BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mieszajkina Elena (Politechnika Lubelska; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie)
Tytuł
Postrzeganie przedsiębiorczości w Polsce i na Białorusi
Attitude Towards the Entrepreneurship in Poland and Belarus
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 3 (11), s. 79-89, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorca, Przedsiębiorczość, Socjologia przedsiębiorczości
Entrepreneur, Entrepreneurship, Sociology of entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Białoruś, Województwo lubelskie
Belarus, Lubelskie voivodship
Abstrakt
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące istoty przedsiębiorczości. Zaprezentowano sytuację oraz problemy rozwoju małego biznesu w Polsce i na Białorusi. Przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców województwa lubelskiego (Polska) i województwa brzeskiego (Białoruś) na temat postrzegania przez nich przedsiębiorczości. W obu krajach badania wykazały pozytywny stosunek ludności do przedsiębiorczości, ale niską aktywność i chęć działań przedsiębiorczych. Nie wykryto większych różnic w ich poglądach i postawach. (abstrakt oryginalny)

Issues concerning the essence of entrepreneurship have been discussed. The situation and problems of small business development in Poland and Belarus have been presented. Results of poll research conducted among citizens of the district of Lublin (Poland) and the district of Brest (Belarus) in order to research their attitude towards the entrepreneurship have been presented. The research have proven their positive attitude towards the entrepreneurship but also the lack of activity and willingness to take up enterprising actions alike. No major differences in views and attitudes of the population of the Polish-Belarusian frontier have been detected. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielecki T.: Na Zachodzie przedsiębiorca to bohater. "Gazeta Wyborcza", 14 maja 2010, s. 32.
 2. Drucker P.: Innowacja i przedsiębiorczość. PWE, Warszawa 1992, s. 29.
 3. Horabik W.: Inwestowanie na Ścianie Wschodniej. "Investment Tribune", nr 15, 2010, s. 18-20.
 4. Mieszajkina E.: The role of modern management concepts in the creation of enterprising organizations, [w:] Sitko W., Rakowska A. (red.): Creating The Entrepreneurship In Contemporary Organizations. Dom Organizatora, Toruń 2009, s. 23-38.
 5. Russell B.: Władza i jednostka. Książka i Wiedza, Warszawa 1997.
 6. Schumpeter J.: Teoria rozwoju ekonomicznego. PWN, Warszawa 1996.
 7. Sitko W., Mieszajkina E.: Kreacja przedsiębiorczości, [w:] Sitko W. (red.): Zarządzanie przedsiębiorstwem - ekonomia, prawo, kultura, etyka. LCM Sp. z o.o, Lublin 2005, s. 5-16.
 8. Wärneryd K.E.: The psychology of innovative entrepreneurship, [in:] Wärneryd K.E. (ed.): Handbook of economic psychology. Kluwer Academic Publisher, Dordrecht 1998.
 9. Гете. Собрание сочинений в десяти томах. Том 8, Изд. "Художественная литература", Москва 1975.
 10. Зиновский B.: Процессы либерализации условий предпринимательской деятельности будут продолжаться. "Рэспублiка", np 90, 2010, c. 5.
 11. Карлоф Б.: Деловая стратегия: концепция, содержание, символы, Изд. "Экономика", Москва 1991.
 12. Хизрич Р., Питерс М.: Создание и развитие нового предприятия, Изд. "Прoгресс-Универс", Москва 1992.
 13. http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly, 25.07.2010.
 14. http://www.stat.gov.pl, 02.08.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu