BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzeńca Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wyzwania i dylematy polityki miejskiej w obliczu kryzysu ekologicznego
Challenges and Dilemmas of Urban Policy in the Face of Environmental Crisis
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 21, s. 101-111, rys., bibliogr. poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Rozwój miasta, Krajowa Polityka Miejska, Zielona gospodarka
Sustainable development, City development, National Urban Policy, Green economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Miasta są największym konsumentem zasobów oraz producentem produktów ubocznych. Niezależnie od wielkości i etapu rozwoju stoją dziś w obliczu narastających problemów środowiskowych tj: niska jakość powietrza, deficyt wody, wzmożony ruch drogowy, wysoki poziom hałasu, degradacja przestrzeni oraz postępujące procesy suburbanizacji. W efekcie spada zdolność adaptacyjna środowiska oraz generowane są wysokie koszty funkcjonowania miast. Konieczna jest zatem redefinicja polityki rozwoju miast, szczególnie w kontekście zarządzania opartego na ekosystemie oraz zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarki miast. Celem artykułu jest określenie zakresu polityki miejskiej w warunkach niekorzystnych zmian środowiskowych oraz identyfikacja jej kluczowych wyzwań. Podejmowane rozważania koncentrują się na mieście jako specyficznym systemie przyrodniczo-społeczno-gospodarczym, kreowaniu zrównoważonego rozwoju miast oraz rozwoju zasobooszczędnej i "zielonej gospodarki". (abstrakt oryginalny)

Cities are the largest consumer of resources (energy, water, space) and producer of by-products. Regardless of the size and development stage, nowadays they face increasing environmental problems such as: poor air quality, water shortages, increased traffic, high noise levels, space degradation and progressing suburbanization processes. In consequence, the environmental adaptability decreases and high costs of the functioning of cities are generated. Thus, it is necessary to redefine the urban development policy, particularly in the context of Ecosystem-based management, and resource-efficient and low-carbon urban economy. The purpose of this article is to define the scope of urban policy in conditions of adverse environmental changes and to identify its key challenges. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Maes, J., et al. (2013), Mapping and assessment of ecosystems and their services - An analytical framework for ecosystem assessments under action 5 of the EU biodiversity strategy to 2020 [za:] The European environment - state and outlook 2015, Synthesis Report http://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/report/3-naturalcapital, wyd. polskie Środowisko Europy 2015 -Stan i prognozy: Synteza. Europejska Agencja Środowiska, EEA Kopenhaga.
 2. van den Bergh J.C.J.M., Nijakamp P. (1991), Aggregative dynamic economic-ecological model for sustainable development, Environment and Planning, A. 23 (10).
 3. Cities and Climate Change: An Urgent Agenda (2010), http://siteresources.worldbank.org/INTUWM/Resources/340232-1205330656272/CitiesandClimateChange.pdf (dostęp: 14.08.2015).
 4. Ekonomia ekosystemów i bioróżnorodności - raport wstępny (2008), http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/pdf/teeb_report_pl.pdf (dostęp: 02.12.2015).
 5. European Urban Charter II, Manifesto for a new urbanity (2008), https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1302971, (dostęp: 05.12.2015).
 6. Innovation for a sustainable future - The Eco-innovation Action Plan (Eco-AP) (2011), http://www.mos.gov.pl/g2/big/2014_01/cfaedfdcf2dcf1c98c72af9c3a79df3b.pdf. (dostęp: 05.12.2015).
 7. Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich (2007), http://www.sarp.org.pl/pliki/karta_lipska_pl.pdf, (dostęp: 05.12.2015).
 8. Karwińska A. (red.) (2015), Poszukiwanie rozwiązań dla współczesnych miast. Przykładowe obszary interwencji socjotechnicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 9. Kozłowski S. (1997), W drodze do ekorozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. McLeod K. L., Leslie H. M. (editors) (2009), Ecosystem-Based Management for the Oceans, Island Press, Washington, DC.
 11. Misja-Emisja (2014), http://misja-emisja.pl/knowledgebase/plany-gospodarki-niskoemisyjnejcele-zadania/ (dostęp: 05.12.2015).
 12. Rzeńca A., Rzeńca P. (2016), Miasto jako system ekologiczny [w:] Rzeńca A. (red.), EkoMiasto#Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzki, Łódź.
 13. Rzeńca A. (2016) , Zrównoważony rozwój miast [w:] Rzeńca A. (red.), EkoMiasto#Środowisko, Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzki, Łódź.
 14. Stern N. (2007), The Stern Review "The Economics of Climate Change http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130129110402/http://www.hm-treasury.gov.uk/d/stern_shortsummary_polish.pdf (dostęp: 14.12.2015).
 15. Sygnały EEA 2015 - Życie w zmieniającym się klimacie (2015), http://www.eea.europa.eu/www/pl/publications/sygnaly-eea-2015-zycie-w (dostęp: 10.12.2015).
 16. Towards and Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers (2011), UNEP, http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_synthesis_en.pdf (dostęp: 12.12.2015).
 17. Towards Green Growth (2011), OECD, http://www.oecd.org/greengrowth/48224539.pdf, (dostęp: 10.12.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu