BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przywojska Justyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Społeczny aspekt rewitalizacji miast
Social Dimension of Urban Regeneration
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 21, s. 63-75, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Rewitalizacja miasta, Polityka społeczna, Partycypacja społeczna, Polityka miejska, Rewitalizacja społeczna
City revitalization, Social policy, Social participation, Urban policy, Social revitalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie społecznego wymiaru rewitalizacji miast. Rozważania podjęte w artykule koncentrują się w szczególności na zasadach, technikach i narzędziach aktywnej integracji, wykorzystywanych w trakcie realizacji pilotażowych Programów Rewitalizacji Społecznej (PRS) w Polsce. Istotnym wątkiem rozważań artykułu jest również partycypacja społeczna oraz współzarządzanie (governance) postrzegane jako komponenty współczesnej polityki miejskiej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the social dimension of urban regeneration. The considerations in the article focuses in particular on the principles, techniques and tools of active integration , which were used during the implementation of pilot - phase Programmes of Social Revitalization (PRS) in Poland. An important theme of the article is also social participation and co-management (governance), considered as components of contemporary urban policy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boyle M., Silver I. (2005), Poverty, Partnerships, and Privilege: Elite Institutions and Community Empowermen, City & CommunityVolume 4, Issue 3, 2005.
 2. Broszura informacyjna na temat realizacji i osiągnięć projektu systemowego "Rewitalizacja Społeczna", CRZL, CAL, Warszawa 2014.
 3. Bryx M., I. Herbst K., Jadach-Sepioło A. (2010), Założenia krajowej polityki rewitalizacji, [w]: Z. Ziobrowski (red.),Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 4. CRZL (2013), Modelowy standard aktywnej integracji wraz z konkluzjami z pilotażu programów rewitalizacji społecznej, Warszawa.
 5. CRZL (2015), Modelowy Standard Aktywnej Integracji, Wydanie II, Warszawa.
 6. Ellwood, J. (2000), Prospect for the study of the governance of public organizations and policies. Governance and performance: New perspectives. C. a. L. Heinrich, L. Washington D.C.: Georgetown University Press.
 7. Farelnik E. (2014), Program rewitalizacji jako narzędzie kształtowania współczesnej przestrzeni miast [w:] Madurowicz M. (red.), Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 8. Gaventa J.(2002), Exploring citizenship, participation and accountability, "IDS Bulletin" 2002, Vol. 33, No 2.
 9. Gulczyńska A. Granosik M. (red), (2014), Empowerment w pracy socjalnej: praktyka i badania partycypacyjne. Nowa Praca Socjalna, CRZL, Warszawa.
 10. Herbst K. (2008), Społeczny sens rewitalizacji, Ekonomia społeczna: Teksty, 3/2008.
 11. Herbst K. (2010), Partnerstwo lokalne i animacja lokalna [w:] Wytyczne w zakresie konstruowania lokalnych programów rewitalizacji społecznej materiały pomocnicze dla partnerstw lokalnych, MPIPS, Warszawa.
 12. Hudon P. A., Rouillard Ch. (2015), Critical Management Studies and public administration: Reinterpreting democratic governance using critical theory and poststructuralism, Canadian Public Administration/Administration Publique Du Canada Volume 58, No. 4 (December/Decembre 2015), pp 527-548.
 13. Kaźmierczak T., Rymsza M. (2005), Aktywna polityka społeczna. Stan obecny i szanse upowszechnienia koncepcji [w:] Analizy i opinie, nr 48, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 14. Kozłowski S., Wojnarowska A. (2011), Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Zagadnienia teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Mandeli K. N. (2016), New public governance in Saudi cities: An empirical assessment of the quality of the municipal system in Jeddah, Habitat International 51.
 16. Ocena skuteczności i efektywności Programów Rewitalizacji Społecznej w ramach Projektu Rewitalizacja społeczna, Raport końcowy z badania, CRSG, Szczecin 2014.
 17. OECD (2001), Citizens as Partners. OECD Handbook on Information, Consultation and Public Participation in Policy-Making. Governance, OECD Publishing.
 18. Rothschild J. (2016), The Logic Of A Co-Operative Economy And Democracy 2.0: Recovering the Possibilities for Autonomy, Creativity, Solidarity, and Common Purpose, The Sociological Quarterly 57 (2016) 7-35 VC 2015 Midwest Sociological Society.
 19. Trawkowska D. (2013), Empowerment - idea, koncepcje i praktyka w pracy socjalnej [w:] EMPOWERMENT o polityce aktywnej integracji, 2/2013, Warszawa.
 20. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dziennik Ustaw z 2015 roku, poz. Nr 1777.
 21. Wilde A., Narang S., Laberge M., Moretto L. A. (2009), Users'Guide to Measuring Local Governance, UNDP Oslo Governance Centre.
 22. Wojnarowska A. (2011), Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Przykłady praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 23. World Bank (1995), World Bank Participation Sourcebook, Environment Department Papers Participation Series Washington D.C.
 24. Ziobrowski Z. (red), (2010), Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, IRM, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu