BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karwowska Elżbieta (Politechnika Gdańska), Leja Krzysztof (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Tworzenie sieci współpracy uczelni z otoczeniem przy wykorzystaniu zamówień przedkomercyjnych na przykładzie projektu e-Pionier
Creating the network of cooperation between the universities and their external partners using pre-commercial procurement - an example of the e-Pioneer projec
Źródło
e-mentor, 2017, nr 2, s. 4-13, rys., wykr., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Zamówienia publiczne, Tworzenie projektów, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Higher education, Public procurement, Creating projects, Knowledge-based economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorzy podjęli temat nowatorskiego podejścia uczelni do zamówień publicznych z wykorzystaniem modelu poczwórnej helisy opartej na zamówieniach przedkomercyjnych (pre-commercial procurement). Celem publikacji jest wskazanie możliwości praktycznego zastosowania takiego podejścia na przykładzie pilotażowego projektu e-Pionier, realizowanego w latach 2017-2020 przez Politechnikę Gdańską we współpracy z innymi uczelniami, instytucjami publicznymi oraz przedstawicielami biznesu. (abstrakt oryginalny)

The article deals with an innovative approach to public procurement with the help of Quadru-ple Helix model based on pre-commercial procurement. Its main goal is to indicate the practi-cal application of that approach based on the example of the pilot project e-Pioneer imple-mented by the Gdańsk University of Technology in cooperation with other universities, public institutions and business representatives. The project started in 2017 and will last till 2020. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arnkil R., Järvensivu A., Koski P., Piirainen T., Exploring Quadruple Helix, Outlining user-oriented innovation models, "Työraportteja 85/2010 Working Papers" 2010, University of Tampere, Institute for Social Research, Tampere 2010.
 2. Bojar M., Machnik-Słomka J., Model potrójnej i poczwórnej helisy w budowaniu współpracy sieciowej dla rozwoju innowacyjnych projektów regionalnych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i zarządzanie", z. 76, s. 99-111.
 3. Caracostasi P., Mulder U., Society, the Endless Frontier: Ten Key Ideas, [w:] A. Kukliński (red.) The Knowledge-Based Economy. The European Challenges of 21st Century, Komitet Badań Naukowych, Science and Government Series, Vol. 5, Oficyna Wydawnicza Rewasz, Warszawa 2000.
 4. Carayannis E.G., Campbell D.F.J., Mode 3 Knowledge Production 1 in Quadruple Helix Innovation Systems. 21st Century Democracy, Innovation and Entrepreneurship for Development, "Springer Briefs in Business" 2012, Vol. 7, s. 1-63, http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-2062-0.
 5. Chesbrough H.W., Open innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston 2003.
 6. Drucker P., Zarządzanie w czasach burzliwych. Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
 7. Edquist C., Zabala-Iturriagagoitia J.M., Pre-commercial procurement: A demand or supply policy instrument in relation to innovation?, "R&D Management" 2015, Vol. 45, No. 2, s. 147-160, http://dx.doi.org/10.1111/radm.12057.
 8. Edquist C., Zabala-Iturriagagoitia J.M., Why Pre-Commercial Procurement is not Innovation Procurement, CIRCLE, Lund University, November 2012.
 9. Etzkowitz H., Leydesdorff L., The dynamics of innovation: from National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of University-industry-government relation, "Research Policy" 2000, Vol. 29, No. 2, s. 109-123, http://dx.doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4.
 10. Etzkowitz H., The Norms of Entrepreneurial Science: Cognitive Effects of the New University-Industry Linkages "Research Policy" 1998, Vol. 27, No. 8, s. 823-833, http://dx.doi.org/10.1016/S0048-7333(98)00093-6.
 11. Etzkowitz H., Webster A., Gebhardt Ch., Cantisano Terra B.R., The future of the university and the University of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm, "Research Policy" 2000, Vol. 29, No. 2, s. 313-330, http://dx.doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00069-4.
 12. Gibbons M., Limoges C., Nowotny H., Schwartzman S., Scott P., Trow M., The new production of knowledge, Sage Publications Ltd., London 1994.
 13. Hagedoorn J., Zobel A.K., The role of contracts and intellectual property rights in open innovation, "Technology Analysis & Strategic Management" 2015, Vol. 27, No. 9, s. 1050-1067, http://dx.doi.org/10.1080/09537325.2015.1056134.
 14. Inzelt A., The evolution of university-industry-government relationships during transition, "Research policy" 2004, Vol. 33, No. 6-7, s. 975-995, http://dx.doi.org/10.1016/j.respol.2004.03.002.
 15. Lee Y.H., Kim Y.J., Analyzing The dynamics of innovation: from National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of University-industry-government relations interaction in R&D networks using the Triple Helix method: Evidence from industrial R&D programs in Korean government, "Technological Forecasting and Social Change" 2016, Vol. 110, s. 93-105.
 16. Lucas R., Vulcano A., Jacobsen B., A practical quide to PCP implementation for PROGR-EAST pilots, Progr-East 2009, http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/pl/defaultopisy/980/1/1/przewodnik_pcp.pdf.
 17. http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/polska_cyfrowa/lista_rankingowa_projektow_po_zwiekszeniu_alokacji_e-pionier.pdf.
 18. Pinheiro R., Langa P.V., Pausits A., One and two equals three? The third mission of higher education institutions, "European Journal of Higher Education" 2015, Vol. 5, No. 3, s. 233-249, published online 24.07.2015, http://dx.doi.org/10.1080/21568235.2015.1044552.
 19. Ranga M., Etzkowitz H., Triple Helix Systems: An Analytical Framework for Innovation Policy and Practice in the Knowledge Society, "Industry and Higher Education" 2013, Vol. 27, No. 4, s. 237-262.
 20. Sawin S., Bereszko W., Innowacyjne i przedkomercyjne zamówienia publiczne, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012, s. 3.
 21. Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1311).
 22. Wawrzyniak B., Państwo sprzyjające gospodarce opartej na wiedzy, [w:] W. Kieżun, J. Kubin, Dobre Państwo, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 23. Wróbel B., Rola komunikacji w zarządzaniu, "Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zarządzanie Publiczne" 2007, nr 3, s. 119-129.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6758
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15219/em69.1291
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu