BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skowron Ewelina (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Tereny pogórnicze w rozwoju społecznoekonomicznym gmin województwa śląskiego i zagłębia Ruhry (na przykładzie Essen)
Post-Mining Areas in Socio-Economical Development of Districts in Silesia Voivodeship and Ruhr Region (on the Example of Essen - City)
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 3 (11), s. 107-123, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Górnictwo, Eksploatacja górnicza, Rozwój lokalny
Mining sector, Mining exploitation, Local development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo śląskie, Zagłębie Ruhry, Essen
Śląskie voivodship, Ruhr
Abstrakt
Rozwój społeczno-ekonomiczny gminy górniczej w dużej mierze zależy od obecności terenów pogórniczych. W artykule starano się poszukać odpowiedzi na pytanie, jak wykorzystać potencjał tych obszarów w gminie? Regulacje w prawie polskim jednoznacznie wskazują na obowiązek współpracy gminy i kopalni w temacie terenów pogórniczych. W związku z tym faktem przedstawiono przykłady takiej kooperacji z województwa śląskiego. Problemem zagospodarowania terenów pogórniczych od wielu lat zajmują się także Niemcy, stąd w artykule znalazł się przykład z Essen, dotyczący zarządzania problemowymi nieruchomościami. (abstrakt oryginalny)

The socio-economic development in mining district largely depends on the presence of post-mining areas. In the paper is presented the answer for the question how to use the potential of post-mining areas in a district. The Polish law points out for the obligation of cooperation between the district and mines in the subject of post-mining areas. Because of it there were presented some samples of such cooperation from Silesia Voivodeship. The issue of reusing the post-mining areas is also in Germany. That is why in the paper was presented an example of Essen for the management of post-mining real-estate. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. "Magazyn Strefa" - Informator KUSE. Wydanie specjalne 1996-2006 - 10 lat, Katowice 06.2006.
 2. Barański M. (red.): Kontrakt regionalny dla województwa katowickiego. Dorobek i opinie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 1773, Uniwersytet Śląski, Katowice 1999.
 3. Berezowski K.: Finansowy kac - Wyrobiska górnicze: ciąg dalszy sporu. "Trybuna Górnicza", nr 14(598), 06.04.2006.
 4. Bromek T., Kowalski A., Kwiatek J.: Klasyfikacja terenów pogórniczych, [w:] Dubiński J. (red.): Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Agencja Wydawniczo-Konsultingowa "GEO" sc, Kraków 2001.
 5. Gewerbegebiete 2005/06, Standort Essen, Essen Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Essen 2006.
 6. Gminy dostają miliony z Unii na inwestycje ekologiczne. "Dziennik Zachodni" z dnia 18.01.2010, http://slask.naszemiasto.pl.
 7. Henckel D.: Gewerbepolitik und Gewerbebrache: Aspekte der Flachennutzung im Sud-Nord - Vergleich, [w:] Friedrichs J. i inni: Süd-Nord - Gefalle in der Bundesrepublik? Opladen 1986.
 8. Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (w okresie styczeń - listopad, w latach 2004, 2005, 2006, 2007, 2008), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa (2004, 2005, 2006, 2007, 2008).
 9. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, http://www.gridw.pl/metadane z dnia 10.12.2010.
 10. Jeśli nie górnictwo - to co? Rola samorządów i partnerów lokalnych w procesach restrukturyzacji przemysłowej - wykorzystanie doświadczeń międzynarodowych w lokalnych strategiach odnowy gospodarczej gmin województwa śląskiego i innych regionów Polski. GIG, Katowice 1999.
 11. Kondracki J.: Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa 2001.
 12. Kosiarski M.: Szkody górnicze. Będą opłaty za procesy z kopalniami. "Rzeczpospolita", nr 26, z dnia 31.01.2006.
 13. Kulczyki Z., Trzcinka P.: Zadania organów nadzoru górniczego w procesie likwidacji zakładów górniczych. Materiały z konferencji: "Nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych". Politechnika Śląska, Gliwice 2000.
 14. Kuźnik F. (red.): Wpływ likwidacji kopalń węgla kamiennego na gospodarkę lokalną i regionalną. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2003.
 15. Pieniądze i inwestorzy nie uciekają ze strefy, http://slask.naszemiasto.pl z dn. 22.02.2011.
 16. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, Marszałek Województwa Śląskiego, Katowice 06.2006.
 17. Płoskonka J. (kierownik projektu): Polska Administracja Publiczna po reformie. Ustrój - kompetencje - liczby. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Standruk, Warszawa 1999.
 18. Popiołek E., Ostrowski J.: Propozycja klasyfikacji zagrożenia terenów pogórniczych likwidowanych kopalń. Prace Naukowe GIG, Seria: Konferencje, nr 30, Katowice 1999.
 19. Popiołek E.: Problemy z zakresu miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych likwidowanych kopalń. Prace Naukowe GIG, Seria: Konferencje, nr 30, Katowice 1999.
 20. Problemy związane z likwidacją kopalń węgla kamiennego z punktu widzenia gmin górniczych. GIG, Katowice 2000.
 21. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (DzU 2002, nr 94, poz. 840).
 22. Siemieniec J. i inni: Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA. Monografia, Katowice 2005.
 23. Skowron E.: Koncepcje stymulowania rozwoju regionu pogórniczego - Zagłębia Ruhry w Niemczech. "Studia Regionalne i Lokalne" (artykuł przyjęty do druku).
 24. Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015. Warszawa 31.07.2007.
 25. Uchwały (nr LVI/337/97) z dnia 26 listopada 1997 o utworzeniu Segmentu Lokalnego Ziemi Pszczyńskiej. Segment obejmował również: Pszczynę, Goczałkowice, Miedźną. Na podstawie: 15 lat samorządu 1990 - 2005, Pszczyna 2005.
 26. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU 2006, nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
 27. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (DzU 2003, nr 210, poz. 2037 z późn. zm.).
 28. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Prawo geologiczne i górnicze (DzU 1994, nr 27, poz. 96, z późn. zm.).
 29. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 (DzU, nr 192, poz. 1379).
 30. W KSSE jest praca dla inżynierów i księgowych, http://slask.naszemiasto.pl z dn. 21.02.2011.
 31. Założenia Programu Rządowego dla Terenów Poprzemysłowych, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Warszawa 08.04.2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu