BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roicka-Gruca Paulina (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Doświadczenia Szwecji w przyjmowaniu uchodźców
Sweden's Experience in Refugees Reception
Źródło
Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka, 2016, nr 4 (131), s. 29-43, rys., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Migracja, Uchodźcy, Polityka migracyjna, Kryzys migracyjny, Państwa członkowskie
Migration, Refugees, Migration policy, Migrant crisis, Member states
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Szwecja
Sweden
Abstrakt
Artykuł opisuje doświadczenia Szwecji w przyjmowaniu uchodźców - kraj ten w większym stopniu niż pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej wziął na siebie odpowiedzialność za zapewnienie uchodźcom schronienia. Podczas gdy niektóre kraje europejskie, w tym Polska, odmówiły przyjęcia uchodźców w ogóle bądź zgodziły się jedynie na przyjęcie niewielkiej ich liczby, Szwecja - jako kraj szczycący się gościnnością wobec imigrantów - otworzyła się na przybyszów spoza Europy. Jednocześnie jednak poniosła koszty tej niepopularnej w Europie postawy. (abstrakt oryginalny)

Article describes experiences of Sweden in refugees reception - this country took a responsibility for providing shelter to refugees to a greater extent that other EU Member States. While some European countries, including Poland, have refused to accept refugees altogether or have agreed to accept only a small number of them, Sweden - as a country with hospitality to immigrants - opened up to newcomers outside Europe. Simultaneously Sweden has borne a cost of this unpopular attitude. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arbetssökande, Hög nettoinvandring behövs, 2015, https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Pressmeddelanden/Pressmeddelandeartiklar/Riket/2015-04-10-Hog-nettoinvandring-behovs.html#.VuwKJOLhCUm, (13.11.2016).
 2. Banaś M., Wielość kultur, różnorodność tradycji, jedno społeczeństwo. Szwedzki model polityki integracyjnej, "Studia Humanistyczne" 2011.
 3. Chadwick V., Burchard H. van der, EU expecting 3 million more migrants by 2017, http://www.politico.eu/article/migrant-crisis-eu-3-million-migrants-news-2017-finance/.
 4. Englund C., Migrants, minorities and employment in Sweden exclusion, discrimination and anti-discrimination, Stockholm 2014.
 5. Eurostat, Asylum decisions in the EU, 2016, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7233417/3-20042016-AP-EN.pdf/34c4f5af-eb93-4ecd-984c-577a5271c8c5 (08.09.2016).
 6. Government Offices for Sweden, Government proposes measures to create respite for Swedish refugee reception, 2016, http://www.government.se/articles/2015/11/governmentproposes-measures-to-create-respite-for-swedish-refugee-reception/ (08.09.2016).
 7. Government Offices of Sweden, http://www.government.se/contentassets/b055a941e7a247348f1acf6ade2fd876/swedish-integration-policy-fact-sheet-in-english, (12.09.2016).
 8. Joona P.A., Lanninger A.W., Sundstrom M., Improving the Integration of Refugees: An Early Evaluation of a Swedish Reform, "Discussion Paper" 2015, No. 9496, http://ftp.iza.org/dp9496.pdf (12.09.2016).
 9. Konle-Seidl R., Bolits G., Labour Market Integration of Refugees: Strategies and good practices, Bruksela 2016.
 10. Migrationsverket, History, http://www.migrationsverket.se/English/About-the-Migration-Agency/Facts-and-statistics-/Facts-on-migration/History.html (15.09.2016).
 11. Migrationsverket, Statistics, http://www.migrationsverket.se/English/About-the-Migration-Agency/Facts-and-statistics-/Statistics.html (08.09.2016).
 12. Migrationsverket, Legislative changes that will affect asylum seekers, 2016, http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Protection-and-asylum-in-Sweden/Nyheter/2016-04-19-Legislative-changes-that-will-aff ect-asylum-seekers.html(08.09.2016).
 13. Migrationsverket, Limited possibilities of being granted a residence permit in Sweden, 2016 http://www.migrationsverket.se/English/About-the-Migration-Agency/Newlaws-in-2016/Limited-possibilities-of-being-granted-a-residence-permit-in-Sweden.html (09.08.2016).
 14. Migrationsverket, More asylum cases decided than ever before, 2016, http://www.migrationsverket.se/English/About-the-Migration-Agency/News-archive/News-archive-2016/2016-11-01-More-asylum-cases-decided-than-ever-before.html(14.11.2016).
 15. Migrationsverket, New rules that affect your right to financial support from the Swedish Migration Agency, 2016, http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Protection-and-asylum-in-Sweden/Nyheter/2016-05-17-New-rules-thataffect-yourright-to-financial-support-from-the-Swedish-Migration-Agency.html (08.09.2016).
 16. Migrationsverket, Working while you are an asylum seeker, http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Protection-and-asylum-in-Sweden/While-you-arewaiting-for-a-decision/Work.html (14.11.2016).
 17. Minister Ylva Johansson answers questions from newcomers, "Th e Local Voices" 2016, http://www.thelocal.se/voices/view/minister-ylva-johansson-answers-questions-from-newcomers (12.09.2016).
 18. OECD, Sweden in a strong position to integrate refugees, but support for the low skilled needs to be strengthened, 2016, http://www.oecd.org/sweden/sweden-in-astrong-position-to-integrate-refugees-but-support-for-the-low-skilled-needs-to-bestrengthened.htm.
 19. Papadopoulou A., Treviranus B., Moritz T., Fandrich C.M., Comparative study on the best practices for the integration of resettled refugees in the EU Member States, 2013.
 20. Ruist J., Refugee immigration and public finances in Sweden, "Working Paper in Economics" 2015, no. 613.
 21. Statistic Sweden (SCB), Summary of Population Statistics 1960-2015, http://www.scb.se/en_/Finding-statistics/Statistics-by-subject-area/Population/Populationcomposition/Population-statistics/Aktuell-Pong/25795/Yearly-statistics-Th e-wholecountry/26040/#Fotnoter (15.09.2016).
 22. Sweden offers residency to all Syrian refugees, "Th e Local" 2016, http://www.thelocal.se/20130903/50030 (08.09.2016).
 23. Sweden and migration, serwis internetowy Szwecji, https://sweden.se/migration/(09.09.2016).
 24. Swedish National Audit Office, Establishment of newly arrived immigrants - are central government initiatives effective? (RiR 2015:17), 2015, http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/22589/2015_17_summary.pdf (12.09.2016).
 25. Traub J., Th e death of the 5ost generous nation on earth, "Foreign Policy" 2016, http://foreignpolicy.com/2016/02/10/the-death-of-the-most-generous-nation-on-earth-swedensyria-refugee-europe/.
 26. UNHCR, A New Beginning. Refugee Integration in Sweden - It's about time!, 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-0725
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu