BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Machnik-Słomka Joanna (Politechnika Śląska), Stawiarska Ewa (Politechnika Śląska)
Tytuł
Zarządzanie wiedzą w procesie komercjalizacji technologii opracowanych na uczelniach wyższych
Knowledge Management in the Process of the Commercialization of the Technology from the University
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 4 (12), s. 127-140, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Komercjalizacja technologii, Klastry, Szkolnictwo wyższe
Knowledge management, Commercialization of technology, Business cluster, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów zarządzania wiedzą w procesie komercjalizacji technologii na uczelniach wyższych. Rozwój i umiejętność zarządzania wiedzą stają się dziś koniecznością dla każdej organizacji, która chce skutecznie wprowadzać i komercjalizować technologię, podnosić swoją konkurencyjność na rynku. W artykule zwraca się uwagę na rolę uczelnianych klastrów wiedzy w opracowywaniu technologii przeznaczonej do komercjalizacji, odwołuje się także do zagadnienia strategii komercjalizacji. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to highlight aspects of 'knowledge management' as the process of commercialization of technology within colleges. The development and application of 'knowledge management' are a necessity today for every organization who wants to effectively lead and to commercialize their technology, to raise its competitiveness in the market place. This article focuses on the role of college clusters of the knowledge drawing the technology intended for the commercialization, referring also to the issue of the strategy of commercialization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chyba Z.: Klastry przemysłowe a przedsiębiorstwa spin-off. "Ekonomia i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 3(698). Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, Orgmasz, 2008.
 2. Dolicińska M.: Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy. PWE, Warszawa 2010.
 3. Głodek P., Gołębiowski M.: Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach - Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy. Uniwersytet w Białymstoku - Wschodni Ośrodek Transferu Technologii i inni, tekst dostępny pod adresem: www.stim.org.pl/.../vademekum_1tom_transfer_technologii.pdf.
 4. Głodek P., [w:] Matusiak K. (red.): Innowacje i transfer technologii - słownik pojęć. PARP, Warszawa 2008.
 5. Grudzewski W., Hejduk I. (red.): Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Difin, Warszawa 2004.
 6. Grey H.J.: Strategy implementation: Consistency and coherence can be creative, [w:] Kuhn R.L.: Handbook for Creative and Innovative Managers. McGraw-Hill Book Company, 1988.
 7. Górak K.: Pakiet szkoleniowy: Ocena technologii z punktu widzenia możliwości jej komercjalizacji. PARP, Warszawa 2007.
 8. Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne. Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2000.
 9. Palmen L.: Przewodnik pomysł - badania - wiedza - biznes. Usprawnienie procesów komercjalizacji wiedzy w instytucjach sektora badań i rozwoju w województwie śląskim. Miasto Gliwice, Gliwice 2007.
 10. Parzychowska-Kurpierska M.M., Kurpiowski S.: Kreowanie postaw przedsiębiorczych w systemie edukacji. "Ekonomia i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 3(698). Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, Orgmasz 2008.
 11. Negocjacje w transferze technologii. UNIDO, Warszawa 2002.
 12. Włosiński W.: Transfer Technologii. Forum Transferu Technologii, www.fundacjaintech.org.pl/forum/2006-08-28_wwlosinski.php.
 13. Sroka W.: Stymulowanie innowacji poprzez sieć aliansów. "Ekonomia i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 3(698). Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, Orgmasz 2008.
 14. http://ec.europa.eu/enterprise/innovation/index_en.htm, 2010.
 15. http://www.nauka.gov.pl/mn/index/2009 [03.11.2009].
 16. http://ec.europa.eu/research/press/2008/pdf/com_2008_588_en.pdf, 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu