BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Palicki Sławomir (Poznań University of Economics and Business, Poland)
Tytuł
Housing Resources and Needs in Light of Modern Urban Transformations : the Case of Poznan
Źródło
Real Estate Management and Valuation, 2017, vol. 25, iss. 2, s. 72-78, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Rynek mieszkaniowy, Zasoby mieszkaniowe, Potrzeby mieszkaniowe
Housing market, Housing resources, Housing needs
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I38, R2, R31
summ.
Abstrakt
Polish cities have been at the stage of a dynamic suburban development for over a decade (which has led to the phenomenon of urban sprawl beyond any control). The population of big urban areas, together with their agglomerations is continuously increasing; however, migration tendencies towards suburban areas are strong as well. In such a situation, the question arises regarding the possibilities and the methods of suppressing the outflow of people to the neighboring communities, and once again, making the city an attractive place to live. The attempt to explain such an issue requires research into both the housing infrastructure and its inhabitants. Poznan has been severely affected by suburbanization. The diagnosis and assessment of Poznan housing resources and the preferences of its inhabitants are the starting point for taking further steps in making the housing conditions more attractive. The article shows the initial results of widespread research regarding housing in the capital city of the Wielkopolska Province (comprising over 2,500 households). A similar study for the entire agglomeration (Poznan County) is due to be completed soon. It will allow for a comparative analysis and formulating recommendations regarding the conditions and the direction of changes on the real estate market which would increase the attractiveness of central cities suffering from suburbanization. In a wider context, the publication might be seen as an analysis of one of the elements of modern urban changes, such as either market driven, or free and spontaneous processes of urban sprawl, and conscious actions taken by local governments (together with developers) regarding the integrated urban revitalization policy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BEAUREGARD R.A., 2005, The Textures of Property Markets: Downtown Housing and Office Conversions in New York City, Urban Studies, 42(13), pp. 2431-2445Crossref
 2. BEIM M., 2009, Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej (Modeling of the Suburbanization Process in the Poznan Agglomeration) [in Polish], Bogucki Wydawnictwo Naukowe
 3. BELL D., 2007, The hospitable city: Social relations in commercial spaces, Progress in Human Geography, 31(1), pp. 7-22
 4. BERNACIAK A., 2015, Współczesne przemiany centrów miast w świetle wybranych doświadczeń amerykańskich i europejskich (Contemporary Changes of City Centres in the Light of Chosen American an European Experiences) [in Polish], Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(4), pp. 265-275
 5. FAULK D., 2006, The Process and Practice of Downtown Revitalization, Review of Policy Research, 23(2), pp. 625-645
 6. FILION P., HOERNIG H., BUNTING T., SANDS G., 2004, The Successful Few: Healthy Downtowns of Small Metropolitan Regions, Journal of the American Planning Association, 70(3), pp. 328-343
 7. GNAT S., BAS M., 2013, Statistical Analysis of Chosen Aspects of Suburbanisation Process in Szczecin in 2006- 2001, Real Estate Management and Valuation, Vol. 21, No. 3, pp. 71-80
 8. KOKOT S., KIEPAS-KOKOT A., 2011, Efekty suburbanizacji aglomeracji szczecińskiej (Effects of Suburbanization of Szczecin Agglomeration) [in Polish], Wiadomości Statystyczne, No. 7-8, pp. 67-84
 9. MATUSIAK M., PALICKI S., 2015, Potrzeby i preferencje mieszkaniowe poznaniaków - rekomendacje dla polityki mieszkaniowej (Housing Needs and Preferences of Poznan Citizens - Recomendations for the Housing Policy) [in Polish], maszynopis, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań
 10. MATUSIAK M., PALICKI S., STRĄCZKOWSKI Ł., 2015, Diagnoza potrzeb mieszkaniowych - Interpretacja badań ankietowych pt. Potrzeby i preferencje mieszkaniowe poznaniaków (Housing Needs Diagnosis - Interpretation of Opinion Poll Research entitled 'Housing Needs and Preferences of Poznan Citizens') [in olish], maszynopis (typescript), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań
 11. MIESZKOWSKI P., MILLS E.S., 1993, The Causes of Metropolitan Suburbanization, The Journal of Economic erspectives, Vol. 7, No. 3, pp. 135-147
 12. MORANDI C., 2011, Retail and Public Policies Supporting the Attractiveness of Italian Town Centres: The Case of the Milan Central Districts, Urban Design International, 16(3), pp. 227-237
 13. NEWBURN D., BERCK P., 2011, Exurban development, Journal of Environmental Economics and Management, Vol. 62, pp. 323-336
 14. NYKIEL L., 2011, Demograficzne uwarunkowania rozwoju mieszkalnictwa i rynku mieszkaniowego (Demographic Factors Influencing Housing and Housing Market Development) [in Polish], Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (Journal of the Polish Real Estate Scientific Society), Vol. 19, No. 3, pp. 60-72
 15. PALICKI S., 2009, Karta przestrzeni publicznej jako instrument kształtowania jakości przestrzeni miejskiej (The Public Space Charter as an Instrument Forming the Quality of Urban Space) [in Polish], Journal of the Polish Real Estate Scientific Society, Vol. 17, No. 3, pp. 103-113
 16. PALICKI S., 2015, Multi-criteria Assessment of Public Space from the Social Perspective, Real Estate Management and Valuation, Vol. 23, No. 4, pp. 24-34
 17. PARYSEK J.J., 2010, Problemy rozwoju przestrzennego powiatu poznańskiego. Między interesem indywidualnym a ogólnospołecznym (Problems of Spatial Development of Poznan Poviat. Betweem Individual and General Social Interest) [in Polish], Kronika powiatu poznańskiego, No. 1, 2010, Poznań
 18. PAZDER D., 2011, The conception of cultural space revitalization as a way to increase downtown attractiveness. (A Case Study of Chosen Medium-Sized Towns in the Wielkopolska Region) [in Polish], Quaestiones Geographicae, Vol. 30, Issue 4, pp. 63-67
 19. RĄCKA I., 2015, Czynniki atrakcyjności nieruchomości mieszkaniowych na obszarach podmiejskich Kalisza (Factors of Residential Real Estate Atractiveness in the Suburban Areas of Kalisz City) [in Polish], Problemy Rynku Nieruchomości (Problems of Real Estate Market), No. 2 (44), pp. 29-37
 20. SIEMIŃSKA E., RYMARZAK M., 2014, Development Conditions of Polish Housing Market During Economic Crisis, Real Estate Management and Valuation, Vol. 22, Iss. 4, pp. 68-80
 21. SNEPENGER D.J., REIMAN S., JOHNSON J., SNEPENGER M., 1998, Is Downtown Mainly for Tourists?, Journal of Travel Research, 36(3), pp. 5-12
 22. SOŁKIEWICZ-KOS N., 2014, Kształtowanie przestrzeni publicznych na obszarach śródmiejskich na przykładzie miasta Częstochowy (Forming of Public Spaces in the Downtown Areas on the Example of Czestochowa City) [in Polish], Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo, pp. 266-270
 23. SZYMAŃSKA D., MATCZAK A., 2002, Urbanization in Poland: Tendencies and Transformation, European Urban and Regional Studies, Vol. 9, No 1, pp. 39-46
 24. TANAŚ J., 2015, Użytkowanie nieruchomości lokalowych w strefie centralnej Poznania (Use of Premises in the Central Zone of Poznan) [in Polish], Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(1), pp. 369-384
 25. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (9th October Revitalization Act), http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1777 [06.12.2015]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5289
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/remav-2017-0014
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu