forms of fuel stations, along with the increasing significance of convenience goods sales, result in the necessity of verifying the existing Polish valuation standards of the income approach. Moreover, there is an urgent need to develop specific fuel station valuation guidelines. Fuel station valuation requires both the specific approach and profits method adjustment to be able to account for the specificity of the valuation. The universal character of property valuation in Poland cannot result in ignoring the specificity of fuel station valuation and the market where it operates. Property valuers undertaking valuations of this type of facilities must be familiar with the rules operating on the fuel station market. This paper focuses on the comparison analysis of the fuel station market structure in Poland and the United Kingdom along with the specificity of the way fuel stations operate. Its emphasis is on the comparison analysis of fuel station valuation methods under Polish and RICS standards in order to show their similarities and differences. The aim of the paper is to present the methods of fuel station valuation in Poland and the United Kingdom, though mainly to show the areas of changes in the Polish valuation standards with regards to the profits method under the income approach that would take into account the specificity of fuel stations and their market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AZIMONT F., ARAUJO L., 2010, The Making of a Petrol Station and the "On-the-move Consumer": Classification Devices and the Shaping of Markets, Industrial Marketing Management., No. 39, pp. 1010-1018.
 2. BAUM A., NUNNINGTON N., MACKMIN D., 2006, The Income Approach to Property Valuation, EG Books, Abingdon.
 3. CZAPLIŃSKA M., TROJANOWSKI D., 2012, Sposób zarządzania a specyfika wyceny stacji paliw (Impact of Management Approach on Specificity of Petrol Filling Station Evaluation) [in Polish], Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, No. 20 (2), pp. 201-214.
 4. DELOITTE 2012, Study of the UK petroleum retail market 2012, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/69760/7322-study-of-the-uk-petroleum-retailmarket.pdf (accessed 15.04.2016).
 5. DYDENKO J. (Eds.) 2014, Szacowanie nieruchomości rzeczoznawstwo majątkowe (Property Valuation) [in Polish], Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 6. ENERGY INSTITUTE 2014, Retail Marketing Survey, https://www.energyinst.org/information-centre/eipublications/petroleum-review/retail-marketing-survey-2015 (accessed 15.04.2016)..
 7. FORECOURT TRADER 2014, Fuel Market Review 2014, http://forecourttrader.co.uk/files/Fuel_Market_Review/Fuel_Market_Review_2014.pdf (accessed 15.04.2016).
 8. HAYWARD R. (Eds.) 2008, Valuation: Principles into Practice, EG Books, Abingdon.
 9. ISAAC D., O'LEARY J., 2012, Property Valuation Principles, Palgrave Macmillan, New York.
 10. KWONG KIAT T., 2014, Maintaining Cntrol over Industry Architecture. The Fuel Retailing Industry. A Doctoral Thesis, National University of Singapore, http://scholarbank.nus.edu.sg/bitstream/handle/10635/79487/TayKK.pdf?sequence=1 (accessed 15.04.2016).
 11. OECD 2013, Policy Roundtables. Competition in Road Fuel, http://www.oecd.org/competition/CompetitionInRoadFuel.pdf (accessed 15.04.2016).
 12. PETROL RETAILERS ASSOCIATION 2015, Market Review 2015, http://www.ukpra.co.uk/_assets/PRA_MarketReview2015_C.pdf (accessed 15.04.2016).
 13. POPIHN 2014, Annual Report. Oil Industry and Trade 2014, http://www.popihn.pl/raporty2.php.
 14. POPIHN 2015, Stacje paliw w Polsce 2008-2015 (Petrol stations in Poland 2008-2015) [in Polish], http://www.popihn.pl/stacje_paliw.php?news_id=117 (accessed 15.04.2016).
 15. POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY 2014. NI Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości (Applying the Income Approach in Real Estate Valuation) [in Polish], ,http://pfsrm.pl/sites/default/files/NI Zastosowanie podej cia dochodowego w wycenie nieruchomo ci Uchwa a RK nr 27_08 z 09.12.2008 r. obowi zuje od 01.03.2009 r. w. 08.08.2014 .pdf (accessed 15.04.2016).
 16. RICS 2014, Valuation Standards - Professional Standards Global, London.
 17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 . w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Regulation of the Minister of Economy of 21 November 2005 on the technical conditions that have to be met by base stations and liquid fuel pipelines for far-reaching transportation of crude oil and petroleum products and their location, with subsequent amendments (Dz. U. nr 243, poz. 2063) (Journal of Laws, No. 243 Item 20163).
 18. SCARRETT D., 2008, Property Valuation the Five Methods, Routledge, Abingdon.
 19. STATISTA 2015, Total number of petrol station sites in the United Kingdom (UK) from 2000 to 2014, http://www.statista.com/statistics/312331/number-of-petrol-stations-in-the-united-kingdomuk/ (accessed 15.04.2016).
 20. TAYLOR B. A., 2000, Retail Characteristics and Ownership Structure, Small Business Economics, no. 14 (2), pp. 157-164.
 21. TROJANEK, M., 2014, Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości. Przykłady i zadania (Income Approach in the Valuation of the Property. Examples and Problems) [in Polish], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 22. TROJANOWSKI D., 2010, Praktyczne aspekty zastosowania metody zysków do wyceny hoteli na polskim rynku nieruchomości (Practical Problems of using Profit Method for Hotel Valuation on Polish Real Estate Market) [in Polish], In: Szczepaniak K. (Eds.), Nieruchomości - wycena, opłacalność i ryzyko (Real Estate - Valuation, Profitability and Risk), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 23. UK PIA 2015, Statistical Review 2015, http://www.ukpia.com/docs/default-source/defaultdocument-library/ukpia-2015-statistical-review4f265c889f1367d7a07bff0000a71495.pdf?sfvrsn=0.
 24. VICTORIAN GOVERNMENT 2011, Specialist Property Guidelines for Petrol Stations, http://www.dtpli.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/218777/VGV_MGV_PetrolStations_August-2011.pdf (accessed 15.04.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5289
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/remav-2017-0010
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu