BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuryłek Zbigniew (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ zmian regulacyjnych na kształtowanie rynku biokomponentów w Polsce
Influence of Regulation Changes on Biocomponents Market in Poland
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 659-669, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii, Biopaliwa, Paliwa płynne
Renewable energy sources, Biofuels, Liquid fuels
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje kwestie rynku biopaliw, a zwłaszcza jego wymiaru regulacyjnego. Wskazano zmiany, które będą miały wpływ na przyszłe zachowanie podmiotów gospodarczych w branży. Celem głównym jest przeprowadzenie analizy korelacji istotnych zmiennych mających wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw związanych z biopaliwami. Ponadto dokonano analizy porównawczej kształtowania spreadu cen surowców na giełdzie i cen surowców funkcjonujących na polskim rynku. Wskazano aktualne tendencje i dalsze możliwości rozwoju.(abstrakt oryginalny)

The article is focusing on biofuel market and especially its regulation processes. Main body of the article indicate binding changes that could be entered in Poland in near future that could have an impact on biofuel companies. The aim of research is correlation analysis of important indicators which determines corporate's behavior in that kind of industry. Besides also prepared comparative analysis of trends concerns quotes of raw materials on stock market and real prices of it in Poland. What is more also point out current situation of biofuel industry and opportunities for development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ahmad, A., Buang, A., Bhat, A.H. (2016). Renewable and Sustainable bioenergy production from microalgal co- -cultivation with palm oil mill effluent (POME). Renewable and Sustainable Energy Reviews, 65.
  2. http://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Szykuje-sie-rozwoj-biopaliw-wyzszej-generacji-1790.html (24.11.2016).
  3. Lewandowski, W.M. (2007). Proekologiczne odnawialne źródła energii. Warszawa.
  4. Manzone, M., Paravidino, E., Bonifacino, G., Balsari, P. (2016). Biomass availability and quality produced by vineyard management during a period of 15 years. Renewable Energy, 99.
  5. Mazanov, S.V., Gabitova, A.R., Usmanov, R.A., Gumerov, F.M., Labidi, S., Amar, M.B., Passarello, J.-P., Kanaev, A., Volle, F., Neindre, B.L. (2016). Continuous production of biodiesel from rapeseed oil by ultrasonicassist transesterification in supercritical ethanol. The Journal of Supercritical Fluids, 118.
  6. Mohan, M.R., Jala, R.C.R., Kaki, S.S., Prasad, R.B.N., Rao, B.V.S.K. (2016). "Swietenia mahagoni" seed oil: A new source for biodiesel production. Industrial Crops and Products, 90.
  7. Renewable Energy Directive. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1513 z dnia 9 września, zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
  8. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Dz.U. nr 169, poz. 1199.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-52
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu