BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białas Katarzyna (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
Tytuł
Rola dynamicznych wskaźników płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem
The Role of the Dynamic Financial Liquidity Ratios in Corporate Management
Źródło
Finanse i Prawo Finansowe, 2017, vol. 4, nr 1, s. 7-20, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Płynność finansowa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Analiza danych
Financial liquidity, Enterprise management, Data analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G17
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest wskazanie roli i znaczenia danych dotyczących płynności finansowej uzyskanych za poprzez statyczne wskaźniki płynności a alternatywne, dynamiczne wskaźniki płynności finansowej, z punktu widzenia kadry zarządzającej przedsiębiorstwem. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to identify the role and importance of the data on the financial liquidity achieved through standard, static liquidity ratios, and the alternative, dynamic liquidity ratios, from the point of view of the company management. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gołębiowski G., Grycuk A., Tłaczała A., Wiśniewski P., 2014, Analiza finansowa przedsiębior-stwa, Wydawnictwo Difin SA, Warszawa.
 2. Grabowska M., 2012, Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa.
 3. Janik W., Paździor A., 2011, Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politech-niki Lubelskiej, Lublin.
 4. Kowalska S., 2013, Znaczenie płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 757: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 58.
 5. Kreczmańska-Gigol, K., 2015, Płynność finansowa przedsiębiorstwa: istota, pomiar, zarządzanie, Wyd. Difin SA, Warszawa.
 6. Kusak A., 2004, Płynność finansowa. Analiza i sterowanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 7. Nesterak J., 2014, Controlling zarządczy, Projektowanie i wrażanie, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 8. Niemiec A., 2014, Wielkości graniczne statycznych wskaźników płynności finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 79(135), SKwP, Warszawa.
 9. Śnieżek E., Wiatr M., 2015, Przepływy pieniężne, wydanie II poszerzone, Wolters Kluwer, War-szawa.
 10. Tokarski A., Tokarski M., Mosionek-Schweda M., 2014, Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego, CeDeWu, Warszawa.
 11. Wajszczuk K., 2013, Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce. Program komputerowy: Cash Flow system, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-5601
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu