BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leja Krzysztof (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Uniwersytet - droga ku społecznej odpowiedzialności
University - the Way Forward to Social Responsibility
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 4 (12), s. 43-57, rys., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Zarządzanie szkolnictwem, Społeczna odpowiedzialność, Tworzenie wiedzy
Higher education, Education management, Social Responsibility, Creating knowledge
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule autor podejmuje problematykę ewolucji uniwersytetu od modelu liberalnego do społecznie odpowiedzialnej organizacji. Autor dostrzega elementy społecznej odpowiedzialności na każdym etapie rozwoju uniwersytetu, jednak ich kumulacja pojawia się współcześnie, co jest związane z postrzeganiem interesariuszy uczelni jako współtwórców oferowanych usług. Kluczem do sukcesu współczesnego uniwersytetu jest podejście do tworzenia wiedzy, czerpiąc z dorobku Gibbonsa i współpracowników. W podejściu tym przyjmuje się, że uniwersytet nie jest już monopolistą w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

The author takes up the university evolution from liberal to socially responsible organization. The author noticed the elements of social responsibility at each phase of university development, but nowadays they accumulate, which is associated with the stakeholder's perception as university co-offered services. The key factor to the success of the modern university is the knowledge creation, while drawing on the works by Gibbons et al., because it creates the possibility for universities to be perceived as the organization serving environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altbach Ph., Resberg L., Rumbley L.: Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution, A Report Prepared for the UNESCO 2009 World Conference on Higher Education, Paris 2009.
 2. Bok D.: Beyond the Ivory Tower: Social Responsibilities of the Modern University. Harvard Business School Press, Boston 1982.
 3. Bonaccorsi A., Daraio C. (eds.): Universities and strategic knowledge creation. Specialization and Performance in Europe. Edward Elgar, Cheltenham, UK 2008.
 4. Clark B.R.: The higher education system. Academic Organization in Cross-National Perspective. University of California Press, Berkeley 1983.
 5. Clark B.R.: Creating Entrepreneurial Universities. Organizational Pathways of Transformation, IAU Pergamon, 1998.
 6. Clark B.R.: Sustaining change In universities. Continuities case and concepts. The Society for Research into Higher Education and Open University Press, New York 2004.
 7. Collins J.C., Porras J.I.: Organizational visions and visionary organization. "California Management Review", vol. 34, no. 1, 1991.
 8. Donaldson Th., Preston L.E.: The stakeholder theory of the corporation: concepts, evidence, and implications. "The Academy of Management Review", vol. 20, no. 1, 1995.
 9. Etzkovitz H., Leydesdorff L. (eds.): Universities and the global knowledge economy: A Triple Helix of University - Industry - Government Relations. Pinter, London-Washinghton 1997.
 10. Etzkovitz H., Webster A., Gebhardt Ch., Cantisano Terra B.R.: The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm. "Research Policy", vol. 29, 2000.
 11. File J., de Boer H.: Governance and management in higher education. National Seminar hosted by the Lithuanian Centre for Quality Assessment in Higher Education, Vilnius, 2.09.2005, http://www.skvc.lt/files/cheps/HE_governance_and_mgt_intro.ppt (5.03.2007).
 12. Flexner A.: Universities: American, English, German. Oxford University Press, New York 1930.
 13. Freeman R.E.: Strategic management. A stakeholder approach. Cambridge University Press, 1984.
 14. Gibbons M., Limoges C., Nowotny H., Schwartzman S., Scott P., Trow M.: The new production of knowledge: the dynamics of science and research in contemporary societies. Sage, London 1994.
 15. Gingers B., Gingras Y.: Impact of collaborative research on academic science. "Science and Public Policy", vol. 27, no. 1, 2000.
 16. Godin B., Gingras Y.: The place of universities in the system of knowledge production. "Research Policy", vol. 29, 2000.
 17. Goedegebuure L., Meek V.L.: On Change and Diversity: The role of Government Influences. "Higher Education in Europe", vol. 22, no.3, 1997.
 18. Gulbrandsen M., Slipersæter S.: The third mission and the entrepreneurial university model, [w:] Bonaccorsi A., Daraio C. (eds.): Universities and strategic knowledge creation. Specialization and Performance in Europe. Edward Elgar, Cheltenham, UK 2008.
 19. Hearn J.C., Holdsworth J.M. The societally responsive university: public ideals, organizational realities and the possibility of engagement. "Tertiary Education and Management", vol. 8, 2002.
 20. Jabłecka J.: Diagnoza i wizja przyszłości szkolnictwa wyższego w świetle dokumentów UNESCO i Banku Światowego. "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 8, 1996.
 21. Jongbloed B.: Marketisation in Higher Education, Clark Triangle and the Essential Ingredients of Markets. "Higher Education Quarterly", vol. 57, no. 2, 2003.
 22. Koźmiński A.K.: Misje i strategie szkół wyższych, [w:] Woźnicki J. (red.): Model zarządzania publiczną instytucją akademicką. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999.
 23. Koźmiński A.K.: Zarządzanie w warunkach niepewności. PWN, Warszawa 2004.
 24. Kwiatkowski S.: Przedsiębiorczość intelektualna. PWN, Warszawa 2000.
 25. Leja K.: Uniwersytet organizacją służącą otoczeniu, [w:] Leja K. (red.): Społeczna odpowiedzialność uczelni. Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej i Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Gdańsk 2008.
 26. Novotny H., Scott P., Gibbons M.: Introduction. "Minerva", vol. 41, 2003.
 27. Perechuda K.: Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 28. Rowley D.J., Lujan H.D., Dolence M.G.: Strategic change in colleges and universities. Planning to survive and Prosper. Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1997.
 29. "Science and Public Policy", vol. 36, no. 2, March 2009.
 30. Szczepański J.: Szkice o szkolnictwie wyższym. Wiedza Powszechna, Warszawa 1976.
 31. Światowa deklaracja UNESCO Szkolnictwo wyższe w XXI wieku: od wizji do działania. "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 14, 1999.
 32. Tertiary Education for the Knowledge Society, OECD Thematic Review of Tertiary Education. Lisbon, April 3-4, 2008, Overview.
 33. Vorley T., Nells J.: (Re)Conceptualising the academy: Institutional development of and beyond the third mission. "Higher Education Management and Policy", vol. 20, no. 3, 2008.
 34. van Vught F.: Mission diversity and reputation in higher education. "Higher Education Policy", vol. 21, 2008.
 35. Wawrzyniak B.: Państwo sprzyjające gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Kieżun W., Kubin J.: Dobre Państwo. Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2004.
 36. Wizje szkolnictwa wyższego w teorii i praktyce. Rozmowa z T. Lutym. "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 1/33, 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu