BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górak-Sosnowska Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kryzys migracyjny z 2014+ a europejski system socjalny : czy istnieje związek?
Źródło
Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka, 2016, nr 4 (131), s. 107-121, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys migracyjny, Zabezpieczenie społeczne, Wartości i normy etyczne, Różnice kulturowe, Islam
Migrant crisis, Social security system, Value and ethical norms, Cultural differences, Islam
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
Czy istnieje związek między kryzysem migracyjnym, który rozpoczął się w 2014 r., a europejskim systemem socjalnym? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi i nie wynika to wyłącznie z trudności w uzyskaniu danych umożliwiających weryfikację tego związku. Problem polega na tym, że zbyt łatwo można dobrać argumenty przemawiające za istnieniem takiego związku albo przeciw niemu. Jeśli założy się, że on istnieje, miałby za nim przemawiać fakt, że większość ludzi, którzy przybyli obecnie do Europy z państw trzecich, nie pochodzi z ogarniętej wojną domową Syrii, nie są to zatem uchodźcy, a skoro zadają sobie trud tak długiej podróży do Europy, kierują się prawdopodobnie przesłankami o charakterze ekonomicznym. Europejski system socjalny może być zatem jednym z czynników przyciągających, zwłaszcza w sytuacji gdy imigranci nie zechcą lub nie będą mogli podjąć pracy. Równie łatwo jest jednak znaleźć argumenty świadczące o braku związku pomiędzy kryzysem migracyjnym a europejskim systemem socjalnym. Wystarczy na przykład porównać liczbę uchodźców z Syrii, którzy przedostali się do Europy, z tymi, którzy uciekli do państw sąsiednich - Turcji, Jordanii i Libanu. Okaże się wówczas, że w samej Turcji znajduje się więcej uchodźców niż we wszystkich państwach europejskich łącznie. Można zatem przypuszczać, że zdecydowana większość z nich stara się po prostu uniknąć wojny i przeżyć, a system socjalny ma w tym wypadku znaczenie drugorzędne, by nie powiedzieć żadne. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Claim jobseeker's allowance and plan holy war': Hate preacher pocketing £25,000 a year in benefits calls on fanatics to live off the state, "Daily Mail Online", 17.02.2013, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2279972/Anjem-Choudary-Hate-preacher-pocketing-25-000-year-benefi ts-calls-fanatics-live-state.html (26.10.2016).
 2. Armstrong K., W imię Boga. Fundamentalizm w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie, Warszawa 2005.
 3. Austin H., Muslims give more to charity than others, UK poll says, "NBS News", 22.07.2013, http://www.nbcnews.com/news/other/muslims-give-more-charity-others-uk-poll-says-f6C10703224 (26.10.2016).
 4. Center of Strategic Studies University of Jordan, Revisiting the Arab Street. Research from within, Amman 2005.
 5. Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 2007.
 6. Development aid in 2015 continues to grow despite costs for in-donor refugees, OECD, 13.04.2016, http://www.oecd.org/dac/stats/ODA-2015-detailed-summary.pdf (26.10.2016).
 7. Górak-Sosnowska K., Kubicki P., Zabezpieczenie społeczne w islamie, "Polityka Społeczna" 2005, nr 2 (371), s. 24-26.
 8. Haidt J., Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka?, Sopot 2014.
 9. Khadduri M., Maṣlaḥa [w:] The Encyclopaedia of Islam, t. 6, Leiden 1991.
 10. Koran, tłum. J. Bielawski, Warszawa 1991.
 11. Küng H., Der Islam. Geschichte, Gegenwart, Zukunft, München 2004.
 12. Kuran T., The Economic Impact of Islamic Fundamentalism [w:] Fundamentalisms and the State, ed. M. Marty, R. Appleby, Chicago 1993.
 13. Muhammad A., Distrust one reason some won't pay zakat through gov't, "Malaysiakini", 20.11.2015, https://www.malaysiakini.com/news/320311 (26.10.2016).
 14. Pędziwiatr K., Być blisko Boga[,] walcząc o swoje prawa - wywiad z Tarikiem Ramadanem [w:] Islam i obywatelskość w Europie, red. K. Górak-Sosnowska, P. Kubicki, K. Pędziwiatr, Warszawa 2006, s. 11-13.
 15. Sinno A., Tatari E., Williamson S., Schwennicke A., Bou Nassif H., Discourses on Muslims and welfare across the Atlantic [w:] Race, Ethnicity and Welfare States, red. P. Kettunen, S. Michel, K. Petersen, Cheltenham 2015.
 16. The World's Muslims. Unity and diversity, Pew Research Center, 9.08.2012, http:// www.pewforum.org/2012/08/09/the-worlds-muslims-unity-and-diversity-2-religious-commitment/ (26.10.2016).
 17. Weir T., Ṣadaḳa [w:] The Encyclopaedia of Islam, t. 8, Leiden 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-0725
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu