BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olko Sławomir (Politechnika Śląska), Sajkowski Maciej (Politechnika Śląska), Stenzel Tomasz (Politechnika Śląska)
Tytuł
Marketing w procesie innowacyjnym : studium przypadku komercjalizacji autonomicznego robota Hexor
Marketing in Innovative Process : Case Study of Commercialization of Autonomus Robot Hexor
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 3 (11), s. 91-105, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Procesy innowacyjne, Przedsiębiorczość akademicka, Studium przypadku
Innovation processes, Academic entrepreneurship, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie istoty procesu innowacyjnego od strony teoretycznej i strony praktycznej. W części teoretycznej przedstawiono przegląd koncepcji związanych z procesami innowacyjnymi oraz charakterystykę współczesnego środowiska procesów innowacyjnych. W części praktycznej zaprezentowano studium przypadku komercjalizacji robota mobilnego Hexor® przez pracowników naukowych Politechniki Śląskiej. (abstrakt oryginalny)

The main goal of the paper is presentation of innovative process from the theoretical and practical point of view. In the theoretical analysis the review of contemporary concepts and approaches to innovation has been presented as well as the description of contemporary environment of innovative processes. In the practical part of the paper the case study of innovative process of commercialization of mobile, autonomus robot Hexor® developed by the scientist of Silesian University of Technology is presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen T.: Distinguishing Science from Technology, [w:] Katz R. (ed.): Human Side of Managing Technological Innovation - A Collections of Readings, Oxford University Press, New York 2004.
 2. Chesbrough H., Vanhaverbeke W., West J.: Open innovation. Researching a New Paradigm, Oxford University Press, New York 2006.
 3. Gehani R.: Management of Technology and Operations. John Wiley & Sons, 1998.
 4. Guliński J., Zasiadły K.: Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia. PARP, Warszawa 2005.
 5. Konecki K.: Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. PWN, Warszawa 2000.
 6. Podręcznik OSLO. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności naukowej i technicznej. OECD/Eurostat - wydanie trzecie, MNiSW Warszawa 2006.
 7. Pomykalski A.: Zarządzanie innowacjami. Warszawa 2001.
 8. Prahalad C.K., Krishnan S.: The New Age of Innovation. Driving Co-created Value through Global Networks. McGraw Hill 2008.
 9. Sajkowski M., Stenzel T., Gierlotka K., Grzesik B.: Roboty mobilne jako narzędzie dydaktyczne w kształceniu inżyniera. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 187, Gliwice 2003.
 10. Schumpeter J.A.: Kapitalizm, socjalizm, demokracja. PWN, Warszawa 2009.
 11. Touhill C.J., Touhill G.J., O'Riordan T.A.: Commercialization of innovative technologies. Bringing Good Ideas to the Marketplace. John Wiley & Sons, New Jersey 2008.
 12. Tamowicz P.: Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce. PARP, Warszawa 2006.
 13. Trott P.: Innovation Management and New Product Development. Prentice Hall, 2008.
 14. Wysokińska Z.: Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami. PWN, Warszawa 2001.
 15. Yin R.K.: Case study research: Design and methods. Sage Publications, Inc. 1984.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu