BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Macełko Marta (Politechnika Śląska), Mendel Izabela (Politechnika Śląska)
Tytuł
Miasto kreatywne - najważniejsze wyzwanie dla Zabrza
Creative City - the Main Challenge for Zabrze
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 3 (11), s. 57-77, tab., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Kapitał ludzki, Kapitał społeczny, Kreatywność, Miasto kreatywne
City, Human capital, Social capital, Creativity, Creative city
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Zabrze
Zabrze
Abstrakt
Artykuł stanowi próbę wykazania roli, jaką odgrywa miasto - jako jednostka samorządu terytorialnego, konkretna przestrzeń, a przede wszystkim jako zbiorowość mieszkańców - w kształtowaniu samorozwoju, a także w kreowaniu rozwoju regionalnego. Dbałość o rozwój kapitału ludzkiego, kulturowego i społecznego powinna zaowocować powstaniem kapitału symbolicznego, który będąc najwyższą forma kapitału wpływa na elitarność posiadających go jednostek terytorialnych. Autorki podjęły próbę zdiagnozowania Zabrza jako miasta, które dzięki endogenicznemu potencjałowi może stać się centrum wzrostu. (abstrakt oryginalny)

The article is about cultural, human, social and symbolic capital. These types of capital are important for regions and cities. High symbolic capital is result of processes building other kinds of capital. The city is a special place, also important for regional development. Endogenous processes of growth depend on own resources. The main problem is how to create city Zabrze as a local pole of growth. The essay is a preface to own research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. "Andersson A.E.: Creativity The Future of Metropolitan Regions. Prisma, Stockholm 1985.
 2. Andersson Å.E.: Creativity and Regional Development. "Regional Science Association", no. 56, 1985.
 3. Berry C.R., Glaeser E.L.: The Divergence of Human Capital Levels Across Cities. "NBER Working Paper", no. 11617, no. 09, 2005.
 4. Bourdieu P., Wacquant L.J.D.: Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.
 5. Burszta W., Duchowski M., Fatyga B., Nowiński J., Pęczak M., Sekuła E.A, Szlendak T., przy współpracy Hupy A. i Majewskiego P.: Raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej w Polsce. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2009.
 6. Coleman J.S.: Foundation of Social Theory. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1990.
 7. Czyżewski A., Góralczyk-Modzelewska M., Saganowska E., Wojciechowska M.: Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce. Studia i prace z publikacji Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych. GUS i PAN, Warszawa 2001.
 8. Florida R.: The Economic Geography of Talent. "Annals of the Association of American Geographers", no. 92(4), 2002.
 9. Florida R.: The Rise of the Creative Class. Basic Books, New York 2002.
 10. Florida R., Gates G., Knudsen B., Stolarick K.: The University and the Creative Economy. Martin Prosperity Institute, Toronto 2006.
 11. Fukuyama F.: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 12. Gawlikowska-Hueckel K.: Rozwój nie wszędzie w tym samym czasie. "PPG", nr 4, 2007.
 13. Glaeser E.L.: The new economics of urban and regional growth, [in:] Gordon C., Meric G., Feldman M. (eds.): In The Oxford handbook of economic geography. Oxford University Press, Oxford 2000.
 14. Góralczyk A.: Sieci szczególnych powiązań. "CEO: Magazyn Top Menedżerów", nr 5, 2003.
 15. Jacobs J.: The Economies of Cities. Random House, New York 1969.
 16. Jacobs J.: The Death and Life of Great American Cities. Random House, New York 1961.
 17. Kozielecki J.: Skazani na twórczość. Od Aleksandrii - przez Lwów - do San Francisco. "Meritum", nr 3(10), 2008.
 18. Landry Ch.: The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators. Earthscan Publications, London 2000.
 19. Lloyd R., Clark T.: The city as an entertainment machine, [in:] Gatham F. (eds.): Critical perspectives on urban redevelopment. "Research in Urban Sociology", vol. 6. JAI/Elsevier, Oxford 2001.
 20. Lucas R.: On the Mechanics of Economic Development. "Journal of Monetary Economics", no. 22, 1988.
 21. Mellander Ch., Florida R.: The Creative Class or Human Capital? Explaining Regional Development in Sweden. Martin Prosperity Institute, Toronto 2006.
 22. Nowak A.: Rola instytucji edukacyjnych w rozwoju obszarów wiejskich. Wyd. Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 2005.
 23. Olechnicki K., Załęcki P.: Słownik socjologiczny. Graffiti BC, Toruń 1998.
 24. Page S.: The Difference. Princeton University Press, Princeton 2007.
 25. Porter M.: The Competitive Advantage of Nations. The Free Press, New York 1990.
 26. Putnam R.: Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Wyd. Znak, Kraków-Warszawa 1995.
 27. Quigley J.M.: Urban Diversity and Economic Growth. "Journal of Economic Perspective", no. 12, 1998.
 28. Romer P.M.: Endogenous technical change. "Journal of Political Economy", no. 98(5), 1990.
 29. Romer P.M.: Crazy explanations of the productivity slowdown. "NBER Macroeconomics Annual", no. 2, 1987.
 30. Romer P.M.: Increasing returns and long-run growth. "Journal of Political Economy", no. 90, 1986.
 31. Sabatini F.: Does Social Capital Improve Labour productivity in Small and Medium Enterprises? "Working Paper", Dipartamento Di Economia Pubblica, no. 92, Rome 2006.
 32. Solow R.: Technical Change and the Aggregate Production Function. "Review of Economics and Statistics", no. 39, 1957.
 33. Świątkiewicz W.: Kapitał społeczno-kulturowy w województwie śląskim, [w:] Frąckiewicz L. (red.): Zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Katowice 2005.
 34. Szacka B.: Wprowadzenie do socjologii. Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
 35. Szczepański M., Bierwiaczonek K., Nawrocki T. (red.): Kapitały ludzkie i społeczna a konkurencyjność regionów. Uniwersytet Śląski, Katowice 2008.
 36. Sztompka P.: Socjologia. Analiza społeczeństwa. Wyd. Znak, Kraków 2005.
 37. Tuner J.: Struktura teorii socjologicznej. PWN, Warszawa 2004.
 38. Ullman E.L.: Regional development and the geography of concentration. "Regional Science Association", no. 4, 1958.
 39. Zarycki T.: O "magicznych" efektach rozwoju ośrodków regionalnych, "PPG" nr 4, 2007.
 40. http://bistro.edu.pl/artykul,Kody_kultury_w_epoce_cyfrowej.html, z dnia 20.09.2010.
 41. http://www.creativeclass.org/rfcgdb/articles/University For City and Community 4.pdf, z dnia 20.09.2010.
 42. www.funduszestrukturalne.gov.pl, z dnia 13.10.2010.
 43. www.mrr.gov.pl, z dnia 10.10.2010.
 44. www.socialcapitalgateway.org, z dnia 01.09.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu