BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Figura Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Analiza czynników materialnych i niematerialnych kreujących innowacyjność podmiotów społecznie odpowiedzialnych w sektorze TSL
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Aktywność podmiotów sektora TSL w tworzeniu i realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, 2016, s. 35-62, wykr.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Transport, Spedycja, Logistyka, Innowacyjność
Corporate Social Responsibility (CSR), Transport, Freight forwarding, Logistics, Innovative character
Abstrakt
W rozdziale podjęto się analizy znaczenia czynników innowacyjności przedsiębiorstw transportowych, spedycyjnych oraz logistycznych, poprzedzonej teoretycznymi rozważaniami na temat rozumienia terminu innowacja oraz typologii i zakresu pojęciowego różnych rodzajów innowacji. Egzemplifikację zidentyfikowanych kryteriów oraz czynników materialnych i niematerialnych, kreujących innowacyjność współczesnych przedsiębiorstw sektora TSL, stanowiły wyniki badań bezpośrednich przeprowadzonych wśród podmiotów sektora TSL drogą elektroniczną z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 2. Fiedor B., Teoria innowacji, PWN, Warszawa 1979.
 3. Bielski I., Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2000.
 4. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 5. Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i Kreatywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 6. Whitfield P.R., Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa 1979.
 7. Stawasz D., Sikora-Fernandez D., Turała M., Koncepcja Smart City jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 721, "Studia Informatica", nr 29,2012.
 8. Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 9. Niedzielski P., Rodzaje innowacji. W: Innowacje i transfer technologii - Słownik pojęć, K.B. Matusiak (red.), PARP, Warszawa 2005.
 10. Guinet J., National Innovation Systems for Financing Innovation, OECD, Paris 1995.
 11. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy, Poltext, Warszawa 1999.
 12. Rappaport A., Creating Shareholder Value: The New Standard for Business Performance, New York Free Press, Nowy Jork 1986.
 13. Black A., Wright P., Bachman J., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 14. Walters D., The Implications of Shareholder Value Planning and Management for Logistics Decision Making, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", 1999.
 15. Skrzypek E., Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne - regionalne aspekty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 23, 2011.
 16. Downar W., System transportowy. Kształtowanie wartości dla interesariusza, "Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i Studia", Szczecin 2006.
 17. Olszak C., Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwie, "Organizacja i Kierowanie", nr 4, 2001.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu