BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koliński Adam (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu), Śliwczyński Bogusław (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu), Golińska-Dawson Paulina (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Metoda modelowania procesu oceny efektywności produkcji z wykorzystaniem standardu BPMN
Modeling method for the evaluation process of production efficiency using the BPMN standard
Źródło
e-mentor, 2017, nr 2, s. 70-81, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Przepływ informacji, Efektywność produkcji, Ocena efektywności, Proces badawczy, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Data flow, Production effectiveness, Effectiveness evaluation, Research process, Enterprise management
Uwagi
straszcz., summ.
Abstrakt
W dobie dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej, szybkość przepływu informacji oraz podejmowania decyzji są kluczowymi czynnikami wpływającymi na konkurencyjność przedsiębiorstw. Proces podejmowania decyzji może być skutecznie wspomagany narzędziami symulacyjnymi, które umożliwiają analizę potencjalnych korzyści lub zagrożeń wynikających z realizacji planowanych działań. Etapem bezpośrednio poprzedzającym wykorzystanie narzędzi symulacyjnych jest modelowanie procesów, bez którego nie ma możliwości skutecznego monitorowania i kontrolowania realizowanych działań. Zdefiniowanym przez autorów problemem badawczym jest sposób przeprowadzenia oceny efektywności procesu produkcji, uwzględniającej zarówno wielowymiarową analizę zależności zachodzących wewnątrz procesu, jak i powiązań z innymi procesami mającymi wpływ na ciągłość przepływu materiałowego. Celem artykułu jest prezentacja koncepcji modelu oceny efektywności procesu produkcji jako propozycji zniwelowania zidentyfikowanej luki badawczej dotyczącej fragmentarycznego definiowania zagadnienia efektywności. W publikacji skoncentrowano się na problematyce modelowania procesu oceny efektywności produkcji w środowisku iGrafx Process 2011 for Six Sigma, z wykorzystaniem standardu BPMN (Business Process Model and Notation). (abstrakt oryginalny)

At the age of dynamically changing market conditions, the speed of information flow and decision-making is one of the key factors affecting the competitiveness of enterprises. The decision-making process can be effectively assisted by simulation tools that allow multi-criteria analysis of the potential benefits or risks of the planned activities. The stage immediately preceding the use of simulation tools is modeling process, without which there is no way to effectively monitor and control the realized activities. The research problem defined by the authors is the way to carry out an assessment of the production process efficiency, taking into account the multidimensional analysis of the interdependencies within the process as well as the relationships with other processes that affect the continuity of the material flow. The aim of this paper is to present the concept of an evaluation model for the production process efficiency, as a proposal to minimize the identified research gaps in the fragmented definition of efficiency issues. This article focuses on the problem of modeling the evaluation process of production efficiency in iGrafx Process 2011 for Six Sigma, using the BPMN. The choice of this standard was determined by the representativeness of the modeling of processes and operating systems as well as the universal character, which allows the use of applications for other standards and notations. The result of the research conducted by the authors is a model that is conceptually prepared for verification, both in business practice as well as in the simulation procedure(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczak M., Domanski R., Hadas L., Cyplik P., The integration between production-logistics system and its task environment-chosen aspects, "IFAC-PapersOnLine" 2016, Vol. 49, No. 12, s. 656-661, http://dx.doi.org/10.1016/j.ifacol.2016.07.771.
 2. Briol P., BPMN - The Business Process Modeling Notation Pocket Handbook, Lulu Press Inc., Raleigh, North Carolina 2008.
 3. Chinosi M., Trombetta A., BPMN: An introduction to the standard, "Computer Standards & Interfaces" 2012, Vol. 34, No.1, s. 124-134, http://dx.doi.org/10.1016/j.csi.2011.06.002.
 4. Koliński A., Śliwczyński B., IT support of production efficiency analysis in ecological aspect, [w:] P. Golińska, A. Kawa (eds.), Technology Management for Sustainable Production and Logistics, Springer Verlag, Berlin 2015.
 5. Koliński A., Śliwczyński B., Golińska-Dawson P., Evaluation model for production process economic efficiency, "LogForum" 2016, Vol. 12, No. 2, s. 129-145, http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2016.2.3.
 6. Mantura W., Zarys kwalitologii, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
 7. Mendel T., Metodyka pisania prac doktorskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2009.
 8. Śliwczyński B. (red.), Modelowanie systemu zarządzania przepływem materiałów i oceny efektywności procesów, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2015.
 9. Śliwczyński B., Zarządzanie procesami biznesowymi w łańcuchu dostaw wspomagane narzędziami elektronicznej gospodarki, "LogForum" 2005, Vol. 1, No. 1, s.1-14.
 10. Stajniak M. (red.), Instrumenty informacyjne wspierające optymalizację procesów transportowych w łańcuchu dostaw, Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", Radom 2015.
 11. Stajniak M., Guszczak B., Analysis of logistics processes according to BPMN methodology, [w:] P. Golinska, M. Fertsch, J. Marx-Gomez (eds.), Information Technologies in Environmental Engineering - new trends and challenges, "Environmental Science and Engineering" 2011, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-19536-5_42, s. 538.
 12. Trojanowska J., Varela M.L.R., Machado J., The Tool Supporting Decision Making Process in Area of Job-Shop Scheduling, [w:] Á. Rocha, A. Correia, H. Adeli, L. Reis, S. Costanzo (eds.), Recent Advances in Information Systems and Technologies, WorldCIST 2017.
 13. Vieira G., Reis L., Varela M.L.R., Machado J., Trojanowska J., Integrated Platform for Real-time Control and Production and Productivity Monitoring and Analysis, "Romanian Review Precision Mechanics, Optics and Mechatronics" 2016, No. 50, s. 119.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6758
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15219/em69.1294
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu