BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rącka Izabela (The President Stanislaw Wojciechowski University School of Applied Sciences in Kalisz, Poland), Palicki Sławomir (Poznań University of Economics and Business, Poland), Krajewska Małgorzata (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland), Szopińska Kinga (University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Poland), Kempa Olgierd (Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Poland)
Tytuł
Changes On the Housing Market of the Downtown Area in Selected Polish Cities
Źródło
Real Estate Management and Valuation, 2017, vol. 25, iss. 2, s. 79-90, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Mieszkalnictwo, Rynek mieszkaniowy, Miasto, Ceny nieruchomości
Housing, Housing market, City, Real estate prices
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O18, R21, R31
summ.
Abstrakt
Large Polish cities are currently dealing with an increasing significance of downtown areas, extending outside of the city centers (meaning the area directly surrounding the city square). The downtown alone seems to influence the fate of entire cities, facilitating their success or contributing to their failure. A good demographic, social and economic condition of a downtown, its positive image and the dynamic development of the part of the city perceived as the business and administration centre and a meeting place of residents and tourists, contribute to the image and potential of the whole city to a great extent. Changes in urban surroundings, the signs of which may be observed in spatial, aesthetic, architectural, urban-planning and socio-economic aspects, determine the functioning and condition of local real estate markets. Whether potential buyers consider the real estate attractive depends on the assessment of its significant features, of which transaction price is representative. The main research objective of the article is the identification, assessment and interpretation of differences in prices registered in the years 2009-2014 in downtown residential real estate markets. These considerations have been referred to analogical phenomena within the entire cities under examination. The detailed research objective is an attempt to explain the sources of individual reactions of the analyzed real estate markets in downtown areas. The cities under research include: Bydgoszcz, Kalisz, Toruń and Wrocław. The authors applied quantitative analysis (statistical, comparative) to transaction data registered in local residential real estate markets. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BEAUREGARD R.A., 2005, The Textures of Property Markets: Downtown Housing and Office Conversions in New York City, Urban Studies, 42(13), pp. 2431-2445.Crossref
 2. BELL D., 2007, The Hospitable City: Social Relations in Commercial Spaces, Progress in Human Geography, 31(1), pp. 7-22.
 3. BERNACIAK A., 2015, Współczesne przemiany centrów miast w świetle wybranych doświadczeń amerykańskich i europejskich (Current Transformations of City Centres in Light of some American and European Experiences) [in Polish], Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(4), pp. 265-275.
 4. Diagnoza społeczna, 2015 (Social Diagnosis, 2015), Czapiński J., Panek T. (red.), www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf
 5. FAULK D., 2006, The Process and Practice of Downtown Revitalization, Review of Policy Research, 23(2), pp. 625-645.
 6. JUCHNOWICZ ST., 1971, Śródmieścia miast polskich : studia nad ukształtowaniem i rozwojem centrów (Downtowns of Polish Cities: Study on the Shaping and Development of Centers) [in Polish], Zakład Narodowy im. Ossolińskich , Wrocław, Kraków.
 7. MATUSIAK M., PALICKI S., 2015, Potrzeby i preferencje mieszkaniowe poznaniaków - rekomendacje dla polityki mieszkaniowej (Housing Needs and Preferences of Poznań Citizens - Recommendations for Housing Policy)[in Polish], maszynopis (typescript), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 8. MORANDI C., 2011, Retail and Public Policies Supporting the Attractiveness of Italian Town Centres: The Case of the Milan Central Districts, Urban Design International, 16(3), pp. 227-237.
 9. NBP, 2015, Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2014 r. (Report on the Situation in the Residential and Commercial Real Estate Markets in 2014) [in Polish].
 10. PALICKI S., 2015, Multi-criteria Assessment of Public Space from the Social Perspective, Real Estate Management and Valuation, Vol. 23, No. 4, pp. 24-34.
 11. PAZDER D., 2011, The Conception of Cultural Space Revitalization as a Way to Increase Downtown Attractiveness. A Case Study of Chosen Medium-Sized Towns in the Wielkopolska Region, Quaestiones Geographicae, Vol. 30, Issue 4, pp. 63-67.
 12. REGULSKI J., 1986, Planowanie miast (Urban Planning) [in Polish], Państwowe Wyd. Ekonomiczne, Warszawa, pp. 16-25.
 13. SŁODCZYK J., 2001, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia (The City Space and its Transformation) [in Polish], Wyd. UO, Opole, p. 141.
 14. SNEPENGER D.J., REIMAN S., JOHNSON J., SNEPENGER M., 1998, Is Downtown Mainly for Tourists?, Journal of Travel Research, 36(3), pp. 5-12.
 15. SOŁKIEWICZ-KOS N., 2014, Kształtowanie przestrzeni publicznych na obszarach śródmiejskich na przykładzie miasta Częstochowy, (Shaping of Public Areas on the Example of the Downtown of the City of Częstochowa) [in Polish], Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo, pp. 266-270.
 16. TANAŚ J., 2015, Użytkowanie nieruchomości lokalowych w strefie centralnej Poznania (The Use of Real Estate Premises in the Central Area of the City of Poznań) [in Polish], Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(1), pp. 369-384.
 17. WALLIS A., 1979, Informacja i gwar. O miejskim centrum (Information and Bustle. About the City Center) [in Polish], PIW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5289
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/remav-2017-0015
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu