BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zoleński Wojciech (Politechnika Śląska)
Tytuł
Systemy wczesnego ostrzegania wykorzystujące wiedzę
Early Warning System Based on the Knowledge
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 3 (11), s. 143-161, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
System wczesnego ostrzegania, Informacja w przedsiębiorstwie, Systemy z bazą wiedzy, Zarządzanie wiedzą
Early warning system, Information in enterprise, Knowledge based systems, Knowledge management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono główne idee wczesnego ostrzegania, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rozpoznawania zagrożeń w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Z przeprowadzonych badań wynika, że potrzeby informacyjne przedsiębiorstw są zróżnicowane i zmieniają się w czasie. W rozpoznawaniu zagrożeń przydatne są różne metody i koncepcje wczesnego ostrzegania. Dla spełnienia tych wymagań uzasadnione jest zastosowanie systemów wykorzystujących wiedzę, w których ogólna struktura przetwarzania informacji oraz narzędzia informatyczne są uniwersalne i względnie stałe, natomiast elementy zmienne, zależne od specyfiki przedsiębiorstwa i aktualnych zadań, zawarte są w bazach wiedzy. (abstrakt oryginalny)

The paper presents main ideas of early warning. In particular the threats recognition in the enterprise management was described. Research showed that information needs of enterprises are diversified and changeable in the time. In threats recognition different methods and ideas of early warning are useful. For carrying these requirements out applying the knowledge based systems is recommended. In these systems computer tools and methods of the information processing are universal but elements dependent on specific tasks are included in bases of the knowledge. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Apte C.V., Hong S.J., Natarajan R., Pednault E.P.D., Tipu F.A., Weiss S.M.: Dataintensive analytics for predictive modeling. "IBM Journal Research and Development", vol. 47, no. 1, 2003.
 2. Bendkowski J.: Informacja ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1993.
 3. Cieślak M. (red.).: Prognozowanie gospodarcze. PWN, Warszawa 2005.
 4. Evans C.: Zarządzanie wiedzą. PWE, Warszawa 2005.
 5. Feng L.-J.: Study on early warning of building safety based on SVM. "Journal of Applied Quantitative Methods", vol. 1, no. 2, 2006.
 6. Hunek J.K.: Systemy wczesnego ostrzegania. "Przegląd Organizacji", nr 5, 1989.
 7. Jashapara A.: Zarządzanie wiedzą. PWE, Warszawa 2006.
 8. Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2005.
 9. Miller K.D.: Knowledge Inventories and Managerial Myopia. "Strategic Management Journal", August 2002.
 10. Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 11. Senge P.M.: Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 12. Siedlecka U.: Prognozowanie ostrzegawcze w gospodarce. PWE, Warszawa 1996.
 13. Twardowski Z.: Model inteligentnego systemu wczesnego ostrzegania w bankowej ocenie ryzyka kredytobiorcy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2000.
 14. Wyskwarski M.: Metoda budowy inteligentnego systemu wczesnego ostrzegania dla małego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Politechnika Śląska, Gliwice 2006.
 15. Zaleska M.: Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Systemy wczesnego ostrzegania. Wydawnictwo "Difin", Warszawa 2002.
 16. Zieliński J.: Inteligentne systemy w zarządzaniu. PWN, Warszawa 2000.
 17. Zoleński W.: Metoda budowy informatycznego systemu wczesnego ostrzegania w zarządzaniu w przedsiębiorstwie. Politechnika Śląska, Gliwice 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu