BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciborowski Leopold (Akademia Obrony Narodowej; Akademia Marynarki Wojennej)
Tytuł
Zarządzanie i dowodzenie w organizacjach zhierarchizowanych
Management and Command in Hierarchical Organizations
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 4 (12), s. 79-95, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Hierarchiczna struktura organizacyjna, Zarządzanie, Style kierowania
Hierarchical organizational structure, Management, Management styles
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł składa się z czterech części. W całości zawiera uzasadnienie, że dowodzenie, stosowane w organizacjach zhierarchizowanych, jest immanentną częścią zarządzania. Treści wywodu są poprzedzone wprowadzeniem wskazującym na niedostatki w zarządzaniu. Dwie kolejne części (druga i trzecia) zawierają argumentację przemawiającą za potrzebą uwzględniania dowodzenia w ogólnej teorii zarządzania. Całość zamyka krótkie zakończenie, nawiązujące do istoty problemu oraz bibliografia. (abstrakt oryginalny)

This article consists of four parts. In its entirety, it includes justification for the fact that command, used in hierarchical organizations is an immanent part of management. The contents are preceded by introduction pointing to deficiencies in management. Two following parts (the second and the third) contain arguments for the need of considering command in the general theory of management. The whole concludes with a short ending referring to the essence of the problem and bibliography. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajdukiewicz K.: Zarys logiki. PZWS, Warszawa 1959.
 2. Ajdukiewicz K.: Język i poznanie (wybór pism z lat 1920-1939). PWN, Warszawa 2006.
 3. Ajdukiewicz K.: Język i poznanie (wybór pism z lat 1945-1963). PWN, Warszawa 2006.
 4. Chomsky N.A.: Syntactic Structures. The Hague/Paris, Mouton 1957.
 5. Kast F.E., Rosenzweig J.E.: Organization and Management: a Systems Approach. McGraw-Hill, New York 1974.
 6. Kotarbiński T.: Abecadło praktyczności. OWSIiZ, Olsztyn 2006.
 7. Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Ossolineum, Wrocław-Łódź, 1982.
 8. Kurnal J.: Zarys teorii organizacji i zarządzania. PWE, Warszawa 1970.
 9. Morton A.: Przewodnik po teorii poznania. Spacja, Warszawa 2002.
 10. Ogden C.K., Richards I.A.: The Meaning of Meaning. Magdalene Collage, Cambridge January 2023.
 11. Omyła M.: Zarys logiki. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995.
 12. Płoszajski P.: Między refleksją i działaniem. Dylematy praktycznej teorii zarządzania. Ossolineum, Wrocław-Gdańsk 1985.
 13. Sudoł S.: Nauki o zarządzaniu (węzłowe problemy i kontrowersje). TNOiK, Toruń 2007.
 14. Sułkowski Ł.: Epistemologia w naukach o zarządzaniu. PWE, Warszawa 2005.
 15. Thurow L., Heilbroner R.L.: Ekonomia od podstaw. HELION, Gliwice 2006.
 16. Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie. PWN, Warszawa 1969.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu